Đề tài Thiết kế một cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực với số liệu cho trước theo tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 272-05

(Bản scan) Xác định nội lực bản mặt cầu do tĩnh tải Tiến hành đặt tại các vùng có moomen cực trị, để xác định nội lực lớn nhất trong dầm. Nội lực lớn nhất trong dầm liên tục thường là ở mặt cắt gối hoặc mặt cắt giữa nhịp

pdf71 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3740 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thiết kế một cầu bê tông cốt thép Dự ứng lực với số liệu cho trước theo tiêu chuẩn thiết kế 22TCN 272-05, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên