Đồ án Thiết bị xử lý chất thải - Xử lý bụi than

Nguồn gốc gây ô nhiễm không khí: ÿ Tự nhiên:nú i lửa, chá y rừ ng ÿ Nhân tạo: Các nghành cô ng nghiệp (thực phẩm , hoá chấ t , luyện kim ), giao thông vận tả i Trong đó thườ ng chúng ta quan tâm đến chấ t độc hạ i và bụ i. Bụ i được định nghĩa là mộ t hệ thống gồm haipha: Phakhívà pharắ n rờ irạc, trong đó cáchạ t có kích thước khoả ng mộ t phâ n tử đế n kích thước nhìn thấy được, có khả năng tồn tạ i ở dạng lơ lửng trong thờ i gian dà i ngắn khác nhau tuỳ theo cỡ hạ t. Bụ i còn có tính cháy nổ , tự bốc cháy như: Bụ i sơn, hữu cơplastic.Ta cần biế t nồng độ an toàn của các loạ inà y. Có nhiều cách phâ n loạ ibụ i, cụ thể :

pdf23 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2212 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết bị xử lý chất thải - Xử lý bụi than, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoan.pdf
  • dwgxu ly bui than.dwg
Luận văn liên quan