Đề tài Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ cán bộ tại một đơn vị quân đội

Yêu cầu: Chương trình cho phép thực hiện các nội dung cơ bản sau: 1. Nhập dữ liệu; Hồ sơ gốc, bổ sung hàng năm, cơ cấu tổ chức 2. Tìm kiếm: theo tiêu chuẩn trình độ, kinh nghiệm, theo tiêu chuẩn chính trị, năng lực, v.v.

pdf42 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2133 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xây dựng chương trình quản lý hồ sơ cán bộ tại một đơn vị quân đội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên