Đề tài Quản lý thu kho quỹ của công ty là 1 trong những nhu cầu thiết yếu của mọi người

Ngày nay việc quản lý thu kho quỹ của công ty là 1 trong những nhu cầu thiết yếu của mọi người . Từ ý tưởng trên mà phần mềm nãy đã được xây dựng và phát triển đáp ứng nhu cầu quản lý Tiền của mọi người và dễ dàng sử dụng không cầu kì như các phần mềm cùng loại khác . Đặt biệt , Đây là phần mềm Việt phù hợp với tất cả mọi người ,Nó được dùng trong các công ty hay các gian hang nhỏ cũng có thể sử dụng chương trình này bởi tính năng được thiết kế khá đơn giản . Và đây là phần mềm miễn phí được nhóm 06 lớp 06b2 xây dựng và phát triển. Phần mềm quản lý thu chi kho quỹ là phiên bản đầu tiên được phát triễn với những tính năng giúp bạn quản lý thu chi 1 cách tốt nhất có thể có . Chương trình có thể giúp bạn quản lý việc Thu , Chi tài chính của các doành nghiệp một cách rõ ràng nhất và lập ra các kế hoạch chi tiêu trong tương lai . Chương trình được thiết kế với giao diện đẹp mắt và bố trí các tính năng chi tiết cụ thể giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận và sử dụng . Toàn bộ chương trình được chia làm 5 phần : 1/ Hệ Thống : các thông tin về việc đăng nhập ,kết nối Cơ sở dữ liệu 2/ Nhập và sửa đổi Dữ liệu : loại tiền,mệnh giá ,Thông tin khách hàng 3/ Thông tin thu chi : ghi các giao dịch của khách hàng theo từng ngày 4/ Báo Cáo : bản báo cáo theo ngày về việc nhập chi và các thông tin giao dịch của khách hàng,loại tiền và mệnh giá tiền còn lại sau khi khách hàng giao dịch thành công. 5/Trợ giúp .

doc20 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1868 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Quản lý thu kho quỹ của công ty là 1 trong những nhu cầu thiết yếu của mọi người, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LỜI NÓI ĐẦU -----&---- Trong quá trình học tập, và làm bài báo cáo nay gặp không ít khó khăn,song dưới sự giúp đỡ tận tình của thầy Dân ,Thầy Hoà và của các bạn học chung đã giúp chúng Em hoàn thành bài báo cáo này. Tuy nhiên trong quá trình hoàn thanh bài báo cáo này và trong 1 khoảng thời gian quá ngắn ngủi do đó còn nhiều thiếu xót,và chưa đi xâu thực tế.Kính mong thầy và các bạn góp ý để bài báo cáo làn sau hoàn thành tốt hơn. Em chân thành cảm ơn thầy. Hà Nội,Ngày 24/04/1987 MỤC ĐÍCH: Ngày nay việc quản lý thu kho quỹ của công ty là 1 trong những nhu cầu thiết yếu của mọi người . Từ ý tưởng trên mà phần mềm nãy đã được xây dựng và phát triển đáp ứng nhu cầu quản lý Tiền của mọi người và dễ dàng sử dụng không cầu kì như các phần mềm cùng loại khác . Đặt biệt , Đây là phần mềm Việt phù hợp với tất cả mọi người ,Nó được dùng trong các công ty hay các gian hang nhỏ cũng có thể sử dụng chương trình này bởi tính năng được thiết kế khá đơn giản . Và đây là phần mềm miễn phí được nhóm 06 lớp 06b2 xây dựng và phát triển. Phần mềm quản lý thu chi kho quỹ là phiên bản đầu tiên được phát triễn với những tính năng giúp bạn quản lý thu chi 1 cách tốt nhất có thể có . Chương trình có thể giúp bạn quản lý việc Thu , Chi tài chính của các doành nghiệp một cách rõ ràng nhất và lập ra các kế hoạch chi tiêu trong tương lai . Chương trình được thiết kế với giao diện đẹp mắt và bố trí các tính năng chi tiết cụ thể giúp người dùng dễ dàng tiếp nhận và sử dụng . Toàn bộ chương trình được chia làm 5 phần : 1/ Hệ Thống : các thông tin về việc đăng nhập ,kết nối Cơ sở dữ liệu 2/ Nhập và sửa đổi Dữ liệu : loại tiền,mệnh giá ,Thông tin khách hàng 3/ Thông tin thu chi : ghi các giao dịch của khách hàng theo từng ngày 4/ Báo Cáo : bản báo cáo theo ngày về việc nhập chi và các thông tin giao dịch của khách hàng,loại tiền và mệnh giá tiền còn lại sau khi khách hàng giao dịch thành công. 5/Trợ giúp . BÁO CÁO CHƯƠNG TRÌNH I.Sơ Đồ lớp 1.Sơ Đồ 2.Chi Tiết -Bảng 01 gồm trường IDP(ID Phiếu),IDKH(ID Khách Hàng) ,LyDo(Lý Do) ,NgayLam (Ngày Làm Phiếu, ,Kieu (Kiểu phiếu thu hoặc chi) -Bảng 02 gồm trường IDTC (ID Thu Chi) ,IDMG (ID Mệnh giá Tiền) ,IDPhieu( ID Phiếu) ,Soluong (Số Lượng Phiếu) -Bảng 03 gồm trường IDMG(ID Mệnh giá) ,GiaTri (ID Giá Trị) ,IDL (ID Loại Tiền) ,SL (Số Lượng Mỗi mệnh giá) -Bảng 04 gồm các trường MaLT (mã Loại Tiền ),TenLT (Tên Loại Tiền , ICON (icon Hiển thị Loại tiền) -Bảng 05 gồm các trường IDKhachHang (ID Khách hang) ,HoTen (họ và tên) ,NgaySinh (Ngày Sinh) , GioiTinh (Giới tính) ,DienThoai(Điện Thoại ) ,DiaChi (Địa chỉ), QuocTich (Quốc tịch ),Tinhthanh (Tỉnh thành),CongTy (Công Ty) ,ChucVu (Chức Vụ),Email ,Web ,NgayTao(Ngày tạo khách hàng). *Trường được in đậm là khoá chính XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHƯƠNG TRÌNH Tổng quát : Chương trình gồm có 14 form bao gồm phần nhập liệu, báo cáo, tuỳ chọn, điều khiển chương trình. Các file của chương trình : BT06B2.exe (file thực thi chương trình) LibAccess.dll (file thư viện có các hàm thao tác với CSDL Access) LibMSSQL.dll (file thư viện có các hàm thao tác với CSDL MSSQL) naNgonNgu.dll (file thư viện giúp nạp ngôn ngữ ) naControl.ocx (ocx các control dùng trong chương trình) Thư mục BaoCao chứa các file dùng cho report của chương trình, thư mục Lang chứa file ngôn ngữ. Loại cơ sở dữ liệu cho chương trình : Access, SQL Server II . Màn hình chính của chương trình 1.Màn hình chính của chương trình 2.Chức Năng Của Menu -Menu Tệp bao gồm các chức năng kết nối và phần Tuỳ chọn cho cả chương trình . a.Kết Nối : Phần mềm quản lý kho quỹ thu chi được viết ra để phù hợp với nhiều đối tượng người dùng .nên CSDL phải rất đa dạng .vì vậy chương trình này đã thiết kế riêng cho 2 Cơ sở dữ liệu quen thuộc với người dùng đó là SQL Sever 2000 trở lên ,và Microsoft Access 2000 trở lên Menu Tệp Menu Chức năng Menu Báo cáo Đây là màn hình Kết Nối Với CSDL SQL Sever Đây Là màn Hình Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Microsoft Access b,Phần tuỳ chọn của chương trình +Cho phép chương trình khởi động được hiển thị ở chế độ bình thường (giữ nguyên khi form được thiết kế và toàn màn hình) .Nó còn tuỳ chỉnh ngôn ngữ hiển thị và các thuộc tính như màu nền và hình ảnh nền của màn hình chính . +Màn hình trên để thay đổi thuộc tính hiển thị dữ liệu từ database sẽ trở nên thuận thiện khi bạn chọn phần phân trang quản lý kèm theo số bản ghi được hiển thị trên mỗi trang do người sử dụng chương trình chọn. +Hệ thống còn có chế độ tự động kết CSDL đã được chọn mục cấu hình khi chạy chương trình. -Menu Chức Năng Nhập liệu chỉnh sửa : +Dưới đây là màn hình điều khiển quản lý loại tiền ,với 3 chức năng chính thêm ,sửa ,xoá ,và thêm nhanh mệnh giá Tương tự trên Menu Quản lý mệnh giá tiền cũng có các chức năng thêm ,sửa ,xoá ,và thêm nhanh loại tiền . Phần tìm kiếm được phân loại theo 3 khoá chính đó là Mã tiền ,tên loại tiền và giá trị mệnh giá .chú ý việc tìm kiếm theo giá trị mệnh giá lại có 3 chức năng chính .tìm chính xác ,lớn hơn và nhỏ hơn giá trị mệnh giá . +Phần quản lý thông tin khách hàng Dưới đây là màn hình hiển thị tìm kiếm theo tên khách hàng trong phần quản lý khách hàng +Màn Hình thông tin Giao dịch của khách hàng (Tạo Phiếu Thu hoặc Chi) Bao gồm việc chọn loại phiếu (Thu hoặc Chi) ,Tên Khách muốn giao dịch ,Lý do. Thu hay chi một hay nhiều mệnh giá trong cùng phiếu này .(chú ý trong phiếu chi số lượng chi nhỏ hơn hoặc bằng số tờ mỗi mệnh giá hiện có trong kho dữ liệu được dễ thấy qua màn hình dưới ). Ví dụ chi tiết của 1 phiếu thu hoàn chỉnh : -Menu Báo Cáo : +Báo cáo ở dạng đầy đủ thông tin theo công ty,chức vụ ,tỉnh thành ,quốc gia ,Khoảng thời gian khách hàng lập ,tên khách hàng ,giới tính ,Ngày tháng năm sinh . Đây Là Phần Báo Cáo Ở Dạng Rút Gọn Báo cáo loại tiền và mệnh giá theo một loại đến nhiều loại tiền. Màn hình Báo Cáo Thu Chi Màn Hình Báo Cáo thu chi lọc theo ngày tháng và hiện thị phiếu thu 4