Đề tài Vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái - Nghiên cứu tại phường Hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

Gia đình là một trong những môi trường xã hội hóa rất quan trọng, đây là môi trường xã hội hóa đầu tiên với mỗi con người vì thế quan tâm đến giáo dục gia đình là việc làm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Giáo dục gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ là trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình, tuy nhiên do sự phân công lao động của xã hội truyền thống nên vấn đề chăm sóc cũng như dạy dỗ con cái trong gia đình thường thuộc về người mẹ. Trong xã hội hiện đại, sự phân công lao động trong xã hội đã có nhiều thay đổi. Trước kia công việc xã hội, cộng đồng thường chỉ có người đàn ông đảm nhiệm nhưng ngày nay người phụ nữ cũng đã chia sẻ nhiều công việc trong những lĩnh vực trên nhưng công việc dạy dỗ con cái vẫn được gắn chặt với người phụ nữ. Điều này đã tạo nên một sự bất bình đẳng về phân công lao động trong gia đình. Người phụ nữ bị ràng buộc bởi những công việc trong nhà sẽ hạn chế việc tham gia công việc xã hội vì vậy nghiên cứu vấn đề này là công việc cần thiết. Phường Hội Hợp thuộc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc là phường đang trong giai đoạn phát triển của tỉnh. Điều đặc biệt ở đây là tỉ lệ những người nam giới làm thợ xây của tỉnh chiếm một tỉ lệ khá cao 24,4%, chiếm tỷ lệ cao thứ hai sau nghề nông dân là 25,8%. Những người thợ xây của tỉnh này thường là những người trong độ tuổi làm cha, công việc xây dựng chiếm nhiều thời gian của họ hơn ở nhà nên trách nhiệm của người mẹ trong việc giáo dục con cái càng nặng nề hơn. Việc này không chỉ để lại hậu quả cho sự bất bình đẳng giới, mà còn để lại những hậu quả đáng tiếc cho con cái nếu việc giáo dục không đầy đủ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái nhưng hầu như chưa có một đề tài nào được thực hiện ở Vĩnh Phúc, một thành phố đang trong giai đoạn phát triển với nhiều thay đổi về kinh tế cũng như xã hội. Vậy hiện nay công việc dạy dỗ con cái của người phụ nữ ở Hội Hợp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc hiện nay được thể hiện như thế nào, chúng tôi định hướng nghiên cứu đề tài : Vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái-nghiên cứu tại phường Hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

docx37 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4167 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái - Nghiên cứu tại phường Hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
PHẦN 1: MỞ ĐẦU Lý do lựa chọn đề tài Gia đình là một trong những môi trường xã hội hóa rất quan trọng, đây là môi trường xã hội hóa đầu tiên với mỗi con người vì thế quan tâm đến giáo dục gia đình là việc làm không thể thiếu trong mỗi gia đình. Giáo dục gia đình, đặc biệt là với trẻ nhỏ là trách nhiệm của mọi thành viên trong gia đình, tuy nhiên do sự phân công lao động của xã hội truyền thống nên vấn đề chăm sóc cũng như dạy dỗ con cái trong gia đình thường thuộc về người mẹ. Trong xã hội hiện đại, sự phân công lao động trong xã hội đã có nhiều thay đổi. Trước kia công việc xã hội, cộng đồng thường chỉ có người đàn ông đảm nhiệm nhưng ngày nay người phụ nữ cũng đã chia sẻ nhiều công việc trong những lĩnh vực trên nhưng công việc dạy dỗ con cái vẫn được gắn chặt với người phụ nữ. Điều này đã tạo nên một sự bất bình đẳng về phân công lao động trong gia đình. Người phụ nữ bị ràng buộc bởi những công việc trong nhà sẽ hạn chế việc tham gia công việc xã hội vì vậy nghiên cứu vấn đề này là công việc cần thiết. Phường Hội Hợp thuộc thành phố Vĩnh Yên tỉnh Vĩnh Phúc là phường đang trong giai đoạn phát triển của tỉnh. Điều đặc biệt ở đây là tỉ lệ những người nam giới làm thợ xây của tỉnh chiếm một tỉ lệ khá cao 24,4%, chiếm tỷ lệ cao thứ hai sau nghề nông dân là 25,8%. Những người thợ xây của tỉnh này thường là những người trong độ tuổi làm cha, công việc xây dựng chiếm nhiều thời gian của họ hơn ở nhà nên trách nhiệm của người mẹ trong việc giáo dục con cái càng nặng nề hơn. Việc này không chỉ để lại hậu quả cho sự bất bình đẳng giới, mà còn để lại những hậu quả đáng tiếc cho con cái nếu việc giáo dục không đầy đủ. Đã có nhiều công trình nghiên cứu về vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái nhưng hầu như chưa có một đề tài nào được thực hiện ở Vĩnh Phúc, một thành phố đang trong giai đoạn phát triển với nhiều thay đổi về kinh tế cũng như xã hội. Vậy hiện nay công việc dạy dỗ con cái của người phụ nữ ở Hội Hợp Vĩnh Yên Vĩnh Phúc hiện nay được thể hiện như thế nào, chúng tôi định hướng nghiên cứu đề tài : Vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái-nghiên cứu tại phường Hội hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. Câu hỏi nghiên cứu Với đề tài này, chúng tôi quan tâm đến hai câu hỏi nghiên cứu sau: So với người đàn ông thì phụ nữ dành lượng thời gian như thế nào trong việc giáo dục con cái? Người phụ nữ thường dạy dỗ con cái như thế nào? Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực hiễn. Ý nghĩa khoa học Mỗi một công trình nghiên cứu khoa học đều có ý nghĩa khoa học riêng, trong đề tài này, chúng tôi cố gắng vận dụng một số quan điểm về gia đình và giới của các nhà Xã hội học để giải thích hiện tượng liên quan đến sự phân công lao động trong gia đình theo vai trò, chức năng của các thành viên gia đình mà xã hội mong đợi. Ý nghĩa thực tiễn Đề tài nghiên cứu của chúng tôi sẽ tìm hiểu và giải thích hiên tượng vai trò dạy dỗ con cái của người phụ nữ để thấy được vai trò của phụ nữ trong gia đình, đồng thời đề tài sẽ là sự đóng góp tài liệu phong phú cho một số chủ đề liên quan. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu. Mục đích nghiên cứu Đề tài nghiên cứu nhằm tìm hiểu vai trò dạy dỗ con cái của người phụ nữ trong gia đình ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc để từ đó có những biện pháp điều chỉnh sự cân bằng trong việc dạy dỗ con cái của vợ chồng trong gia đình, cũng như điều chỉnh những phương pháp, nội dung, và thời gian để giáo dục con cái phù hợp với thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Nhiệm vụ nghiên cứu Làm rõ sự khác biệt thời gian giữa vợ chồng trong giáo dục con cái Đi sâu vào nghiên cứu cụ thể hơn về công việc giáo dục con cái của người phụ nữ theo các chỉ báo Thời gian giáo dục Nội dung giáo dục Phương pháp giáo dục Đối tượng, khách thể và phạm vi nghiên cứu. Đối tượng nghiên cứu: Vai trò của người phụ nữ trong giáo dục con cái Khách thể nghiên cứu: Những người phụ nữ có con đang trong độ tuổi đi học. Phạm vi nghiên cứu: Thời gian: từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2011 Không gian: phường Hội Hợp thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc Phương pháp nghiên cứu Đề tài sử dụng 3 phương pháp nghiên cứu chính sau đây: Phương pháp phỏng vấn cấu trúc theo bảng hỏi Với đề tài này, chúng tôi tiến phỏng vấn và xử lý 528 bảng hỏi với người dân thuộc các hộ dân cư của phường Hội Hợp, đối tượng phỏng vấn của chúng tôi trong độ tuổi khoảng từ 20 đến 50 tuổi. Chúng tôi lựa chọn như vậy vì đối tượng chúng tôi hướng đến là những người có con đang trong độ tuổi đi học. Phương pháp phỏng vấn sâu Ngoài điều tra bằng bảng hỏi, chúng tôi tiến hành phỏng vấn sâu với 4 trường hợp để bổ sung thông tin chưa khai thác được ở phỏng vấn cấu trúc. Với phương pháp này, cũng như phương pháp cấu trúc theo bảng hỏi, chúng tôi đặc biệt chú ý lựa chọn những người phụ nữ có con đang đi học để phỏng vấn nhằm khai thác được nhiều thông tin về nội dung, phương pháp mà họ giáo dục con cái. Ngoài ra, chúng tôi còn sử dụng và phân tích thêm 4 phỏng vấn sâu khác của nhóm thành viên đi thực tập trong đoàn để phân tích rõ hơn vai trò của người phụ nữ trong giáo dục con cái. Phương pháp phân tích tài liệu Ngoài hai phương pháp trên, chúng tôi tiến hành đọc và phân tích một số tài liệu liên quan, như phân tích số liệu về nghề nghiệp cũng cơ sở vật chất trường học của phường để phân tích điều kiện giáo dục của phường. Giả thuyết nghiên cứu. Với đề tài nghiên cứu này và với 2 câu hỏi nghiên cứu được đặt ra, chúng tôi sẽ nghiên cứu đề tài dựa trên 2 giả thuyết dưới đây. Người phụ nữ dành nhiều thời gian cho việc dạy dỗ con cái hơn người đàn ông. Người mẹ thường chú trọng đến giáo dục đạo đức hơn trong những lĩnh vực giáo dục con cái. Khung lý thuyết. BỐI CẢNH KINH TẾ- VĂN HÓA-Xà HỘI HỘ GIA ĐÌNH VAI TRÒ NGƯỜI PHỤ NỮ TRONG GIÁO DỤC CON CÁI PHƯƠNG PHÁP GIÁO DỤC NỘI DUNG GIÁO DỤC THỜI GIAN GIÁO DỤC PHẦN 2: NỘI DUNG CHÍNH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI Cơ sở lý luận 1.1.1 Một số quan điểm về vai trò gia đình theo thuyết tương tác biểu trưng Thuyết tương tác biểu trưng có nguồn gốc từ các quan niệm xã hội học của Max Weber, Georg Simemel, Robert Park và các đồng sự và học trò của họ. Các tác giả tiêu biểu của thuyết tương tác biểu trưng là Charles Horton Cooley, George Herbert Mead, Herbet Blumer, Erving Goffman[7, tr.321]. Một cách tiếp cận đặc biệt thành công của các nhà tương tác biểu trưng là nghiên cứu về gia đình như một hệ thống những vai trò, vì vậy được gọi là lý thuyết vai trò. Các nhà xã hội học thấy rằng lý thuyết vai trò rất có ý nghĩa nếu ta coi gia đình như một màn kịch, trong đó các thành viên đóng vai trò nhất định. Như vậy, mỗi thành viên phụ thuộc vào các thành viên khác trong khi đóng vai trò của mình. Việc nhóm vai trò gia đình còn phụ thuộc vào bản thân gia đình đó. Cần phải xem xét sự phân công lao động trong việc xem xét nhóm các vai trò. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nghiên cứu một trong những vai trò của người mẹ trong gia đình là dạy dỗ con cái. Có một điều rất hợp lý là : theo thuyết này thì muốn tạo nên sự bình đẳng thì sự đòi hỏi của vai trò nên đặt trong sự phù hợp giữa các tài năng và kỹ năng. Không có sự ngang bằng nhau ở mọi sự vật ( hiện tượng ) có một vai trò dễ dẫn tới uy tín và thành công, có một vai trò dễ thực hiện hơn các vai trò khác. Như vậy các vai trò nhận được những phần thưởng không ngang nhau, khi đó gia đình phải mặc cả thỏa thuận. Vì thế trong các gia đình, vai trò luôn được cân nhắc để cho mỗi gia đình thực hiện tốt vai trò của mình nhằm đảm bảo cho sự tồn tại và ổn định của gia đình. Dựa vào đặc điểm của gia đình và xã hội mà các vai trò có thể được gắn với những thành viên để cho phù hợp với gia đình. Các vai trò trong gia đình là sự mặc cả và luôn luôn phát triển. Nội dung vai trò của bố hay mẹ luôn được ấn định ( được khoanh vùng ) bởi hàng loạt sự mong đợi của xã hội. Và nội dung cụ thể của nó là kết quả của sự mặc cả hình thức và độ dài của tương tác. Các vai trò ngoài gia đình thường được ấn định ( cấu trúc ) bởi sự mong đợi hình thức. Các vai trò nhiều khi đối lập nhau. Một nguyên tắc lý thuyết là : nghiên cứu các vai trò trong gia đình là nghiên cứu quan hệ bên trong gia đình. Điều đó nói lên mọi vai trò trong gia đình đều liên quan chặt chẽ với nhau. Trên thực tế thì bất kỳ hiện tượng nào buộc thành viên trong gia đình thay đổi vai trò của mình, nó sẽ ảnh hưởng đến các thành viên khác trong gia đình. Cũng như sự nhận biết vai trò tính chất văn hóa, thì việc nhận biết các thành viên trong gia đình qua sự nhận biết các vai trò của họ. Tiếp cận thuyết tương tác biểu trưng áp dụng vào nghiên cứu quá trình xã hội hóa trẻ em hay nói cách khác là nghiên cứu vai trò của người phụ nữ trong giáo dục con cái là một điều rất hợp lý bởi nghiên cứu về vai trò của người phụ nữ cũng là nghiên cứu về một chiều cạnh của xã hội hóa. Thuyết tương tác biểu trưng coi xã hội hoá là một quá trình theo đó trẻ em tham gia vào sự hình thành bản sắc của mình, coi đứa trẻ là một chủ thể hành động tích cực[1, tr.140]. Do đó, vận dụng thuyết này, chúng tôi tìm hiểu về vai trò của người phụ nữ trong việc giáo dục con cái. 1.1.2 Khái nệm công cụ Khái niệm gia đình Cho tới nay có  khá nhiều định nghĩa về gia đình. Theo John J. Macionis:  “Gia đình là là một nhóm tập thể xã hội từ hai người trở lên cùng sống với nhau trên cơ sở huyết thống, hôn nhân hay nuôi dưỡng” [13, tr.311]. Luật hôn nhân và  gia đình năm 2000 cũng nói: “Gia đình là tập hợp những người gắn bó với nhau, do hôn nhân, quan hệ  huyết thống hoặc do quan hệ nuôi dưỡng làm phát sinh các nghĩa vụ và quyền lợi giữa họ với nhau theo quy định của luật này” [13, tr.312]. E.W. Burgess và H.J.Locke năm 1953, đã đưa ra định nghĩa sau: “ Gia đình là một nhóm người đoàn kết với nhau bằng những mối liên hệ hôn nhân, huyết thống và việc nhận con nuôi tạo thành một hộ đơn giản, tác động lẫn nhau trong vai trò tương ứng của họ là người chồng và người vợ, người mẹ và người cha, anh em và chị em, tạo ra một nền văn hoá chung” [8, tr.27]. Như vậy, mặc dù có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng ta thấy có điểm chung là: khi nói đến gia đình, người ta nói đến các đặc trưng về hôn nnhân,huyết  thống hay nuôi dưỡng. Các thành viên của gia đình được gắn bó với nhau theo các đặc trưng đó và gắn liền với các quyền lợi, nghĩa vụ làm nên văn hóa hia đình. Trong đề tài này, khi nói đến gi đình, chúng tôi chú ý đến chức năng của gia đình nhiều hơn là cấu trúc của nó. Khái niệm giáo dục Giáo dục được hiểu theo nghĩa rộng hay quá trình chuyển giao hệ thống tri thức, kinh nghiệm xã hội của thế hệ này cho các thế hệ kế tiếp nhằm hình thành và phát triển nhân cách, đáp ứng nhu cầu tồn tại và phát triển của đời sống xã hội trong từng giai đoạn lịch sử. Theo nghĩa hẹp giáo dục gắn với quá trình hình thành và phát triển hệ thống nhà trường (giáo dục nhà trường) là các hoạt động có mục đích và nội dung định cho từng bậc học và loại trường và được thực hiện một cách có kế hoạch, hệ thống trong khuôn khổ nhà trường [6, tr.137] Giáo dục cũng có thể được dịnh nghĩa một cách cụ thể hơn như sau: Giáo dục là hoạt động nhằm tác động một cách có hệ thống đến sự phát triển tinh thần, thể chất của một đối tượng nào đó, làm cho đối tượng đó dần có hững phẩm chất và ngăng lực do yêu cầu đặt ra [15, tr. 140]. Như vậy, mỗi người có một quan điểm về giáo dục, song trong đề tài này chúng tôi sử dụng khái niệm với nghĩa giáo dục là sự tác động một cách có hệ thống để cho đối tượng bị tác động có phẩm chất và năng lực mà xã hội yêu cầu. Khái niệm vai trò Theo định nghĩa của Dahrendorf người ta có thể hiểu vai trò là một tập hợp những kì vọng ở trong một xã hội gắn với hành vi của những người mang các địa vị…Ở mức độ này thì mỗi vai trò riêng là một tổ hợp hoặc nhóm các kì vọng hành vi [16, tr. 536]. Ngoài ra, trong cuốn Xã hội học của Phạm Tất Dong, Lê Ngọc Hùng xuất bản năm 1997 cũng đưa ra một định nghĩa khác về vai trò: Vai trò là tập hợp các mong đợi, các quyền và nghĩa vụ được gán cho một địa vị cụ thể. Những sự mong đợi này xác định các hành vi của con người được xem như là phù hợp, không phù hợp đối với người chiếm giữ một địa vị [4]. Một vai trò nghĩa là tập hợp các chuẩn mực, hành vi, nghĩa vụ và quyền lợi gắn với một vị thế nhất định [11, tr.54]. Qua các khái niệm trên, chúng tôi nghiên cứu đề tài này với vai trò mang nghĩa là các mong đợi, quyền lợi và nghĩa vụ được gán cho một địa vị cụ thể. Cơ sở thực tiễn Tổng quan vấn đề nghiên cứu Nghiên cứu về gia đình đã có rất nhiều nghiên cứu. Mỗi nghiên cứu có cái nhìn khác nhau từ nhiều khía cạnh. Nghiên cứu về vai trò gia đình cũng vai trò người phụ nữ trong việc giáo dục đã có nhiều nghiên cứu đề cập đến. Ngay từ khi bắt đầu đổi mới, Đảng và nhà nước ta đã bắt đầu chú ý đến vấn đề giáo dục trong gia đình, trong họ quan tâm xem vấn đề giáo dục gia đình được thực hiện như thế nào. Trong tạp chí Xã hội học số 2 năm 1986 có bài viết: Người phụ nữ Việt Nam trong gia đình nông thôn của tác giả Mai Kim Châu. Trong bài viết này, tác giả đã tìm hiểu thực trạng giáo dục trong gia đình chủ yếu thuộc về người mẹ. Theo tác giả, người mẹ chủ yếu là người lo lắng cho vấn đề học tập của con cái. Tuy nhiên bài viết mới chỉ bước đầu đề cập đến sự phân công lao động trong giáo dục con cái mà chưa nghiên cứu nội dung cũng như phương pháp dạy con trong gia đình [2, tr.23]. Năm 1995, trong luận văn thạc sĩ của mình, Nguyễn Thị Kim Hoa đã nghiên cứu về Vai trò của người phụ nữ nông thôn trong gia đình, trong đó, tác giả đã chỉ ra vai trò của người phụ nữ nông thôn trong gia đình bao gồm các hoạt động kinh tế, sinh đẻ, hoạt động văn hóa giáo dục, hoạt động tình cảm trong gia đình. Trong đề tài này, tác giả đã có nghiên cứu một phần về vai trò giáo dục con cái của người phụ nữ, song, là một đề tài nghiên cứu vai trò của nhiều lĩnh vực nên chưa tập trung đi sâu vào vai trò giáo dục con cái của người phụ nữ [5]. Cũng bàn về vai trò gia đình, năm 1999, Lê Thi trong cuốn: Vai trò gia đình trong việc xây dựng nhân cách con người Việt Nam, Nhà xuất bản khoa học xã hội năm 1999, đã phân tích vai trò gia đình trong đời sống tổ chức đời sống, nuôi dưỡng đào tạo lớp trẻ hoàn thiện nhân cách con người trưởng thành. Tuy nhiên trong cuốn sách này vẫn chưa nhấn mạnh được vai trò của người phụ nữ trong vai trò giáo dục con cái [12]. Một đề tài khác cũng nghiên cứu về vai trò gia đình. Đề tài khoa học Vị trí, vai trò của gia đình và cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em do Phạm Tất Dong làm chủ nhiệm đã nghiên cứu nhiều vấn đề trong giáo dục, công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em trong gia đình và cộng đồng. Trong đó, đề tài đề cập vị trí của gia đình trong chăm sóc học tập của con cái, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và việc giáo dục văn hóa truyền thống cho trẻ em trong gia đình. Tuy vậy trong đề tài này, các nhà nghiên cứu cũng chỉ chỉ ra vai trò của gia đình ní chung mà chưa chỉ rõ vai trò của vợ chồng trong đó có người phụ nữ [3]. Một nghiên cứu được tiến hành trong khóa luận tốt nghiệp của Trần Thị Thanh Nga năm 2000 tập trung vào nghiên cứu cụ thể hơn vai trò của người phụ nữ trong giáo dục con cái. Với đề tài Vai trò của người phụ nữ trong gia đình nông thôn đối với việc giáo dục con, qua khảo sát tại Phong Phú, Tân Lạc, hòa Bình, tác giả đã đi vào tìm hiểu về vai trò của người phụ nữ trong giáo dục đạo đức, tri thức, giáo dục giới tính cho con cái. Đề tài này đã có cách tiếp cận rất sát vai trò của người phụ nữ trong giáo dục con cái, song tác giả chưa nghiên cứu sâu về nhận thức cũng như phương pháp giáo dục mà những người phụ nữ dùng giáo dục con cái. Bên cạnh đó, những yếu tố tác động mà nhà nghiên cứu đưa ra cũng chỉ về phía người phụ nữ mà không đạt cạnh nguyên nhân của nam giới nên thiếu một số nguyên nhân dẫn đến vai trò tập trung ở người phụ nữ [10]. Vẫn tiếp tục bàn về vai trò giáo dục của gia đình, Nguyễn Hiếu Lê trong cuốn Dạy con theo lối mới, đã nêu rất kĩ về cách dạy dỗ con cái từ khi chúng còn nhỏ, phân tích tâm lý cũng như tính cách của trả từ đó, đưa ra cách thức giáo dục hợp lý nhằm mang lại hiệu quả cao nhất trong giáo dục đạo đức cho trẻ. Tuy nhiên đây mới chỉ là một trong các phương pháp để dạy trẻ, đặc biệt là dạy đạo đức mà biết được thực trạng dạy dỗ cũng như vai trò giáo dục của cha mẹ ra sao [11]. Từ đó, ta có thể thấy, mặc dù đã có rất nhiều đề tài bàn về vai trò giáo dục con cái trong gia đình, song vai trò của người phụ nữ chưa thực sự rõ nết. Dù đã có một nghiên cứu về vai trò của người phụ nữ nhưng vẫn chưa thể hiện rõ ràng về phương pháp dạy, mặt khác đây là một nghiên cứu ở nông thôn, ở đô thị vẫn chưa có một đề tài nào cho thấy vai trò của người mẹ trong giáo dục con cái nên chúng tôi thực hiện nghiên cứu một đề tài về Vai trò của người phụ nữ trong giáo dục con cái ở phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 1.2.2 Tổng quan về địa bàn nghiên cứu Theo bài viết “Phường Hội Hợp với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh tổ quốc” của tác giả Thanh Nhàn trên báo điện tử Công an tỉnh Vĩnh Phúc thì phường Hội Hợp thuộc thành phố Vĩnh Yên nằm ở cửa ngõ Tây Nam của thành phố, với tổng diện tích tự nhiên trên 800 ha và 3.251 hộ, 13.157 nhân khẩu[17]. Phường Hội Hợp có nhiều tuyến giao thông huyết mạnh như: QL2A, đường tỉnh lộ 305 và tuyến đường sắt Hà Nội- Lào Cai chạy qua. Phường được thành lập tháng 9 năm 1999. Trên địa bàn phường có nhiều cơ quan, doanh nghiệp, nhiều tụ điểm buôn bán, trường học, trong đó có 1 Trường Cao đẳng với hàng nghìn học sinh, sinh viên đến học tập và ở trọ nhà dân trong các khu dân cư…Những đặc điểm trên là điều kiện thuận lợi để tốc độ đô thị hoá nhanh, kinh tế, xã hội phường Hội Hợp có nhiều khởi sắc. Theo Báo cáo 6 tháng đầu năm về Kinh tế xã hội của phường thì Kinh tế xã hội của phường phát triển khá vững. Về Kinh tế, phường phát triển chủ yếu ba ngành Công nghiệp xây dựng, ngành dịch vụ thương mại và ngành nông, lâm, thủy sản. Ngành Công nghiệp xây dựng là ngành phát triển khá mạnh ở phường Hội Hợp. Tính đến 6 tháng đầu năm 2011, phường Hội hợp đã có 43 doanh nghiệp, có 169 cơ sở sản xuất công nghiệp và có tới 3.440 lao động đang hoạt động trong lĩnh vực này(lao ®éng thường xuyªn ®i x©y dùng gi÷ æn ®Þnh tõ 1.400 - 1.600 lao ®éng). Trong đó, có khoảng 1.500 lao động thường xuyên đi xây dựng và trên 1.000 lao động đang làm công nhân trong các nhà máy, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Giá trị sản xuất của ngành công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2011 đạt 258,1 tỷ đồng, chiếm 45% tỷ trọng cơ cấu kinh tế của phường[14]. Cũng trong thời gian trên, phường Hội Hợp đã có 40 doanh nghiệp hoạt động, có 105 xe ô tô tải, và có tới 793 cơ sở buôn bán dịch vụ. Ngành dịch vụ thương mại cũng là ngành đang có thế mạnh của phường. Ngành này thu hút tới 1700 lao động của phường. Giá trị sản xuất của phường đạt đến con số 330 tỷ 700 triệu đồng chiếm tới 45% tỷ trọng và có xu hướng tăng trong tương lai. Ngành nông, lâm, thủy sản đang có xu hướng giảm dần do sự tăng lên của ngành công nghiệp xây dựng và ngành dịch vụ, mặt khác cũng do gặp phải khó khăn do thời tiết nên ngành này chỉ chiếm 4,5%tỷ trọng kinh tế của phường[14]. Phường Hội Hợp đang có thế mạnh về công nghiệp cũng như dịch vụ, trong tương lai, ngành này sẽ thay thế ngành nông nghiệp truyền thống, do đó sẽ làm thay đổi nhiều mặt về đời sống của phường. Về xã hội, phường Hội Hợp đang đang từng bước thay đổi trước sự thay đổi kinh tế và hội nhập văn hóa. Giáo dục cũng đang được phường đầu tư đảm bảo cho chất lượng giáo dục của địa phương. Phường đã có một trường mầm non, hai trường tiểu học và một trường trung học cơ sở với tổng số học sinh là 1477 học sinh [14]. Công tác y tế cũng được phường quan tâm, phường thường xuyên tổ chức khám chữa và tuyên truyền bệnh tật qua đài truyền thanh và cán bộ y tế phường. Người già, trẻ em và phụ nữ có thai luôn được quan tâm và chăm sóc sức khỏe. Bên cạnh đó về công tác văn hóa cũng được thường xuyên tuyên truyền tổ chức. Những đối tượng thuộc chính sách xã hội luôn được phường quan tâm. Vậy, phường cũng đã chú ý đến các vấn đề xã hội và có những chính sách phát triển phù hợp với sự phát triển chung của xã hội nói c
Luận văn liên quan