Đề tài Xử lý nâng cao chất lượng ảnh

(Bản scan) Xử lý nâng cao chất lượng ảnh (image anhancement) Nâng cao chất lượng ảnh là bước cần thiết trong xử lý ảnh nhằm hoàn thiện một số đặc tính của ảnh. Nâng cao chất lượng ảnh gồm hai công đoạn khác nhau: tăng cường ảnh và khôi phục ảnh. Tăng cường ảnh nhằm hoàn thiện các đặc tính của ảnh như: - Lọc nhiễu. - Tăng độ tương phản, điều chỉnh mức xám của ảnh - Làm nổi biên ảnh

pdf86 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 3268 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đề tài Xử lý nâng cao chất lượng ảnh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên