Đề tài Vận dụng văn hoá vào kinh doanh như thế nào để kinh doanh có hiệu quả

Văn hoá là một phức hợp hoá bao gồm nhiều vấn đề mà chỉ với ý nghĩa là một hoạt động của đời sống tinh thần thì nó mới có vị trí độc lập , còn với các ý nghĩa khác thì nó vừa biểu hiện, vừa đan xen vào các biểu hiện khác của xã hội loài người. Đã có không ít những doanh nghiệp và cá nhân do thiếu hiểu biết mà cho rằng văn hoá đứng ngoài, không ảnh hưởng gì tới lĩnh vực kinh doanh và cho rằng văn hoá là do kinh tế trợ cấp. Như vậy họ sẽ không thấy được vai trò của văn hoá đối với kinh doanh. Với họ, văn hoá không đem lại lợi nhuận và giữa văn hoá với kinh doanh không có gì liên hệ với nhau. Ngoài ra, cũng có những người nhận thức được vai trò của văn hoá trong kinh doanh, nhưng lại không biết vận dụng nó vào kinh doanh như thế nào cho hợp lý. Chính vì vậy tiểu luận của em được viết với đề tài: Vận dụng văn hoá vào kinh doanh như thế nào để có hiệu quả . Bài tiểu luận này được triển khai theo các phần chính như sau: I. Văn hóa và vai trò của văn hoá trong kinh doanh . II. Vận dụng văn hoá vào kinh doanh như thế nào để kinh doanh có hiệu quả .

doc9 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 1912 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Vận dụng văn hoá vào kinh doanh như thế nào để kinh doanh có hiệu quả, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan