Đề tài Vận dụng quy luật "quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất" vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay

Triết học-một bộ phận không thể thiếu trong đời sống văn hóa xã hội của bất kì một quốc gia nào trên thế giới. Giống như nền tảng của xã hội, triết học không chỉ góp phần làm phát triển thêm các vấn đề về tư tưởng của con người mà nó con tham gia vào qúa trình phát triển kinh tế của nhiều quốc gia. Ở Việt Nam cũng vậy, triết học làm tăng thêm tính khoa học cho những lý luận và quan điểm của Đảng cũng như của Nhà nước trong thời đại hội nhập như ngày nay. Quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất là một trong những vấn đề của triết học Mac-Lênin. Không chỉ có vậy, nó còn là một trong những bốn bộ phận cấu thành nên hình thái kinh tế xã hội. Hiểu được mối quan hệ biện chứng giữa quan hệ sản xuất và lực lượng sản xuất sẽ giúp cho việc phát triển của xã hội diễn ra một cách nhanh chóng và dễ dàng hơn. Ở nước ta, Đảng đã không ngừng nâng cao nhận thức và lý luận, áp dụng linh hoạt vào việc phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, hoàn thiện hơn nữa bộ máy lãnh đạo của Đảng đối với toàn thể xã hội. Mục tiêu hướng tới là đưa nước ta trở thành một nước có nền công nghiệp hiện đại, khoa học kĩ thuật phát triển, năng suất lao động không ngừng tăng lên, đời sống của người dân được cải thiện.

doc20 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2170 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng quy luật "quan hệ sản xuất phải phù hợp với tính chất và trình độ của lực lượng sản xuất" vào việc phát triển lực lượng sản xuất ở nước ta hiện nay, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan