Đồ án Xây dựng Website chia sẻ tài liệu

Khoa học công nghệ ngày nay đang phát triển như vũ bão, xâm nhập và làm cải thiện đáng kể tới sự thay đổi tiến bộ của xã hội trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt là công nghệ thông tin, internet với sự bùng nổ thông tin. Tất cả thông tin luôn luôn được cập nhật thay đổi liên tục và đầy đủ một cách nhanh nhất thông qua mạng truyền thông và internet, mà phổ biến là thông qua các trang website. Hiện nay nhu cầu tìm kiếm thông tin là rất cần thiết nhất là với học sinh, sinh viên về các kiến thức về xã hội, chính trị, văn hóa, công nghệ, kỹ thuật.Mà các tài liệu, giáo khoa, giáo trình còn đang khó khăn với các học sinh, sinh viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, mà các website phục vụ cho việc trao đổi tài liệu, hỏi đáp thắc mắc, trao đổi kiến thức trên internet trở nên thiết thực và phổ biến. Dựa trên những lý do đó em thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình với đề tài “Xây dựng website chia sẻ tài liệu” để nghiên cứu và có thêm kiến thức về lĩnh vực xây dựng website cho bản thân, giúp ích cho quá trình học tập và làm việc.

doc58 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 3361 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng Website chia sẻ tài liệu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Khoa học công nghệ ngày nay đang phát triển như vũ bão, xâm nhập và làm cải thiện đáng kể tới sự thay đổi tiến bộ của xã hội trong tất cả các lĩnh vực của đời sống. Đặc biệt là công nghệ thông tin, internet với sự bùng nổ thông tin. Tất cả thông tin luôn luôn được cập nhật thay đổi liên tục và đầy đủ một cách nhanh nhất thông qua mạng truyền thông và internet, mà phổ biến là thông qua các trang website. Hiện nay nhu cầu tìm kiếm thông tin là rất cần thiết nhất là với học sinh, sinh viên về các kiến thức về xã hội, chính trị, văn hóa, công nghệ, kỹ thuật...Mà các tài liệu, giáo khoa, giáo trình còn đang khó khăn với các học sinh, sinh viên. Nhằm đáp ứng nhu cầu đó, mà các website phục vụ cho việc trao đổi tài liệu, hỏi đáp thắc mắc, trao đổi kiến thức trên internet trở nên thiết thực và phổ biến. Dựa trên những lý do đó em thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình với đề tài “Xây dựng website chia sẻ tài liệu” để nghiên cứu và có thêm kiến thức về lĩnh vực xây dựng website cho bản thân, giúp ích cho quá trình học tập và làm việc. 1.2 Ý TƯỞNG XÂY DỰNG WEBSITE Với mục đích để mọi người có thể truy cập vào và tìm kiếm cho mình những thông tin, tài liệu, chia sẻ upload tài liệu lên cho những thành viên khác cùng học tập và trao đổi kiến thức, tạo thành một sân chơi có ích cho các học sinh, sinh viên những người đang tìm tòi tài liệu về các lĩnh vực trong cuộc sống. Chức năng chính của Website Chức năng của thành viên cấp 1 (thuộc nhóm: user) + Đăng nhập + Tìm kiếm ( tìm theo mục, tìm theo tên sách) + Download tài liệu + Upload tài liệu vào bảng (tài liệu user) + Quên mật khẩu ( khi quên mật khẩu, sử dụng câu hỏi bí mật) + Thay đổi thông tin tài khoản user + Thay đổi mật khẩu đăng nhập + Gửi ý kiến đóng góp tới ban quản trị web + Yêu cầu tài liệu + Viết lời bình với từng tài liệu + Đọc và gửi tin nhắn tới các user khác + Danh bạ: (từ chối tin nhắn, xem thông tin, gửi tin....) + Chat Room ( trao đổi, nói chuyện trực tiếp giữa các thành viên) Quyền của Thành viên cấp 2 ( thuộc nhóm: Mod) + Đọc, Trả lời ý kiến đóng góp của user + Kiểm tra những tài liệu mới yêu cầu + Kiểm tra những tài liệu user mới upload . xem, sửa chi tiết về tài liệu( tên sách, chuyên đề, kích thước, số trang, nguồn sách, tác giả, tóm tắt nội dung,..) . Nếu nội dung đảm bảo: chuyển tài liệu vào bảng tài liệu . Nếu nội dung không đảm bảo: xóa tài liệu, gửi tin nhắn khuyến cáo đến hộp tin nhắn của user đã upload tài liệu đó, cập nhật số lần khuyến cáo tới user đó. Nếu số lần khuyến cáo vượt quá quy định tự động hủy chức năng upload đối với thành viên đó.) + Upload tài liệu trực tiếp vào bảng tài liệu + Xóa tài liệu + Sửa tài liệu + Xóa bình luận về từng tài liệu Quyền của Quản trị (Admin) Quản lý chung: + Bật / tắt chức năng đăng ký thành viên mới + Bật / tăt chức năng upload, uplink + Bật / tăt chức năng Gửi tin nhắn + Bật / tăt chức năng Chat Room + Bật / tăt chức năng Bình luận + Bật / tăt chức năng Gửi ý kiến + Bật / tăt chức năng Gửi yêu cầu Quản lý từng thành viên + Cho phép 1 user trở thành Mod, và ngược lại + Xóa thành viên + Cấp mật khẩu mới cho thành viên ( nếu user quên mật khẩu, và câu hỏi bí mật) + Cấp ( thay đổi ) quyền thành viên, cho phép / hoặc không cho phép thành viên gửi tin nhắn, bình luận, gửi yêu cầu tài liệu, gửi ý kiến đóng góp tới ban quản trị, upload tài liệu. + Đăng nhập vào tài khoản của user với quyền admin CHƯƠNG II: XÂY DỰNG WEBSITE 2.1 PHÂN TÍCH 2.1.1 Xây dựng biểu đồ UseCase a. Biểu đồ UseCase dành cho User Hình2.1: Biểu đồ UseCase dành cho User b. Biểu đồ UseCase dành cho Mod Hình 2.2: Biểu đồ UseCase dành cho Mod Các UseCase Quản lý tài liệu User Upload, Quản lý bình luận, Quản lý tài liệu được phân rã thành các UseCase nhỏ hơn. - Phân rã Usecase Quản lý tài liệu User Upload Hình 2.3: Phân rã UseCase Quản lý tài liệu User Upload - Phân rã Usecase Quản lý tài liệu Hình 2.4: Phân rã UseCase Quản lý tài liệu - Phân rã Usecase Quản lý bình luận Hình 2.5: Phân rã UseCase Quản lý bình luận c. Biểu đồ UserCase dành cho Admin Hình 2.6: Biểu đồ UserCase dành cho Admin - Phân rã Usecase Quản lý chung Hình 2.7: Biểu đồ UserCase Quản lý chung - Phân rã Usecase Quản lý thành viên Hình 2.8: Biểu đồ UserCase Quản lý thàn viên 2.1.2 Kịch bản – Scenario a. Đăng nhập Bảng 2.1: Kịch bản Đăng nhập Tên USECASE Đăng nhập Tác nhân chính Admin, Mod, User Tiền điều kiện Chưa đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Yêu cầu đăng nhập lại Đảm bảo thành công Đăng nhập trên trang hiện hành Kích hoạt Khi thành viên đăng nhập Chuỗi sự kiện chính Lựa chọn chức năng đăng nhập bên trái website, nhập tên User và mật khẩu Pass Hệ thống kiểm tra và lưu vào session Trở lại trang hiện hành trước khi đăng nhập b. Thay đổi thông tin tài khoản Bảng 2.2: Kịch bản thay đổi thông tin tài khoản Tên USECASE Thay đổi thông tin Tác nhân chính Admin, Mod, User Tiền điều kiện Thành viên đã đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Thông tin được giữ nguyên Đảm bảo thành công Thông tin được thay đổi Kích hoạt Khi thành viên chọn chức năng thông tin Chuỗi sự kiện chính Hệ thống hiển thị form thông tin tài khoản, và lựa chọn thay đổi thông tin được thay đổi như: Họ tên, giới tính, Email, Ngày sinh, Ghi chú, câu hỏi bí mật, câu trả lời, ảnh thành viên Hệ thống kiểm tra, nếu thông tin hợp lệ xuất hiện nút cập nhật Click nút cập nhật để cập nhật thay đổi thông tin tài khoản Thông tin được thay đổi và lưu trong cơ sở dữ liệu Trở lại form Thay đổi thông tin tài khoản và hiện thị kết quả đã thay đổi c. Soạn tin nhắn Bảng 2.3: Kịch bản chức năng soạn tin nhắn Tên USECASE xem, gửi tin nhắn Tác nhân chính Admin, Mod, User Tiền điều kiện Thành viên đã đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Không gửi tin Đảm bảo thành công Tin nhắn được gửi đi Kích hoạt Khi thành viên chọn chức năng soạn tin mới Chuỗi sự kiện chính Hệ thống hiển thị form Soạn tin nhắn,yêu cầu nhập địa chỉ ( tên user) cần gửi đến ( có thể lấy từ danh bạ), nhập tiêu đề ( không bắt buộc), nhập nội dung tin nhắn Hệ thống kiểm tra nếu thông tin hợp lệ xuất hiện thông báo “ hãy click vào nút Gửi tin để hoàn thành” Click vào nút Gửi tin trên form, tin nhắn được gửi đi ( lưu trên cơ sở dữ liệu Messengers) Chuyển đến trang Hộp tin nhắn đã gửi đi d. Tìm kiếm tài liệu Bảng 2.4: Kịch bản tìm kiếm tài liệu Tên USECASE Tìm kiếm tài liệu Tác nhân chính Admin, Mod, User Tiền điều kiện Thành viên đã đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Không tìm thấy Đảm bảo thành công Tìm thấy, phân trang tìm kiếm Kích hoạt Khi thành viên chọn chức năng tìm kiếm Chuỗi sự kiện chính Thành viên nhập tên tài liệu cần tìm và click nút Tìm kiếm, hoặc click vào chương mục các tài liệu Hệ thống thực hiện tìm kiếm theo yêu cầu và hiển thị kết quả tìm kiếm. e. download tài liệu Bảng 2.5: Kịch bản download tài liệu Tên USECASE Download tài liệu Tác nhân chính thành viên Tiền điều kiện Đảm bảo tối thiểu Đảm bảo thành công Tài liệu được download Kích hoạt Khi thành viên chọn chức năng Tải về Chuỗi sự kiện chính Sau khi chọn được tài liệu cần tìm, chọn chức năng tải về Nếu đã đăng nhập tài liệu được tải về, nếu chưa đăng nhập chuyển đến form đăng nhập. f. Upload tài liệu Bảng 2.6: Kịch bản Upload tài liệu Tên USECASE Upload tài liệu Tác nhân chính Admin, Mod, User Tiền điều kiện Thành viên đã đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Tài liệu không được upload Đảm bảo thành công Tài liệu đã được upload Kích hoạt Khi thành viên chọn chức năng Up tài liệu Chuỗi sự kiện chính Hệ thống hiển thị form Thành viên upload tài liệu, yêu cầu nhập các thông tin chi tiết về tài liệu như: tên tài liệu, chuyên đề, kích thước (tính bằng Kbyte), số trang, nguồn, nhà xuất bản, tác giả, theo yêu cầu, tóm tắt về tài liệu, mã xác nhận, chọn chức năng upload / uplink Nếu chọn upload, chọn đường dẫn đến file tài liệu ( với định dạng được hỗ trợ cho phép upload là các kiểu file thuộc: pdf, doc, rar, zip, xls, ppt, prc, chm, txt), chọn đường dẫn đến file ảnh minh họa về tài liệu ( với định dạng cho phép là: gif, jpg, png) Nếu chọn uplink, nhập link của tài liệu, link của ảnh minh họa về tài liệu Hệ thống kiểm tra nếu thông tin hợp lệ xuất thông báo thông tin hợp lệ và click vào nút Upload để thực hiện Nếu là Admin, Mod thực hiện Upload tài liệu thì tài liệu sẽ được đưa vào bảng ebooks , nếu là User thực hiện Upload thì tài liệu sẽ được đưa vào bảng ebookup Trở lại trang Upload để tiếp tục Upload tài liệu khác. g. Sửa tài liệu Bảng 2.7: Kịch bản sửa chữa tài liệu Tên USECASE Sửa tài liệu Tác nhân chính Admin, Mod Tiền điều kiện Admin, Mod đã đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Tài liệu giữ nguyên Đảm bảo thành công Tài liệu đã được sửa Kích hoạt Admin hoặc Mod chọn chức năng sửa tài liệu Chuỗi sự kiện chính Khi chọn tài liệu cần sửa, bên dưới xuất hiện nút sửa tài liệu dành cho Admin hoặc Mod lụa chọn Hệ thống hiển thị Form sửa tài liệu và yêu cầu nhập các thông tin chi tiết viề tài liệu, và chọn nút sửa để kết thúc Trở lại Form sửa tài liệu và hiển thị thông tin đã sửa, để tiếp tục sửa nếu cần thiết. h. Cấp quyền cho thành viên Bảng 2.8: Kịch bản Cấp quyền cho thành viên Tên USECASE Cấp quyền Tác nhân chính Admin Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Quyền thành viên không thay đổi Đảm bảo thành công Quyền thành viên đã thay đổi Kích hoạt Admin chọn chức Cấp quyền Chuỗi sự kiện chính Khi Admin chọn chức năng Quản lý quyền ebook, form cấp quyên trên ebook xuất hiện, yêu cầu nhập tên user cần cấp quyền và lựa chọn quyền hạn đối với user này ( Trở thành Mod, trở thành user, được bình luận, nhắn tin, gửi ý kiến, upload tài liệu,,.. hay không) Click chọn nút đồng ý và quyền mới đã được gán cho user i. Quản lý chung Bảng 2.14: Kịch bản Quản lý chung Tên USECASE Quản lý chung Tác nhân chính Admin Tiền điều kiện Admin đã đăng nhập Đảm bảo tối thiểu Đảm bảo thành công Các chức năng chung được thay dổi Kích hoạt Admin chọn chức Quản lý chung Chuỗi sự kiện chính Khi Admin chọn chức năng Quản lý chung, form quản lý chung hiện ra , yêu cầu admin chọn các thay đổi cho phép hay không ( Đăng ký thành viên mới, thành viên gửi tin nhắn, thành viên gửi ý kiến, yêu cầu tài liệu, bình luận tài liệu, upload, uplink, download ) Click chọn nút Thực hiện và các chức năng đối với Website được thay đổi 2.1.3 Biểu đồ lớp phân tích Hình 2.9: Biểu đồ lớp phân tích Giải thích các phương thức của các lớp a, Lớp ebooks upload(): upload tài liệu sua(): sửa tài liệu binhluan(): bình luận tài liệu xoa(): xóa tài liệu b, Lớp admin setdkyc(): thiết lập cho phép hay không chức năng đăng ký, yêu cầu setntbl: thiết lập cho phép hay không chức năng nhắn tin, bình luận setykup(): thiết lập cho phép hay không chức năng gửi ý kiến, upload tài liệu setdownload(): thiết lập cho phép hay không chức năng download setfolder(): thiết lập thay đổi đừng dẫn đến thư mục chứa tài liệu getdkyc(): lấy thông tin cho phép hay không chức năng đăng ký, yêu cầu getntbl(): lấy thông tin cho phép hay không chức năng nhắn tin, bình luận getykup(): lấy thông tin cho phép hay không chức năng gửi ý kiến, upload tài liệu getdownload(): lấy thông tin cho phép hay không chức năng download tài liệu c, Lớp user dangky(): đăng ký thành viên capquyen(): cấp, thay đổi quyền đối với thành viên xoa(): xóa thành viên d, Lớp ebookup upload(): upload tài liệu vào bảng ebookup mà user upload sua(): sửa tài liệu user upload chuyen(): chuyển tài liệu sang bảng ebooks xoa(): xóa tài liệu e, Lớp ebookyeucau themyeucau(): thêm yêu cầu xoa(): xóa yêu cầu f, Lớp ykien vietykien(): viết ý kiến gửi đến ban quản trị website xoaykien(): xóa ý kiến g, Lớp danhba setdanhba(): thiết lập thêm mới vào danh bạ getdanhba(): lấy thông tin từ danh bạ xoa(): xóa bản ghi trong danh bạ h, Lớp chatroom setnoidung(): gửi nội dung chatroom get(): lấy thông tin nội dung chatroom xoa(): xóa bản ghi trong chatroom k, Lớp ebookbluan setbluan(): viết nội dung bình luận với tài liệu getbluan(): lấy thông tin nội dung bình luận của tài liệu xoa(): bình luận l, Lớp messenger soantin(): soạn tin nhắn để gửi đi xemtin(): xem tin nhắn gửi đến traloi(): trả lời tin nhắn xoa(): xóa tin nhắn Các thủ tục được trình bày trong phần phụ lục 2.2 PHA THIẾT KẾ 2.2.1 Các biểu đồ tuần tự a. Biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập Hình 2.10: Biểu đồ tuần tự cho chức năng đăng nhập b. Biểu đồ tuần tự cho chức năng thay dổi thông tin Hình 2.11: Biểu đồ tuần tự cho chức năng thay đổi thông tin c. Biểu đồ tuần tự cho chức năng gửi tin nhắn Hình 2.12: Biểu đồ tuần tự cho chức năng gửi tin nhắn d. Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm tài liệu Hình 2.13: Biểu đồ tuần tự cho chức năng tìm kiếm tài liệu e. Biểu đồ tuần tự cho chức năng download tài liệu Hình 2.14: Biểu đồ tuần tự cho chức năng download tài liệu f. Biểu đồ tuần tự cho chức năng upload tài liệu Hình 2.15: Biểu đồ tuần tự cho chức năng upload tài liệu g. Biểu đồ tuần tự cho chức năng cấp quyền cho thành viên Hình 2.16: Biểu đồ tuần tự cho chức năng cấp quyền cho thành viên h. Biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý chung Hình 2.17: Biểu đồ tuần tự cho chức năng quản lý chung 2.2.2 Biểu đồ lớp chi tiết Hình 2.18: Biểu đồ lớp chi tiết Biểu đồ hoạt động a. Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập Hình 2.19: Biểu đồ hoạt động chức năng đăng nhập b. Biểu đồ hoạt động chức năng thay đổi thông tin tài khoản Hình 2.20: Biểu đồ hoạt động chức năng thay đổi thông tin tài khoản c. Biểu đồ hoạt động chức năng gửi tin nhắn Hình 2.21: Biểu đồ hoạt động chức năng gửi tin nhắn d, Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm tài liệu Hình 2.22: Biểu đồ hoạt động chức năng tìm kiếm tài liệu e, Biểu đồ hoạt động chức năng download Hình 2.23: Biểu đồ hoạt động chức năng download f, Biểu đồ hoạt động chức năng upload Hình 2.24: Biểu đồ hoạt động chức năng upload g, Biểu đồ hoạt động chức năng cấp quyền cho thành viên Hình 2.25: Biểu đồ hoạt động chức năng cấp quyền cho thành viên h, Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý chung Hình 2.26 Biểu đồ hoạt động chức năng quản lý chung Thiết kế cơ sở dữ liệu a. Bảng admin Hình 2.27: Bảng admin b. Bảng chatroom Hình 2.28: Bảng chatroom c. Bảng danhba Hình 2.29: Bảng danhba d. Bảng ebookbluan Hình 2.30: Bảng ebookbluan e. Bảng ebooks Hình 2.31: Bảng ebooks f. Bảng ebookup Hình 2.32: Bảng ebookup g. Bảng ebookyeucau Hình 2.33: Bảng ebookyeucau h. Bảng messenger Hình 2.34: Bảng messenger i. Bảng ykien Hình 2.35: Bảng ykien j. Bảng users Hình 2.36: Bảng users Biểu đồ cơ sở dữ liệu quan hệ Hình 2.37: Biểu đồ mô mình cơ sở dữ liệu quan hệ CHƯƠNG III: CÀI ĐẶT Website được cài đặt với ngôn ngữ PHP và cơ sở dữ liệu MySQL, máy chủ Apache trên hệ điều hành windowsxp. Giao diện Website với một số chức năng được chảy thử 3.1 Giao diện trang chủ: Hình 3.1: Giao diện chính của Website Đăng ký thành viên Hình 3.2: Giao diện chức năng đăng ký thành viên Chức năng đăng ký, khi người dùng chưa có tài khoản, cần lập một tài khoản mới chọn chức năng này và nhập vào các thông tin cần thiết bắt buộc để hoàn thành việc đăng ký, sau khi đăng ký xong lập tức trở thành thành viên và không cần phải đăng nhập lại, với quyền và nhóm thuộc user. 3.3 Thành viên đăng nhập Hình 3.3: Giao diện chức năng đăng ký thành viên Thành viên muốn download tài liệu, gửi và nhận tin nhắn, gửi ý kiến, viết bình luận, gửi yêu cầu,... cần phải đăng nhập trước. nhập tên tài khoản đăng nhập và mật khẩu để tiến hành đăng nhập 3.4 Thông tin tài khoản Hình 3.4: Giao diện chức năng xem, sửa thông tin Sau khi đăng ký, đăng nhập thành viên có thể chọn chức năng Thông tin để xem thông tin của mình hoặc sửa đổi những thông tin cần thiết về tài khoản như: Họ tên, Giới tính, Email, Ngày sinh, câu hỏi bí mật, hình ảnh,... 3.5 Đổi mật khẩu Hình 3.5: Giao diện chức năng đổi mật khẩu Sau khi đăng nhập thành viên cũng có thể đổi mật khẩu của mình để an toàn cho việc sử dụng có thể chọn chức năng đổi mật khẩu để tiến hành thành viên cần nhập lại mật khẩu hiện đang sử dụng, nhập mật khẩu mới cần đổi, xác nhận lại, cuối cùng là click vào nút Thay đổi để hoàn thành. 3.6 Gửi tin nhắn Hình 3.6: Giao diện chức năng gửi tin nhắn Các thành viên có thể gửi và nhận tin nhắn từ thành viên khác với chức năng soạn tin nhập vào thành viên cần gửi đến, tiêu đề, nội dung tin nhắn 3.7 Gửi yêu cầu tài liệu Hình 3.7: Giao diện chức năng Gửi yêu cầu tài liệu Trong quá trình tìm kiếm mà kết quả không thấy tài liệu cần tìm thành viên có thể dùng chức năng yêu cầu tài liệu để gửi đến ban quản trị có thể giúp đỡ yêu cầu về tài liệu đó. 3.8 Bình luận tài liệu Hình 3.8: Giao diện chức năng bình luận tài liệu Sau khi tìm kiếm được kết quả như mong muốn và xem tài liệu thấy cần thiết và bổ ích cho bản thân, thành viên có thể sử dụng chức năng bình luận để cảm ơn người đã upload tài liệu, viết những ý kiến nhận xét riêng của mình về tài liệu này 3.9 Tìm kiếm tài liệu Hình 3.9: Giao diện chức năng tìm kiếm tài liệu Đây là giao diện của chức năng tìm kiếm theo tên tài liệu, sau khi nhập tên tài liệu và click nút tìm kiếm được kết quả như trên, gồm những tài liệu tìm thấy có tên thỏa mãn với từ khóa tìm kiếm và kết quả tìm kiếm được điều hướng phân trang giúp quá trình tìm kiếm tốt hơn. 3.10 Download tài liệu Hình 3.10: Giao diện chức năng download tài liệu Sau khi tìm thấy tài liệu cần thiết người dùng có thể click nào nút Tải về để download tài liệu, nếu chưa đăng nhập hệ thống sẽ chuyển đến giao diện form đăng nhập để yêu cầu đăng nhập trước khi download. 3.11 Upload tài liệu Hình 3.11: Giao diện chức năng upload tài liệu Chức năng rất quan trọng trong việc xây dựng website chia sẻ tài liệu đó là upload tài liệu, để các thành viên có thể chia sẻ tài liệu của mình đến mọi người. sử dụng chức năng upload tài liệu và nhập vào các thông tin về tài liệu như: tên, chuyên đề, kích thước, số trang, nhà xuất bản, tác giả,... 3.12 Cấp quyền cho thành viên Hình 3.12: Giao diện chức năng cấp quyền cho thành viên Thành viên tích cực trong việc upload tài liệu, có nhiều đóng góp tới website nếu muốn có thể trở thành thành viên của ban quản trị khi được admin cấp quyền thành Mod và ngược lại. Nếu thành viên vi phạm các quy định như: gửi tin nhắn, ý kiến, bình luận với mục đích gây rối thì người quản trị có thẻ hủy bỏ các quyền tương ứng đối với thành viên này, hoặc xóa bỏ thành viên. 3.13 Quản lý Hình 3.13: Giao diện chức năng quản lý Trong quá trình sử dụng khi cần hủy bỏ hay cho phép những chức năng nào được thực hiện người quản trị có thể sử dụng chức năng quản lý để cho phép hay không các chức năng như: yêu cầu tài liệu, bình luận tài liệu, chỉ cho uplink tài liệu, cho upload, cho download, cho đăng ký, nhắn tin, gửi ý kiến,.. KẾT LUẬN Kết quả đã đạt được: Đồ án đã được hoàn thành theo đúng thời hạn, cài đặt và chạy thử thành công các chức năng: Các chức năng về quản lý website như quản lý tài liệu, quản lý chung các chức năng, quản lý thành viên,... Các chức năng của thành viên: đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm, điều hướng phân trang, download, upload, bình luận, gửi ý kiến, gửi tin nhắn, yêu cầu tài liệu, chatroom. Đây là các chức năng cơ bản và cần thiết đối với các thành viên khi đã đăng ký, phục vụ nhu cầu tìm kiếm và trao đổi thông tin, tài liệu mà mục đích của đồ án đã đề ra: “Xây dượng website chia sẻ tài liệu”. Hạn chế của đồ án: Tốc độ xử lý mới được cài đặt và chạy thử với lượng dữ liệu ít, chưa thử chạy với nhiều người cùng lúc, vì vậy nếu số người truy cập cùng lúc nhiều thì có thể phát sinh lỗi. Hướng phát triển Thiết kế giao diện đẹp mắt, tương thích với người sử dụng Phát triển thêm các chức năng phục vụ nhu cầu cho các thành viên, chức năng quản lý: trò truyện chuyền tải hình ảnh của quá trình trao đổi tài liệu, thống kê lượng dữ liệu truy cập Phục vụ tốt khi có số lượng người truy cập lớn, và lượng dữ liệu upload, download với tốc đọ xử lý nhanh. TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Trần Đình Quế, Nguyễn Mạn