Đồ án Tầm quan trọng và mức độ cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu

Cầu vượt sông Hói Chọc –Hoành Vinh(Quảng Bình) trên tuy ến quy hoạch mạng lưới các tuyến giao thông quan trọng của huyện Quảng Ninh thuộc tĩnh Quảng Bình. Nó là m ạch máu giao thông quan trọng xuyên suốt trong huyện và trong tỉnh, góp phần vào việc giao lưu và phát triển kinh tế, văn hoá xã hội của vùng . -Về kinh tế : Phục vụ vận tải sản phẩm, nguy ên vật liệu, vật tư qua lại giữa hai khu vực, là nơi giao thông hàng hoá trong tỉnh cũng như trong cả nước -Về chính trị, quân sự trong tình hình chiến tranh nó có ý nghĩa chiến lượt quan trọng, bảo đảm sự di chuyển quân nhanh, kịp thời cũng như sự chi viện của trung ương -Về văn hoá, khoa học kỹ thuật, sự thuận lợi góp phần tăng cường giao lưu văn hoá, khao học kỹ thuật của tĩnh nhà với các tỉnh bạn, nâng cao đời sống văn hoá và tinh thần của nhân dân, tăng cường công tác quản lí của nhà nước với các vùng xung quanh * Do tầm quan trọng nêu trên, nên việc cần phải xây dựng một cầu mới là một vấn đề cần thiết và cấp bách. Đồng thời nghiên cứu áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng kết cấu đơn giản gọn nhẹ, nhằm đáp ứng xây dựng cầu nhanh chóng, kịp thời bảo đảm độ bền vững. Đem lại dáng vẽ mỹ quan và tạo vẽ đẹp cho dòng sông

pdf104 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2119 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tầm quan trọng và mức độ cần thiết phải đầu tư xây dựng cầu, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên