Đề tài Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

Đất đai là tài nguyên vô cùng quý giá, là tư liệu sản xuất đặc biệt không thể thay thế, là thành phần quan trọng hàng đầu của môi trường sống, là địa bàn phân bố các khu dân cư, các cơ sở kinh tế, xã hội và văn minh, quốc phòng. Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã quy định “ Nhà nước thống nhất quản lý đất đai theo quy hoạch và pháp luật , bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích và có hiệu quả”. Việc lập quy hoạch sử dụng đất có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, Quy hoạch sử dụng đất nhằm định hướng cho các cấp, các ngành lập quy hoạch đất chi tiết trên địa bàn lãnh thổ, là căn cứ pháp lý cho công tác quản lý Nhà nước về đất đai và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời việc lập quy hoạch sử dụng đất là một biện pháp hữu hiệu của Nhà nước nhằm hạn chế việc sử dụng đất chồng chéo, lãng phí và bất hợp lý, ngăn chặn các hiện tượng tranh chấp, lấn chiếm, huỷ hoại đất , phá vỡ cân bằng sinh thái môi trường, kìm hãm phát triển sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội. Qua quá trình thực tập tại Phòng Nghiên cứu Triển khai pháp luật về đất đai và pháp chế của Trung tâm nghiên cứu Chính sách pháp luật đất đai thuộc Viện Nghiên cứu Địa chính. Với sự hướng dẫn giúp đỡ của các cán bộ, công nhân viên chức của Trung Tâm cũng như sự hướng dẫn giúp nhiệt tình của các thầy, cô trong Trung tâm Đào tạo Địa chính và KD Bất động sản cộng với quá trình nghiên cứu đối với huyện Phù Yên tỉnh Sơn La về vấn đề sắp xếp ổn định dân cư, bố trí tái định cư hậu thuỷ điện Hoà Bình trên địa bàn huyện cho nên em chọn đề tài “ Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La” làm chuyên đề thực tập. Dựa trên chuyên đề này em có thể hiểu rõ hơn về cơ sở của việc quy hoạch sử dụng đất cũng như quá trình xây dựng một bản quy hoạch sử dụng đất trên thực tế qua đó cũng hiểu được công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất và cũng có một số phương hướng đề xuất việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất. Chuyên đề được nghiên cứu theo các phương pháp: - Phương pháp nghiên cứu vĩ mô và vĩ mô - Phương pháp nghiên cứu thống kê dự báo - Phương pháp định tính - Phương pháp bản đồ - Phương pháp cân đối. Kết cấu của chuyên đề được thể hiện như sau: Chương I : Cơ sở lý luận về Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện. Chương II : Phương án Quy hoạch sử dụng đất của huyện Phù Yên tỉnh Sơn La Chương III : Các giải pháp thực hiện Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.

doc71 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 5077 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan