Đề tài Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Văn phòng UBND quận Hải Châu – TP Đà Nẵng

Văn phòng có vai trò, nhiệm vụ quan trọng trong hỗ trợ cho cơ quan, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của mình. Văn phòng thực hiện hai chức năng cơ bản là tham mưu tổng hợp và đáp ứng hậu cần cho cơ quan, tổ chức. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, các cơ quan, tổ chức cần có văn phòng mạnh, công tác văn phòng phải đủ khả năng đáp ứng giải quyết công việc một cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả. Đầu tư cho văn phòng nói chung và công tác văn phòng nói riêng là đẩy nhanh sự thông suốt trong hoạt động quản lí. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng cũng như trong hoạt động cơ quan nhà nước là yêu cầu cấp thiết hiện nay. Trong những năm qua, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn phòng cũng như hoạt động của cơ quan nhà nước còn nhiều bất cập và hạn chế làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Nguyên nhân chủ yếu xuất phát từ đầu tư chưa phù hợp, trình độ một số cán bộ công chức làm công tác văn phòng chưa tương xứng với các yêu cầu thực tiễn. Do vậy trong thời gian tới cần có những bước đi, giải pháp chuyển đổi phù hợp để nâng cao hiệu quả làm việc của văn phòng, đặc biệt là việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác văn phòng và nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lí, và đẩy nhanh tiến trình cải cách nền hành chính nhà nước theo hướng hiện đại. Với yêu cầu của đợt thực tập: tìm hiểu cơ cấu tổ chức, hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, nhiệm vụ, quyền hạn của cán bộ, công chức trong cơ quan hành chính; vận dụng các kiến thức đã học vào thực tế, bước đầu rèn luyện kỹ năng, nghiệp vụ quản lí hành chính Nhà nước trong thời gian hai tháng (15/3 - 15/5/2009); lựa chọn, tìm hiểu về một nội dung để thực hiện báo cáo thực tập cuối khóa là ứng dụng tin học và tin học hóa công tác Văn phòng nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công việc, thực hiện cải cách hành chính Nhà nước hướng đến mục tiêu Chính phủ điện tử. Do thời gian thực tập có hạn, đồng thời theo yêu cầu của báo cáo thực tập, nội dung chính sẽ đề cập đến các vấn đề sau đây:

doc55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 11710 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Ứng dụng Công nghệ thông tin trong công tác văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động tại Văn phòng UBND quận Hải Châu – TP Đà Nẵng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan