Đồ án Nghiên cứu tua bin nghiêng phục vụ phát triển thủy điện nhỏ ở Việt Nam

Mặc dù nguồn và lưới điện quốc gia phát triển mạnh, nhưng theo đánh giá của ngành năng lượng, tới năm 2010 vẫn còn khỏang 400 xã chưa được sử dụng điện từ lưới quốc gia vì chi phí quácao cho phát triển lưới điện. Hơn nữa, với điều kiện tự nhiên có nhiều thuận lợi cho phát triển thủy điện vừa và nhỏ thì việc phát triển thủy điện nhỏ và các nguồn năng lượng tái tạo khác để cấp điện là một giải pháp kinh tế bền vững, góp phần bảo vệ môi trường. Trên thế giới, thủy điện vừa và nhỏ ngày càng được quan tâm sử dụng không chỉ ở các nước đang phát triển mà còn ở ngay các nước phát triển nhưAnh, Pháp, Đức Nghiên cứu, chế tạo tua bin thủy điệnvừa đòi hỏi có đội nũ cán bộ có năng lực nghiên cứu triển khai của nhiều nghành khoa học khác nhau (Cơ khí, Thủy lực, Điện, Điều khiển tự động ) vừa mang tính đơn chiếc, tốn nhiều nhân công. Do vậy, khả năng cạnh tranh của Việt Nam là rất cao trong lĩnh vực này. Do vậy, đẩy mạnh nghiên cứu phát triển thủy điệnvừa và nhỏ vừa cung cấp cho thị trường trong nước lại vừa có khả năng xuất khẩu. Tua bin tia nghiêng là loạitua bin có đặc tính năng lượng tốt: hiệu suất khá cao và đường hiệu suất phẳng, vùng làm việc tương đối rộng. Tuy nhiên công nghệ chế tạo chúng còn khá phức tạp (nhất là bánh công tác). Hiện nay,có rất ít tài liệu nói về loại tua bin này. Đểnghiên cứu và phát triển loại tua bin này ở Việt Nam, chúng tôi lựa chọn nghiên cứu một tua bin tianghiêng mô hình dựa trên cơ sở một số lý thuyết tính toán của tua bin xung kích, các tua bin thực và dựa trên thực nghiệm để hoàn thiện. Từ mô hình đã được nghiên cứu, dựa trên nguyên tắc về các tiêu chuẩn tương tự, chúng ta sẽ có được gam tua bin này

pdf105 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Nghiên cứu tua bin nghiêng phục vụ phát triển thủy điện nhỏ ở Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên