Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước khu công nghiệp Lê Minh Xuân cho phần diện tích mở rộng 200ha

Thực hiện chính sách công nghiệp hóa và hiện đại hóa của Nhà Nước đưa đất nước nói chung và Thành Phố Hồ Chí Mính nói riêng thoát khỏi nghèo nàn lạc hậu, kém phát triển và đến năm 2020 sẽ trở thành một nước công nghiệp. Hiện nay, chính phủ đang khuyến khích các doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư phát triển hạ tầng, biến các vùng đất nông nghiệp có năng suất kém thành các Khu công nghiệp tập trung theo ngành và lĩnh vực ưu tiên. Kết hợp việc di dời các xí nghiệp xen lẫn trong dân cư ra nơi qui định với việc đầu tư hiện đại hoá công nghiệp, bảo đảm phát triển bền vững và để cho các nhà đầu tư thuê lại đất xây dựng xcí nghiệp, sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu. Khu công nghiệp Lê Minh Xuân được thành lập trên cơ sở: ? Quyết đinh 630/TTG của Thủ tướng chính phủ ngày 08 tháng 08 năm 1997 về việc thành lập và phê duyệt dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Khu công nghiệp Lê Minh Xuân, Huyện Bình Chánh TPHCM. ? Quyết định số 4990/ QĐ-UB-KT ngày 28 tháng 10 năm 1996 của Uỷ Ban Nhân Dân TPHCM v/v duyệt quy hoạnh chi tiết Khu công nghiệp Lê Minh Xuân huyện Bình Chánh ? Quyết định số 2033/QĐ-UB-KT ngày 17 tháng 04 năm 1996 của Uỷ Ban Nhân Dân TPHCM v/v giao chức năng đầu tư xây dựng và kinh doanh công trình cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Lê Minh Xuân cho Công ty Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh. ? Quyết định số 291/ QĐ.BCCI.NS ngày 13 tháng 07 năm 2000 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Bình Chánh v/v thành lập chi nhánh Khu công nghiệp Lê Minh xuân.

doc69 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2437 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Tính toán thiết kế hệ thống cấp nước khu công nghiệp Lê Minh Xuân cho phần diện tích mở rộng 200ha, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docCHUONG3.doc
 • dwgbegomcanvasanphoibun40.dwg
 • dwgchitietbelangngang40.dwg
 • dwgchitietbeloc20.dwg
 • dwggiengkhoang.dwg
 • dwgmatbangbelocbelangngang50.dwg
 • dwgmatbangtramxuly75MOI.dwg
 • dwgmatcatbelocbelang40.dwg
 • dwgmatcatthuyluc75.dwg
 • dwgsodocongnghe75.dwg
 • dwgthungquatgio10.dwg
 • docCHUONG1.doc
 • docCHUONG2.doc
 • docCHUONGIV.doc
 • docLOICAMON.doc
 • docMUCLUC.doc
 • doctailieuthamkhao.doc
Luận văn liên quan