Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển

Một trong những giải pháp cực kỳ quan trọng để thực hiện đường lối đổi công nghiệp hoá,hiện đại hoá của Đảng và nhà nước ta theo phương châm phát huy tối đa nội lực là thúc đẩy quá trình cổ phần hoá,sớm hình thành thị trường chứng khoán(TTCK) ở Việt Nam. Để có thể phát huy những ưu thế của cách đi tắt,hoà nhập từng bước vào thị trường tài chính khu vực và quốc tế,TTCK Việt Nam đã đạt được những yêu cầu nhất định về cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại,trong đó việc đào tạo một đội ngũ nhân viên giỏi,có đủ phẩm chất và năng lực,cần được khẳng định là chiến lược hàng đầu. Tạo ra tâm lý và thói quen đầu tư vào TTCK trong mọi tầng lớp nhân dân thay vì cất trữ tiền của tại nhà,cũng là vấn đề đặt ra cho các cơ quan,chức năng,các phương tiện thông tin đại chúng,các nhà kinh tế,các tổ chức tín dụng nhằm huy động mọi nguồn nội lực vào sự nghiệp xây dựng đất nước.

doc11 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1988 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thị trường chứng khoán Việt Nam và một số vấn đề đang đặt ra để tiếp tục phát triển, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan