Đề tài Webbased CS Model

(Bản scan) Mục tiêu của Software Model - Chỉ cần một chương trình client cho một chương trình ứng dụng. - Không cần thay đổi chương trình client khi phát triển mở rộng - Thống nhất trên phạm vi rộng

pdf33 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1919 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Webbased CS Model, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan