Đề tài Việt Nam 1918- 1945, giới và hiện đại: Sự trỗi dậy những nhận thức và trải nghiệm mới

(Bản scan) Trước hết để bắt đầu lấp một chỗ trống. Nếu chỉ nhìn thư tịch Việt Nam mà công chúng trong nước được tiếp cận, dẫu có sự phong phú biểu kiến vào lúc nào đó, lịch sử hiện đại vẫn là phần nghèo nàn về phương điện tri thức lịch sử cụ thể. Nó cho biết rất ít về những con người ( về người nữ còn hiếm hoi hơn ) trong xã hội, trong không gian và thời gian

pdf13 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1914 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Việt Nam 1918- 1945, giới và hiện đại: Sự trỗi dậy những nhận thức và trải nghiệm mới, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan