Đồ án Cấp thoát nước ( ĐH Xây Dựng)

Tổng quan về mặt bằng và điều kiện tự nhiên của thành phố T - T1 Chúng ta phải thiết kế hệ thống thoát nước của thành phố với hai khu vực dân cư . Công tác thiết kế hệ thống thoát nước cho Thành phố đang trong giai đoạn xây dựng. Dựa vào bản đồ thiết kế quy hoạch mặt bằng , ta đã biết các khu vực và đã xác định diện tích khu vực ,dân số hướng gió chủ đạo ,các công trình phục vụ công cộng,bệnh viện trường học ,vườn hoa Có con sông chạy dọc theo chiều dài thành phố làm nhiệm vụ vận chuyển nước thải cũng như nước mưa của toàn bộ hệ thống thoát nước. ► Lựa chọn sơ đồ hệ thống thoát nước cho Thành phố Trên sự phát triển nền kinh tế thị trường cùng với quá trình đô thị hoá ngày một tăng cả về quy mô và số lượng. Do đó để đáp ứng được khả năng thoát nước của thành phố với tầm nhìn chiến lược thì hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn mới có đủ khả năng đáp ứng của thành phố hiện đại trong tương lai. Với nhưng ưu điểm mang tính hiệu quả sau. ▪ Giảm được vốn đầu tư xây dựng đợt ban đầu ▪ Chế độ làm việc thuỷ lực của hệ thống ổn định ▪ Công tác quản lý duy trì hiệu quả Vậy nên ta chọn hệ thống thoát nước riêng hoàn toàn cho thoát nước thành phố.

doc21 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 11233 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Cấp thoát nước ( ĐH Xây Dựng), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên