Đánh giá viện trợ: Khi nào có tác dụng, khi nào không và tại sao

Trong viện trợ nước ngoài kiến thức cũng không kém phần quan trọng so với tiền bạc. Giúp các nước và các cộng đồng hình thành kiến thức cần thiết cho phát triển là vai trò cơ bản của viện trợ. Và viện trợ cũng là một lĩnh vực cần học hỏi liên tục khi các bài học thành công và thất bại trở nên rõ ràng. Đánh giá viện trợlà đóng góp cho quá trình học hỏi không ngừng này. Cuốn sách góp phần vào việc “đổi mới tưduy về viện trợ” mà cộng đồng quốc tế đang tiến hành - đổi mới tưduy theo hai nghĩa. Thứ nhất, với việc kết thúc chiến tranh lạnh, có những người đặt vấn đề là liệu có cần thiết phải viện trợ hay không trong một thế giới mà các thị trường vốn liên hệ chặt chẽ với nhau. Với xu hướng này, chúng tôi đã chứng minh được rằng viện trợ từ nước giàu sang nước nghèo vẫn có vai trò của nó. Thứ hai, các nước đang phát triển và các nước phát triển đều đang xem xét lại vai trò của viện trợ dưới ánh sáng của mô hình phát triển mới. Viện trợ hữu hiệu có thể giúp phát triển thể chế và cải cách chính sách là các yếu tố tối quan trọng cho quá trình phát triển. Trong suốt 50 năm qua dù đã có rất nhiều cố gắng nhưng sự nghèo khổ trên thế giới vẫn là một vấn đề nghiêm trọng. Nghiên cứu về viện trợ, tăng trưởng và giảm nghèo khổ cung cấp những bằng chứng quan trọng để chúng ta tăng cường hiệu quả của viện trợ. Báo cáo này tóm tắt những kết quả nghiên cứu gần đây của Ngân hàng Thế giới về hiệu quả viện trợ. Công trình nghiên cứu gốc đã hoặc sắp được công bố trên các tạp chí chuyên môn. Còn báo cáo này có mục đích phổ biến các kết quả nghiên cứu cho các đối tượng độc giả rộng hơn. Cần nhấn mạnh rằng có những khía cạnh quan trọng trong hợp tác phát triển mà công trình nghiên cứu này chưa đề cập đến. Báo cáo này chỉ hạn chế ở những lĩnh vực mà chúng tôi có những phát hiện mới. Viện trợ thông qua các hoạt động khác nhau nhằm cung cấp tiền của và những ý tưởng. Có hai chủ đề chính được nêu trong báo cáo này. Chủ đề thứ nhất là viện trợ muốn có hiệu quả phải đúng lúc, và chủ đề thứ hai là nó đòi hỏi phải kết hợp tiền và ý tưởng một cách hợp lý. Xác định viện trợ đúng lúc rất quan trọng để giúp các nước cải thiện chính sách và thể chế của mình. Khi các nước cải cách các chính sách kinh tế của mình, viện trợ đúng lúc có thể giúp tăng cường ích lợi của cải cách và duy trì sự ủng hộ của công chúng. Cũng tương tự nhưthế, ở cấp địa phương khi các cộng đồng tự tổ chức lại với nhau để cải thiện dịch vụ thì viện trợ đôi khi có thể quyết định đến thành công hay thất bại của các sáng kiến này.

pdf177 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2310 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đánh giá viện trợ: Khi nào có tác dụng, khi nào không và tại sao, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan