Đề tài Xây dựng các dịch vụ IP VPN ngoài mạng xương sống của nhà cung cấp dịch vụ

Bản ghi nhớ này mô tả cách tiếp cận cho việc xây dựng các dịch vụ IP VPN ngoài mạng xương sống của nhà cung cấp dịch vụ. Phổ biến có hai cách tiếp cận: mô hình overlay và cách tiếp cận bộ định tuyến ảo. Mô hình overlay dựa trên việc tải một vài các giao thức định tuyến hiện thời để mang thông tin. Trong tài liệu này, chúng tôi tập trung vào dịch vụ bộ định tuyến ảo. Cách tiếp cận được đưa ra ở đây không phụ thuộc vào bất cứ sự thay đổi nào trong bất cứ giao thức định tuyến nào. Những phát kiến liên quan được nhắm tới trong quá trình sử dụng mạng LAN và đạt được nhờ sử dụn ARP. Bản ghi nhớ này cố gắng phân biệt giữa SP và PNA: SP thì sở hữu và quản lý các dịch vụ lớp 1 và 2 trong khi các dịch vụ lớp 3 thì chịu sự quản lý của PNA. Bằng việc cung cấp các miền định tuyến độc lập logic, PNA mang lại khả năng mềm dẻo trong việc sử dụng địa chỉ cá nhân và chưa được đăng ký. Để sử dụng các LSP cá nhân và sử dụng tóm lược VPNID sử dụng các tập nhãn qua các LSP dùng chung, bảo mật dữ liệu không còn là vấn đề. Cách tiếp cận trong bản ghi nhớ này khác với được mô tả trong RFC 2547, trong đó không có một giao thức định tuyến cụ thể nào được tải để mang các tuyến VPN. RFC2547 xác định một cách để thay đổi BGP để mang các tuyến unicast VPN qua mạng xương sống SP. Để mang các tuyến multicast, cần có các công việc kiến trúc sâu hơn.

doc10 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1714 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đề tài Xây dựng các dịch vụ IP VPN ngoài mạng xương sống của nhà cung cấp dịch vụ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan