Đề tài Lập hồ sơ quản lý xây dựng khu đô thị mới thị trấn Đông Hưng-Thái Bình

Thị trấn Đông Hưng được thành lập theo Nghị định số 145/2007/NĐưCP ngày 12 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ. Là một Quận mới thành lập với hệ thống cơ sở vật chất chưa được xây dựng nên gặp nhiều khó khăn cho các công tác quản lý trên địa bàn. Hiện nay bộ máy quản lý hành chính nhà nước của quận đang phải làm việc tại cơ sở do cơ quan khác cho mượn tạm, nên hiệu quả công việc, điều kiện công tác tính phối hợp thấp, mất nhiều thời gian.vv. ư Ngày13/6/2008 UBND Thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo tại Thông báo số 3250/TBưUBND giao cho UBND Quận tổ chức khảo sát và lập quy hoạch xây dựng Khu trung tâm hành chính Quận tại phường Anh Dũng và giao trách nhiệm phối hợp thực hiện với các Sở, Ngành của Thành phố để làm cơ sở cho các bước tiếp theo, sớm xây dựng và đưa các công trình đi vào sử dụng. Theo đó, việc lập đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm hành chính quận Dương Kinh là rất cần thiết; là cơ sở và công cụ để điều phối và quản lý các hoạt động đầu tư xây dựng tại khu vực dự kiến xây dựng; Tạo điều kiện cho các cơ quan hành chính của Quận sớm có trụ sở làm việc để hoạt động ổn định, tạo tiền đề cho việc xây dựng và Quận trở thành một Quận phát triển.

pdf50 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2185 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Lập hồ sơ quản lý xây dựng khu đô thị mới thị trấn Đông Hưng-Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7.NguyenHaiSon_NguyenChauLoan_QL1001.pdf
  • dwgDONG HUNG.dwg
Luận văn liên quan