Đồ án Nền móng - Hồ Mẫu Ngọc Thắng

-Chọn dộ sâu đặt móng là: Df=1.5m -Chọn bề rộng móng là: b=2.5m -Chọn chiều cao móng là: h=0.8m -Chiều dài móng: L=Li+a1+a2 Với Li là khoảng cách giữa các cột a1,a2 là khoảng cách các đầu thừa

doc36 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4379 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nền móng - Hồ Mẫu Ngọc Thắng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên