Đề tài Tìm hiểu về Thương mại điện tử

(Bản scan) Thương mại điện tử là một lĩnh vực mới thu hút sự chú ý của đông đảo mọi người, đặc biệt là các doanh nghiệp và người tiêu dùng, khi nước ta mở cửa hội nhập kinh tế với các nước trên thế giới. Ở nước ta sách báo, tài liệu tham khảo về lĩnh vực này hiện nay còn ít nên việc nghiên cứu, tìm hiểu có nhiều hạn chế

pdf184 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2507 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tìm hiểu về Thương mại điện tử, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên