Đề tài Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu trong các doanh nghiệp ở Việt Nam

Mọi doanh nghiệp kinh tế, từ khi mới được thành lập đ luôn gắn với một lượng tài sản và nguồn vốn nhất định. Nhưng để thực hiện mục và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường, doanh nghiệp phải làm cho khối tài sản và nguồn vốn đó ngày càng lớn mạnh. Do vậy, các đối tượng tài sản và nguồn vốn của doanh nghiệp luôn luôn vận động và biến đổi không ngừng kể cả về mặt hình thi vật chất lẫn lượng giá trị của các đối tượng đó. Để thực hiện chức năng phản ánh giá trị của tài sản vào công tác Hạch toán - Kế toán, bộ phận kế toán của Doanh nghiệp phải sử dụng phương pháp tính giá các đối tượng kế toán làm cơ sở cho việc ghi nhận giá trị của tài sản vào chứng từ, sổ sách, báo cáo và cung cấp các thông tin liên quan cho các đối tượng có yêu cầu. Tính giá là một phương pháp kế toán để quy đổi hình thức biểu hiện của cc đối tượng kế toán từ các thước đo khác nhau về một thước đo chung là sử dụng thước đo tiền tệ để xác định giá trị ghi sổ của các đối tượng cần tính giá theo những nguyên tắc nhất định. Tính giá là một phương pháp trong hệ thống bốn phương pháp kế toán bao gồm: Phương pháp chứng từ; phương pháp tài khoản và ghi kép; phương pháp tính giá đối tượng kế toán và phương pháp tổng hợp và cân đối kế toán. Là một thành tố của một hệ thống, phương pháp tính giá vừa có tính độc lập tương đối lại vừa có quan hệ chặt chẽ và tác động tương hỗ với các phương pháp khác. Vị trí của phương pháp tính giá và mối quan hệ của nó với các phương pháp khác được thể hiện rất r nt trong qu trình vận động của các đối tượng của hạch toán - kế toán. Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp tính giá, cùng với sự giúp đỡ tận tình của Thạc sỹ: Nguyễn Thị Kim Hương trong việc học tập, nghiên cứu bộ mơn Nguyn lý Kế tốn em mạnh dạn chọn đề tài: “Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu trong các doanh nghiệp ở Việt Nam” lm bi tiểu luận mơn học của mình. Mục tiu của bi tiểu luận nhằm nghiên cứu sâu hơn về phương pháp tính gi v vận dụng vo tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu. Mặt khác, rèn luyện những kỹ năng cần thiết trong việc tính giá các đối tượng kế toán để sau này có thể vận dụng trong công tác chuyên ngành. Bi tiểu luận mơn học Nguyn lý kế tốn của em gồm 3 chương: Phần I: Cơ sở lý luận, nguyn tắc, yu cầu v ý nghĩa của việc tính gi cc đối tượng kế toán. Phần II: Tính giá một số đối tượng kế toán chủ yếu trong cc doanh nghiệp ở Việt Nam. Phần III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện các phương pháp tính giá các đối tượng kế toán ở cc Doanh nghiệp.

doc31 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2547 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tính giá các đối tượng kế toán chủ yếu trong các doanh nghiệp ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan