Đề tài Thực tập tại công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy

Một vấn đề thực tế mà hầu như các trường đại học trong cả nước đều chưa có đủ điều kiện để thực hiện, đó là kết hợp một cách hài hoà giữa những kiến thức lý thuyêt thuần tuý và kiến thức thực hành. Một sinh viên có thể hoà nhập vào công việc sau khi ra trường mà không bị thụ động, phụ thuộc rất nhiều vào những thời gian thực hành những kiến thực tế trong quá trình học tập. Một trong những phương pháp mà nhà trường, muốn sinh viên có thể tập dượt một cách khái quát trước khi tốt nghiệp. đó là việc thực tập tốt nghiệp. Với mục đích tạo điều kiện cho sinh viên định hướng cho bản thân để có thể lựa chọn theo ý muốn đè tài làm đồ án tốt nghiệp. Ngoài ra đợt thực tập này thâm nhập thực tế chuẩn bị cho sinh viên, những kiến thức thực tế vừa sâu vừa rộng. Khi tốt nghiệp đại học không bỡ ngỡ dẫn đến thiếu tự tin vào chính mình trước những công viẹc được phân công. Đợt thực tập này cũng giúp cho sinh viên làm quen với việc tổ chức quản ly, chỉ đạo kỹ thuật tại một cơ sở: viện nghiên cứu, nhà máy chế tạo, nhà máy sửa chữa, công ty, xí nghịêp hoặc đội thi công cơ giới. Mặt khác cũng giúp cho sinh viên làm quen với công việc của một cán bộ kỹ thuật tại cơ sở thực tâp mà trước đó sinh viên hoàn toàn chưa có bất kỳ một điều kiện tập dượt nào.

doc20 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1578 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại công ty Bê tông và Xây dựng Vĩnh Tuy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên