Đồ án Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 khu vực xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Bản đồ địa hình loại bản đồ địa lý chung, vì nội dung của nó chứa đựng các thông tin về yếu tố tự nhiên như địa hình, chất đất, thuỷ văn, lớp phủ thực vật và các yếu tố về kinh tế-văn hoá-xã hội như dân cư, hệ thống đường sá, cầu cống, các cơ sở sản xuất-dịch vụ, các công trình công cộng, địa giới hành chính Theo mức độ đầy đủ của nội dung và mức độ chi tiết của các đặc trưng cho các đối tượng và hiện tượng được biểu thị thì bản đồ địa hình thuộc nhóm bản đồ tra cứu. Tuy nhiên bản đồ địa hình lại có sự khác biệt so với các loại bản đồ khác là được thành lập theo các tiêu chuẩn kỹ thuật thống nhất (tiêu chuẩn ngành), đó là hệ thống các quy phạm, quy định kỹ thuật và các mẫu ký hiệu chuẩn. Bản đồ định hình là những tài liệu cơ sở để thành lập các bản đồ địa lý chung ở các tỷ lệ khác nhau và là cơ sở địa lý của bản đồ chuyên đề, tuỳ thuộc vào tỷ lệ bản đồ mà người ta sử dụng chúng vào mục đích khác nhau ví dụ: Để lập kế hoạch chung cho một công trình xây dựng thường dùng loại bản đồ địa hình có tỷ lệ trung bình, nhưng để khảo sát công trình và thiết kế các công trình thì người ta lại dùng bản đồ địa hình tỷ lệ lớn. Trong giai đoạn hiện nay, nền kinh tế đất nước đang trên đà phát tiển mạnh mẽ, yêu cầu phải có nhiều bản đồ địa hình ở các tỷ lệ để khảo sát, thiết kế quy hoạch phục vụ xây dựng, ở các vùng kinh tế trọng điểm, các khu công nghiệp, các công trình thuỷ lợi thuỷ điện Để đáp ứng yêu cầu thực tế cùng với sự mong muốn tìm hiểu sâu hơn về sản xuất bản đồ địa hình. Nên em chọn đề tài với nội dung: "Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1: 500 khu vực Xã Bắc Phong - Cao Phong - Tỉnh Hoà Bình." Đề tài gồm hai phần lớn: PHẦN I. LÝ THUYẾT CHUNG PHẦN II. THỰC NGHIỆM Mục đích thực hiện đề tài : - Hệ thống hoá lại kiến thức về sản xuất bản đồ nói chung và bản đồ địa hình nói riêng. - Nghiên cứu công tác biên tập và thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ lớn từ nguồn tư liệu là số liệu đo đạc có sử dụng công nghệ số.

doc83 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 4315 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thành lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1:500 khu vực xã Bắc Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên