Đồ án Hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng

Trong những năm gần đây, khi tin học đang ở thời kỳ phát triển rất mạnh mẽ thì việc ứng dụng của nó vào đời sống kinh tế xã hội là một vấn đề hết sức quan trọng và cần thiết, đặc biệt khi Việt Nam đã hoà mạng Internet toàn cầu. Trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng thì tin học đang trở thành nhu cầu phổ biến trong nhiều ngành quản lý kinh tế, sản xuất, kinh doanh, giáo dục và đào tạo, y tế, du lịch . Ở lĩnh vực quản lý thì việc ứng dụng tin học là một vấn đề hết sức thuận lợi cho các kế hoạch hiện đại hoá công tác này. Đây là một nội dung quan trọng bởi vì công việc này đòi hỏi phải có sự phối hợp của nhiều lĩnh vực hoạt động mà quan trọng nhất là sự phối hợp với bộ máy quản lý.

doc76 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2222 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Hệ thống tính cước và chăm sóc khách hàng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docCCSS.DOC
  • mdbCCSS.MDB
  • rarCHUONGTRINH.rar
  • mdbCOPY_OF_CCSS.MDB
  • docLOINOI_1.DOC
  • txtPASSWORD.TXT
  • docTDIENDL.DOC