Đề tài Tính toán hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước

Trong bài tập này chúng ta đã nghiên cứu, khảo sát và điều chỉnh Hệ thống máy bám máy phay chép hình. Trên cơ sở các yêu cầu chất lượng đối với hệ thống tôi đã đưa ra mô hình hệ thống mong muốn(thông qua đặc tính tần số lôga). Ta có thể áp dụng nội dung nghiên cứu của bài tập này mở rộng ra với nhiều hệ thống ĐCTĐ khác có cùng dạng hàm số truyền.

doc25 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1805 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Tính toán hệ thống điều chỉnh tự động tuyến tính liên tục theo các yêu cầu chỉ tiêu chất lượng làm việc cho trước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên