Đề tài Ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ hệ thống ngân hàng

Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ tin học và viễn thông đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động quản lý và kinh doanh nói chung. - Trong lĩnh vực hoạt động tài chính Ngân hàng, công nghệ tin học có ý nghĩa quyết định trong việc mở rộng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nâng cao lợi thế cạnh tranh, đồng thời kiểm soát có hiệu quả những rủi ro vốn rất dễ xảy ra đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhạy cảm này. - Kiểm soát, kiểm toán nội bộ các hoạt động đã được được tin học hóa cần có sự hỗ trợ từ công nghệ tin học.

ppt13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2383 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ hệ thống ngân hàng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG Th.S LÊ QUỐC NGHỊ: Phó Vụ Trưởng Vụ Tổng kiểm soát Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ MỞ ĐẦU: 1. Hiện đại hóa hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ hệ thống Ngân hàng là yêu cầu tất yếu. Những lợi ích cơ bản khi ứng dụng công nghệ tin học trong công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng. Kết quả ứng dụng công nghệ tin học trong hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng thời gian qua. Một số biện pháp nhằm phát triển ứng dụng công nghệ tin học vào hoạt động kiểm soát, kiểm toán nội bộ Ngân hàng. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ MỞ ĐẦU: - Sự phát triển của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ tin học và viễn thông đã tác động mạnh mẽ đến các hoạt động quản lý và kinh doanh nói chung. - Trong lĩnh vực hoạt động tài chính Ngân hàng, công nghệ tin học có ý nghĩa quyết định trong việc mở rộng cung cấp các sản phẩm, dịch vụ nâng cao lợi thế cạnh tranh, đồng thời kiểm soát có hiệu quả những rủi ro vốn rất dễ xảy ra đối với lĩnh vực hoạt động kinh doanh nhạy cảm này. - Kiểm soát, kiểm toán nội bộ các hoạt động đã được được tin học hóa cần có sự hỗ trợ từ công nghệ tin học. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ 1. HIỆN ĐẠI HÓA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU - Yêu cầu về kiểm soát, kiểm toán nội bộ các nghiệp vụ ngân hàng đã được tin học hóa. + Quản trị điều hành và xây dựng cơ chế chính sách phát triển ngân hàng. + Đối với các hoạt động kinh doanh cung cấp sản phẩm dịch vụ ngân hàng. + Các hoạt động kế toán tài chính. + Các hoạt động kho quỹ và quản lý an toàn tài sản. + Trong lĩnh vực quản lý nhân sự. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ 1. HIỆN ĐẠI HÓA HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG LÀ YÊU CẦU TẤT YẾU (TiẾP) - Việc xử lý các nghiệp vụ ngân hàng được thực hiện trên mạng máy tính. - Các số liệu điện toán là cơ sở dữ liệu đầu vào cho các hoạt động kiẻm soát, kiểm toán nội bộ. - Sự hỗ trợ của máy tính làm thay đổi căn bản phương pháp kiểm tra, kiẻm toán. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ 2. NHỮNG LỢI ÍCH CƠ BẢN. - Thẩm tra, đối chiếu chính xác và nhanh chóng. - Khai thác số liệu, tổng hợp phân tích theo yêu cầu. - Lưu trữ số liệu, tài liệu phục vụ nghiên cứu. - Kiểm soát, giám sát trực tiếp qua mạng các giao dịch dễ rủi ro. - Điều hành và quản lý chất lượng cuộc kiểm toán ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ 3. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC THỜI GIAN QUA: * Một số kết quả đạt được: - Về trang thiết bị. - Tổ chức cán bộ và cơ chế, qui chế. - Xây dựng và Phát triển phần mềm. - Triển khai thực hiện. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ 3. KẾT QUẢ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC THỜI GIAN QUA: * Một số tồn tai hạn chế: - Mâu thuẫn giữa một bên là các hoạt động nghiệp vụ đã được tin học hoá với một bên là các hoạt động kiểm tra thủ công. - Về chương trình phần mềm nghiệp vụ. - Phần mềm riêng cho hoạt động kiểm soát, kiểm toán cơ bản chưa đáp ứng được yêu cầu. - Khâu tổ chức và cán bộ còn nhiều bất cập. ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ TIN HỌC TRONG HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT, KIỂM TOÁN NỘI BỘ HỆ THỐNG NGÂN HÀNG _________________________________________________________________ 4. MỘT SỐ GIẢI PHÁP. - Bám sát chương trình phát triển công nghệ thông tin theo yêu cầu của Bộ Chính trị, Chính phủ và chiến lược hiện đại hoá hoạt động NHNN. - Thực hiện việc bổ sung, đào tạo kiến thức tin học cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm soát, kiểm toán nội bộ. - Thường xuyên nghiên cứu cải tiến nâng cấp phần mềm nghiệp vụ. - Nghiên cứu xây dựng phần mềm kiểm soát, kiểm toán. Xin cảm ơn!