Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Tư Ký

Để xác định dung tích của bể điều hòa, ta cần có các số liệu về độ biến thiên lưu lượng nước thải theo từng khoảng thời gian trong ngày, lưu lượng trung bình của ngày. Ở đây, do không có điều kiện điều tra cụ thể về độbiến thiên lưu lượng nứơc thải của nhà máy theo từng khoảng thời gian trong ngày nên ta chỉ có thể tính thể tích của bể điều hòa một cách gần đúng như sau ? Lưu lượng nước thải trung bình Q = 300 m 3 /ngày và trạm xử lý nước thải hoạt động liên tục 24/24 giờ. ? Chọn thời gian lưu nước trong bể điều hòa T = 8 giờ ( “Industrial Water Pollution Control, 1989” – W.Wesley Eckenfelder ). ? Thể tích bể điều hòa W = Qh TB x T= 12.5 x 8 = 100 m 3 ? Chọn kích thước của bể điều hòa như sau

pdf17 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2795 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thiết kế hệ thống xử lý nước thải thuộc da cho công ty trách nhiệm hữu hạn Đặng Tư Ký, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf16.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf17.PDF
 • pdf18.PDF
 • pdf19.PDF
 • pdf20.PDF
 • pdf21.PDF
 • pdf22.PDF