Đề tài Thuyết minh Thiết kế & tính toán cầu dầm cáp hỗn hợp (extradosed bridge)

III.1 – NGUYÊN TẮC LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN CẦU - Đáp ứng yêu cầu thông thuyền - Giảm tối thiểu các trụ giữa sông - Sơ đồ nhịp cầu chính xét đến việc ứng dụng công nghệ mới nhưng có ưu tiên việc tận dụng thiết bị công nghệ thi công quen thuộc đã sử dụng trong nước. - Đảm bảo tính khả thi trong quá trình thi công. - Đạt hiệu quả kinh tế cao , giá thành rẻ.

doc57 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2076 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Thuyết minh Thiết kế & tính toán cầu dầm cáp hỗn hợp (extradosed bridge), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docC05 - KCN.DOC
 • dwg1-PA so bo1-CDV.dwg
 • dwg2-PA so bo2-CDH.dwg
 • dwg3-PA so bo3-Extradose.dwg
 • dwg4-Bo tri chung KCN.dwg
 • dwg5-CT DUL doc cau.dwg
 • dwg6-CT thuong va DUL bmc.dwg
 • bak7-Mat cau - Lan can.bak
 • dwg7-Mat cau - Lan can.dwg
 • dwg8-Thi cong KCN.dwg
 • dwg9-Cau tao mo.dwg
 • dwg10-Thi cong mo.dwg
 • dwg11-Cau tao tru thap.dwg
 • dwg12-Thi cong tru.dwg
 • dwg13-Coc khoan nhoi.dwg
 • docBia.doc
 • docC00 - Phan mo dauTong quan cong trinh Cau.DOC
 • docC01 - PA Cau DV.DOC
 • docC02 - PA Cau DH.doc
 • docC03 - PA Cau Extrados.doc
 • docC04 - Mat cau.DOC
 • docC06 - Duyet Cap vang.DOC
 • docC07 - Mo cau.DOC
 • docC08 - Tru thap.DOC
 • docC09 - TK Thi cong.DOC
Luận văn liên quan