Đồ án Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan-Oxit sắt và ứng dụng trong xử lý môi trường

Ngày nay cụm từ“khoa học nano”, “công nghệnano”đã trởnên quen thuộc trong các ngành khoa học, trong công nghiệp và trong cuộc sống bởi những tiện ích mà nó mang lại. Mặc dù khái niệm có đôi chút khác nhau nhưng hai lĩnh vực đều có chung đối tượng nghiên cứu là các vật chất ởkích thước nano met. Ởkích thước này vật chất thểhiện tính chất hoàn toàn khác so với kích thước lớn hơn(kích thước dạng khối) là do một sốhiệu ứng: Thứnhất là hiệu ứng chuyển tiếp cổ điển-lượng tử; các quy luật vật lý cổ điển không còn đúng đối với hệkích thước nhỏmà thay vào đó là các quy luật vật lý lượng tửmà hệquảquan trọng là lác đại lượng vật lý bịlượng tửhoá. Thứhai là hiệu ứng bềmặt: kích thước càng giảm thì phần vật chất tập trung ởbềmặt chiếm một tỷlệcàng lớn hay diện tích bềmạt tính cho một đơn vịkhối lượng càng lớn. Thứba là hiệu ứng kích thước tới hạn: với mỗi loại vật liệu luôn tồn tại kích thước tại đó xảy ra sựthay đổi lớn vềtính chất(chuyển pha), mà thông thường kích thước này nằm trong khoảng 100nm. Chính sựtác động của ba hiệu ứng trên đã tạo ra những thay đổi lớn vềtính chất của vật liệu kích thước nano met. Oxit sắt từlà vật liệu từtính quen thuộc đã được các nhà khoa học trên thế giới nghiên cứu từnhiều năm. ỞViệt Nam, tại nhiều trường đại học như ĐHBKHN, ĐHKHTN đã chếtạo thành công hạt nano sắt từ(MN) bằng các phương pháp: đồng kết tủ, vi nhũtương Ngày nay, công nghệnano không còn là lĩnh vực nghiên cứu mới nhưng vẫn thu hút sựquan tâm của các nhà khoa học trên thếgiới và trong nước nhằm mởra triển vọng ứng dụng trong công nghệsinh học, y sinh, môi trường, in ấn, Vấn đề đang được quan tâm hiện nay là sựphát triển của xã hội kéo theo nhiều vấn đềvềtình trạng ô nhiễm môi trường đặc biệt là môi trường nước. Với mục đích tìm ra hướng giảquyết bài toán trên, tận dụng nguồn nguyên liệu rẻtiền, sẵn có, bảo vệmôi trường và nâng cao ứng dụng của Chitosan cũng nhưoxit sắt từtrong việc bảo vệmôi trường, bước đầu ứng dụng xửlý nước

pdf60 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1845 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu tổng hợp đặc trưng của vật liệu lai tạo Chitosan-Oxit sắt và ứng dụng trong xử lý môi trường, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan