Đề tài Tính chu vi và diện tích các hình cơ bản

Applet là loại chương trình Java mà khi thực hiện mã lệnh của chúng phải đuợc nhúng vào một trang web (các file có đuôi là HTM hoặc HTML) Các thẻ HTML sẽ được trình duyệt web thực thi còn mã lệnh của Applet sẽ được máy ảo java nhúng trong trình duyệt web thực thi

ppt8 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2899 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Tính chu vi và diện tích các hình cơ bản, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ TÀI:TÍNH CHU VI VÀ DIỆN TÍCH CÁC HÌNH CƠ BẢN Giáo viên hướng dẫn :Th.s Phùng Anh Tuấn Nhóm thực hiện: Phạm Thị Yến Trần Thị Mai Trường Đại Học Dân Lập Hải Phòng Khoa CNTT _Lớp CT802 NỘI DUNG 1. Giới thiệu về Applet 1. Applet là gì? 2. Xây đựng ứng dụng nhúng (Applet) 3. Applet có những loại phương thức nào? 2. Ý tưởng 3. Ưu và nhược điểm GIỚI THIỆU VỀ APPLET 1. Applet là loại chương trình Java mà khi thực hiện mã lệnh của chúng phải đuợc nhúng vào một trang web (các file có đuôi là HTM hoặc HTML) Các thẻ HTML sẽ được trình duyệt web thực thi còn mã lệnh của Applet sẽ được máy ảo java nhúng trong trình duyệt web thực thi GIỚI THIỆU VỀ APPLET 2. Xây đựng ứng dụng nhúng (Applet) Xây dựng lớp chính kế thừa từ lớp Applet Dịch từ *.java sang *.class Tạo tệp HTML và nhúng tệp class vào Chương trình chạy từ tệp HTML GIỚI THIỆU VỀ APPLET 3. Applet có 4 phương thức 1. Public void init() 2. Public void start() 3. Public void stop() 4. Public void destroy() Ý TƯỞNG Qua trang web mọi người có thể tính diện tích và chu vi các hình đơn giản như tam giác, hình chữ nhật, hình tròn mà không cần bắt buộc phải nhớ công thức, mất thời gian tính toán và có kết quả rất nhanh ƯU ĐIỂM Applet đơn giản dễ dùng vì muốn chạy một applet ta chỉ việc mở trang web chứa nó hay download từ mạng về máy tính của mình để xem NHƯỢC ĐIỂM Applet không được truy cập tài nguyên cục bộ vì nó không chỉ chạy trên một máy mà chạy trên nhiều máy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptyen_mai.ppt
  • jpganh1.JPG
  • jpgannh.JPG
  • gifbackground_iris.gif
  • classTinhtoan.class
  • javaTinhtoan.java