Đề tài Thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu Lilama 69 - 3

Nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu được thành lập ngày 06/11/2002. tiền thân của nhà máy là xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương thuộc sở giao thông vận tải Hải Dương. Ngày 6/11/2002 xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương được tiếp nhận và đổi tên thành nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu lILAMMA 69-3 thuộc công ty Lắp Máy và Xây Dựng LILAMA 69-3 căn cứ theo: Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của tổng công ty lắp máy Việt Nam. Căn cứ quyết định số 4385/QĐ-UB ngày 23/10/2002 của uỷ ban nhân dân Tỉnh Hải Dương về việc đồng ý cho xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương thuộc sở giao thông vận tải Hải Dương sáp nhập vào công ty Lắp Máy và Xây Dựng LILAMA 69-3 thuộc tổng công ty lắp máy Việt Nam. Căn cứ quyết định số 1471/QĐ-BXD ngày 05/11/2002 của Bộ Trưởng Bộ xây dựng về việc tiếp nhận xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương làm đơn vị hoạch toán phụ thuộc của công ty Lắp Máy và Xây Dựng 69-3 của tổng công ty lắp máy Việt Nam. Quyết Định tiếp nhận xí nghiệp cơ khí thuỷ Hải Dương và đổi tên thành: nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu LILAMA 69-3 làm đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty Lắp Máy và Xây Dựng 69-3, thuộc công ty lắp máy Việt Nam kể từ ngày 06/11/2002.

doc19 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1592 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Thực tập tại nhà máy chế tạo thiết bị và đóng tàu Lilama 69 - 3, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên