Đồ án Thiết kế công trình thủy điện Nậm Pông 2

Công trình thuỷ điện Nậm Pông dự kiến đặt trên dòng sông Nậm Pông, công trình thuộc xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An.Trong đó sông Nậm Pông là nhánh cấp I nằm bên phải của sông Hiếu. Nậm Phông bắt nguồn ở vùng núi có độ cao 1400m đến 1500m. Từ nguồn về dòng chảy chính chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc nhập với sông Hiếu cách huyện Quỳ Châu khoảng 8-10 Km về phía thượng lưu. Nhiệm vụ công trình: - Thuỷ điện Nậm Pông dự kiến xây dựng trong 3 năm. Nhiệm vụ chủ yếu là phát điện với công suất lắp máy là: 30 MW, điện lượng bình quân năm 123,965 tr.KWh sẽ hoà vào lưới điện khu vực cấp điện áp 110 KV. - Ngoài ra khi công trình thuỷ điện được xây dựng sẽ tạo công ăn việc làm cho một bộ phận không nhỏ dân trong vùng,và cũng góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển hơn nữa.

doc133 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 5652 | Lượt tải: 11download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế công trình thủy điện Nậm Pông 2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỤC LỤC 1 PHẦN I :GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 4 CHƯƠNG 1: Tổng quan về công trình 4 1.1 Giới thiệu về công trình : 4 1.2 Nhiệm vụ công trình: 4 CHƯƠNG 2: Các tai liệu điều tra thu thập được 5 2.1 Tài liệu về địa hình,địa chất: 5 2.2 Tài liệu thủy văn : 6 2.3 Tài liệu về dân sinh kinh tế tại khu vực dự kiến xây dựng công trình : 10 2.4 Nhu cầu dung điện : 11 PHẦN II :TÍNH TOÁN THỦY VĂN 13 CHƯƠNG 1: Tính toán điều tiết lũ 13 1.1 Mục đích tính toán điều tiết lũ : 13 1.2 Chọn phương pháp phòng lũ và biện pháp tháo lũ : 13 CHƯƠNG 2: Phương pháp tính toán điều tiết lũ 14 2.1 Tính toán với lưu lượng thiết kế : 14 1.2 Tính toán với lưu lượng kiểm tra : 14 PHẦN III: TÍNH TOÁN THỦY NĂNG 15 CHƯƠNG 1:Bố trí sơ bộ công trình 15 1.1 Bố trí các công trình đầu mối : 15 1.2 Cách bố trí các công trình trên tuyến năng lượng : 16 CHƯƠNG 2:Tính toán thủy năng 18 2.1 Chọn hình thức điều tiết : 18 2.2 Tính toán thủy năng : 18 2.3 Lựa chọn các thông số thiết kế : 22 2.4 Phương pháp tính toán thủy năng : 24 2.5 Kết quả tính toán thủy năng : 26 PHẦN IV: CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG 28 CHƯƠNG 1: Xác định cấp công trình và các chỉ tiêu 28 1.1 Nhiệm vụ của các công trình thủy công nói chung : 28 1.2 Nhiệm vụ và cấp thiết kế của công trình : 28 CHƯƠNG 2: Chọn tuyến và bố trí tổng thể công trình 30 2.1 Chọn tuyến đập và giải pháp kết cấu chính : 30 2.2 Bố trí tổng thể công trình : 30 CHƯƠNG 3: Chọn hình dạng cấu tạo cụm công trình 32 3.1 Chọn hình dàng cấu tạo đập không tràn : 32 3.2 Chọn hình dạng mặt cắt cho đập tràn : 32 CHƯƠNG 4: Tính toán thủy lực đập tràn 33 4.1 Xác định khẩu diện tràn và cột nước tràn theo mực nước lũ thiết kế : 33 4.2 Xác định cột nước tràn ứng với mực nước lũ kiểm tra : 33 CHƯƠNG 5: Thiết kế đập không tràn 35 5.1 Mặt cắt cơ bản : 35 5.2 Tính toán mặt cắt thực dụng đập không tràn : 37 CHƯƠNG 6: Tính toán thiết kế đập tràn 43 6.1 Thiết kế mặt cắt thực dụng của đập tràn : 43 6.2 Tính toán tiêu năng : 45 CHƯƠNG 7 : Thiết kế tuyến năng lượng 49 7.1 Chọn phương thức cấp nước của đường dẫn nước áp lực : 49 7.2 Công trình lấy nước : 49 7.3 Tính toán tổn thất thuỷ lực qua CLN : 54 7.4 Thiết kế đường hầm dẫn nước : 56 7.5 Tính toán tháp điều áp : 57 7.6 Tính toán đường ống áp lực : 58 7.7 Tính toán nước va trong đường ống áp lực : 60 PHẦN V:LỰA CHỌN THIẾT BỊ CHO MÁY THUỶ ĐIỆN 70 CHƯƠNG 1: Chọn số tổ máy 70 1.1 Các yếu tố ảnh hưởng đến số tổ máy của TTĐ : 70 1.2 Chọn số tổ máy cho TTĐ Nậm Pông : 71 CHƯƠNG 2: Xác định các thông số của turbin và máy phát 72 2.1 Xác định các thông số cơ bản của turbin : 72 2.2. Chọn máy phát thủy điện: 80 CHƯƠNG 3: Chọn thiết bị dẫn và thoát nước 88 3.1. Thiết bị dẫn nước cho nhà máy thuỷ điện: 88 3.2. Thiết bị thoát nước cho nhà máy: 92 CHƯƠNG 4: Chọn thiết bị điều chỉnh turbin 95 4.1 Nhiệm vụ của điều chỉnh Turbin: 95 4.2 Hệ thống điều chỉnh turbin : 96 CHƯƠNG 5: Chọn sơ đồ đấu điện chính, thiết bị nâng hạ 101 5.1 Sơ đồ đấu điện chính: 101 5.2 Chọn thiết bị phân phối điện cho TTĐ Nậm Pông : 104 5.3 Chọn thiết bị nâng chuyển cho TTĐ Nậm Pông : 108 PHẦN VI: NHÀ MÁY THUỶ ĐIỆN 110 CHƯƠNG 1: Các kích thước cơ bản của nhà máy 110 1.1 Vị trí và loại nhà máy : 110 1.2 Kết cấu và kích thước phần dưới nước của TTĐ : 110 1.3 Kết cấu và kích thước phần trên nước của TTĐ : 113 CHƯƠNG 2: 117 2.1 Các thiết bị bố trí trong nhà máy thuỷ điện : 117 2.2 Các phòng phụ của nhà máy : 120 PHẦN VII: CHUYÊN ĐỀ 124 PHẦN VIII: CÁC PHỤ LỤC TÍNH TOÁN LỜI CẢM ƠN 132 TÀI LIỆU THAM KHẢO 133 PHẦN I: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TRÌNH 1.1. Giới thiệu về công trình 1.1.1.Tên công trình: Công trình thủy điện Nậm Pông 1.1.2.Vị trí công trình Công trình thuỷ điện Nậm Pông dự kiến đặt trên dòng sông Nậm Pông, công trình thuộc xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu tỉnh Nghệ An.Trong đó sông Nậm Pông là nhánh cấp I nằm bên phải của sông Hiếu. Nậm Phông bắt nguồn ở vùng núi có độ cao 1400m đến 1500m. Từ nguồn về dòng chảy chính chảy theo hướng Tây Nam - Đông Bắc nhập với sông Hiếu cách huyện Quỳ Châu khoảng 8-10 Km về phía thượng lưu. 1.2. Nhiệm vụ công trình: - Thuỷ điện Nậm Pông dự kiến xây dựng trong 3 năm. Nhiệm vụ chủ yếu là phát điện với công suất lắp máy là: 30 MW, điện lượng bình quân năm 123,965 tr.KWh sẽ hoà vào lưới điện khu vực cấp điện áp 110 KV. - Ngoài ra khi công trình thuỷ điện được xây dựng sẽ tạo công ăn việc làm cho một bộ phận không nhỏ dân trong vùng,và cũng góp phần phát triển hạ tầng, thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển hơn nữa. CHƯƠNG II: CÁC TÀI LIỆU ĐIỀU TRA ĐÃ THU THẬP ĐƯỢC 2.1. Tài liệu về địa hình, địa chất: a). Đặc điểm địa hình khu vực công trình: - Khu vực công trình có dạng địa hình vùng núi cao trung bình với mức độ chia cắt mạnh, các sườn núi hẹp và dốc 20-. - Hoạt động đứt gãy kiến tạo khu vực công trình thủy điện Nậm Pông phát triển khá mạnh, trong vùng nghiên cứu với hệ thống đứt gãy chủ yếu: Tây Bắc-Đông Nam có góc dốc lớn cắm về phía Đông Bắc, ít hơn là hệ thống đứt gãy theo phương Đông Bắc -Tây Nam có góc dốc lớn cắm về phía Đông Nam. Các đứt gãy gồm 9 đứt gãy bậc IV và một số đứt gãy bậc V. b). Các tài liệu qua công tác khoan trắc về địa hình: - Đã có bản đồ địa hình toàn vùng dự định xây dựng công trình với tỉ lệ 1:20000 - Bản đồ tỉ lệ 1:200 tại khu vực tuyến đập và tại nhà máy. c). Địa chất khu vực công trình: - Phần lớn khu vực nghiên cứu phân bố đá granitôgownai…cấu tạo khối, đá cứng chắc, có các mạch thạch anh dày 0,5m đến 2,0m xuyên cắt. - Các hiện tượng địa chất vật lý như đá lăn, trượt lở, đá đổ tại các sườn dốc khu vực tuyến đập rất nguy hiểm đe dọa ổn định công trình. - Điều kiện địa chất các công trình chính: + Điều kiện địa chất công trình tuyến đập dự kiến là tương đối thuận lợi, lòng sông có lớp cát, cuội, sỏi và tảng lăn kích thước lớn dày 1,8 tới 4,3m. Dự kiến tuyến đập đặt tại vị trí mặt cắt 2-2 đã khảo sát và đập đặt trên đá đới IIA. + Điều kiện địa chất công trình tuyến đường hầm dự kiến xây dựng cũng tương đối tốt: tuyến dài khoảng 5Km, địa hình phân cắt trung bình, hầm sâu dưới mặt đất đến hàng trăm mét. - Hồ chứa thủy điện Nậm Pông là hồ chứa miền núi, hồ hẹp, nông, vách dốc 20-. Địa hình phân cắt mạnh, hiện tượng trượt lở đất đá ven bờ phát triển mạnh với quy mô cục bộ, khả năng thấm mất nước qua hồ chứa và 2 vai đập là nhỏ không đáng kể. 2.2. Tài liệu thủy văn: a). Đặc điểm khí hậu: - Khí hậu:Công trình thủy điện nằm trong khu vực nhiệt đới gió mùa với các hướng gió chính là: Gió mùa Đông, Đông Bắc, gió mùa Tây Nam và gió mùa Đông Nam. Gió mùa Đông Nam ảnh hưởng lớn tới lượng mưa ở vùng. - Nhiệt độ và độ ẩm không khí: + Chế độ nhiệt trong năm biến đổi theo mùa rõ rệt mùa nóng và mùa lạnh, sự chênh lênh nhiệt độ giưa 2 mùa có khi lên tới . + Lưu vực sông Hiếu nói chung có độ ẩm không cao. Giá trị độ ẩm tương đối trung bình năm ít biến đổi trong vùng, giữa các tháng độ ẩm ít thay đổi. - Chế độ mưa: Phân bố mưa trên lưu vực sông Hiếu có xu hướng tăng dần từ hạ lưu lên phía thượng nguồn. Để phục vụ cho việc tính toán xác định dòng chảy lũ thiết kế cho công trình, lượng mưa ngày lớn nhất ứng với các tần suất thiết kế được cho bảng sau: Bảng 2.1 Lượng mưa ngày lớn nhất ứng với tần suất thiết kế: Trạm Lượng mưa ứng với các tần suất thiết kế()  0,2 0,5 1 2 5 10 20  Quỳnh Châu 496 435 382 331 269 224  - Lượng bốc hơi trên khu vực công trình: Lượng bốc hơi trung bình năm quan trắc được cho thấy trên lưu vực biến đổi từ vùng thấp đến vùng cao. Ở vùng cao có lượng bốc hơi nhỏ hơn vùng thấp và tổng lượng bốc hơi năm dao động trong khoảng từ 700m đến 950m. - Chế độ gió tại khu vực khảo sát: Gió hoạt động trên lưu vực sông Cả nói chung và lưu vực sông Hiếu nói riêng thay đổi theo mùa, cơ chế gió mang nhiều tính địa phương nhất là ở những nơi có địa hình phức tạp. Trong năm phân biệt hai mùa gió: + Mùa đông gió thịnh hành là Đông - Đông Bắc, mùa đông tập trung xung quanh hướng gió thịnh hành với một tần suất khá cao và tương đối ổn định. + Mùa hè hướng gió thịnh hành là Tây - Tây Nam, gió mùa hè không tập trung bằng mùa đông. Gió Lào tập trung nhiều từ tháng IV tới tháng VII mang thời tiết khô nóng rất khó chịu. b). Các đặc trưng về thủy văn dùng cho công tác thiết kế: - Đặc trưng dòng chảy năm thiết kế: Qua quá trình quan trắc tại các trạm thủy văn khu vực dự kiến xây dựng công trình và dựa trên những kết quả tính toán thủy văn ta thu được đặc trưng dòng cháy năm thiết kế tại tuyến công trình được cho bởi bảng sau: Bảng 2.2: Đặc trưng dòng chảy năm thiết kế tại tuyến Nậm Pông Tuyến Diện tích lưu vực:F         10 50 75 80 90  Nậm Pông 354 12,15 0,356 2 17,9 11,6 9,03 8,47 7,05  +: là lưu lượng trung bình nhiều năm +,: là hệ số đặc trưng dòng chảy năm - Chế độ dòng chảy qua tuyến đập được đặc trưng bởi đường duy trì lưu lượng ngày đêm cho bởi bảng sau: Bảng 2.3.Lưu lượng ngày đêm tuyến Nậm Pông ứng với các mức bảo đảm: Tuyến F  Lưu lượng ngày đêm thiết kế P%   10 30 50 75 80 85 90  Nậm Pông 354 22,9 12,09 8,15 4,62 4,09 3,67 3,18  Trong đó F là diện tích lưu vực tuyến công trình Bảng 2.4.Tọa độ đường duy trì lưu lượng ngày đêm tuyến nhà máy Nậm Pông. P%   0,3 155,15  1 83,41  2 56,95  3 44,59  5 32,68  10 23,84  15 19,69  20 16,36  25 14,34  30 12,7  35 11,27  40 10,44  45 9,25  50 8,57  55 7,45  60 6,85  65 6,05  70 5,43  75 4,85  80 4,3  85 3,86  90 3,34  95 2,87  97 2,46  100 1,04  - Ngoài bảng lưu lượng ngày đêm còn có dòng chảy lũ thiết kế tại tuyến đập Nậm Pông được xác định theo 3 phương pháp nhưng trong đồ án này ta lấy kết quả tính toán theo phương pháp của Alếchxâyép. Với các tần suất kiểm tra 0,2%, tần suất thiết kế 0,1% Bảng 2.5.Lưu lượng đỉnh lũ thiết kế tại tuyến công trình Nậm Pông: Phương Pháp   0,2% 1% 5% 10%  A lếch xây ép 2960 2198 1477 1203  - Dòng chảy bùn cát tự nhiên đến tuyến công trình: + Dòng chảy bùn cát tự nhiên tới tuyến công trình được xác định theo độ đục thực đo của trạm Quỳnh Châu. + Kết quả tính toán lưu lượng phù sa trung bình hàng năm đến tuyến công trình được giới thiệu bảng sau: Bảng 2.6. Dòng chảy phù sa trung bình hằng năm tuyến đập Nậm Pông Tuyến      Nậm Pông 12,15 154,9 83,1 69,8  +: Dung trọng riêng của bùn cát. +: là tổng lượng và tổng thể tích phù sa lơ lửng và di đẩy. - Trên cơ sở tính toán và đo đạc trên bình đồ tổng thể ta có được bảng tọa độ đường quan hệ Z - F và Z - W hồ chứa. Bảng 2.7. Quan hệ cao trình hồ với diện tích và dung tích. Z(m) 236,5 238 240 242 244 246 248  F() 0,000 0,002 0,003 0,006 0,011 0,015 0,024  W() 0,000 0,001 0,005 0,014 0,031 0,057 0,1  250 252 254 256 258 260 262 264  0,07 0,012 0,17 0,25 0,32 0,44 0,57 0,7  0,19 0,38 0,68 1,10 1,67 2,43 3,44 4,71  - Đường quan hệ lưu lượng và mực nước tại tuyến công trình và tuyến nhà máy được xây dựng theo công thức: + Q: là lưu lượng tính toán () +: diện tích mặt cắt ngang + R: bán kính thủy lực tại mặt cắt tính toán + J: độ dốc mặt nước + n: độ nhám lòng sông Bảng 2.8. Quan hệ Q=f(h) nhà máy: Q 0,00 3,27 7,67 11,76 17,09 23,99 30,81 41,42 54,07 73,03  Z(m) 86,0 86,5 87,0 87,5 88,0 88,5 89,0 89,5 90,0 90,5  97,03 130,1 171,26 226,01 290,39 366,16 450,2 548,16 659,27 774,5  91,0 91,5 92,0 92,5 93,0 93,5 94,0 94,5 95,0 95,5  900,29 1035,31 1180,00 1332,44 1493,39 1660,98 1825,40 2010,24  96,0 96,5 97,0 97,5 98,0 98,5 99,0 99,5  2.3. Tài liệu về dân sinh kinh tế tại khu vực dự kiến xây dựng công trình: a). Tình hình thực tế của huyện Quỳnh Châu: - Quỳnh Châu là một huyện vùng cao của tỉnh Nghệ An, Việt Nam. Quỳnh Châu nằm trong vùng kinh tế Phù Quỳ, trung tâm của miền Tây Bắc Nghệ An. - Địa hình khu vực khá phức tạp bị ngăn cách bởi nhiều sông suối nhỏ. Tuy nhiên đây cũng là thuận lợi để phát triển thủy điện. Do địa hình phức tạp lên vốn rừng của huyện vẫn được bảo tồn tốt. - Cơ cấu ngành nghề của huyện: + Lâm nghiệp: Quỳ Châu là huyện có diện tích rừng lớn ở Nghệ An, chiếm gần 60% diện tích đất tự nhiên. + Trong sản xuất Nông Nghiệp: Tuy diện tích đất nông nghiệp bị hạn chế nhưng do áp dụng nhiều khoa học kỹ thuật tiến bộ lên sản lượng vẫn cao 93 tạ/ha(vào năm 2003). + Ngành tiểu thủ công nghiệp với các ngành nghề truyền thống như dệt thổ cẩm, đan nát…tuy chưa phát triển nhưng đã đem lại phần nào thu nhập cho người dân. - Quỳnh Châu vẫn là huyện nghèo, mỗi năm thu ngân sách trên địa bàn chỉ trên 1 tỷ đồng ngoài ngân sách do nhà nước cân đối. =>Trên thực tế Quỳnh Châu còn phải đối mặt với nhiều khó khăn như tiềm năng lâm nghiệp chưa được khai thác hợp lý, công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp-dịch vụ phát triển chậm thu ngân sách còn thấp… b). Định hướng và mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010: 1). Định hướng phát triển kinh tế: Để phát triển kinh tế đạt hiệu quả cao nhất Quỳnh Châu đã quyết định chia các xã ra thành các vùng kinh tế khác nhau: Chia ra làm 4 vùng kinh tế. 2). Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đến năm 2010. - Tốc độ tăng trưởng GDP thời kỳ 2001-2010 là: 12,6%/năm. - Thu nhập bình quân đầu người năm 2010: 3,725 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm 2000. - 80% dân số dùng nước sạch năm 2005 và 100% dân dùng nước sạch năm 2010… 2.4. Nhu cầu dung điện: Đến năm 2003, Quỳnh Châu mới chỉ có 7/12 xã, thị trấn có điện lưới quốc gia với 6550 hộ được dùng điện, chiếm 63,4% số hộ cả huyện, 519 máy thủy điện nhỏ của bà con nhân dân vùng sâu vùng xa. => Chính vì vậy nhu cầu dùng điện của người dân là rất lớn.Công trình thủy điện Nậm Pông được xây dựng sẽ góp một phần lớn điện bổ sung cho các huyện thiếu điện trong vùng. Làm cho đời sống người dân nâng cao và góp phần làm cho nền kinh tế phát triển. PHẦN II: TÍNH TOÁN THỦY VĂN CHƯƠNG I : TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ 1.1. Mục đích của tính toán điều tiết lũ - Điều tiết lũ nói chung là quá trình làm thay đổi dòng chảy lũ dọc theo đường vận chuyển của nó, cụ thể là đỉnh lũ giảm nhỏ, thời gian lũ dài ra. - Nhiệm vụ tính toán điều tiết lũ nhằm thoả mãn nhu cầu phòng lũ, chứa bớt lũ vào dung tích phòng lũ, giảm bớt lưu lượng xả qua công trình xả lũ, từ đó đáp ứng yêu cầu phòng chống lũ cho các công trình ven sông và khu vực hạ lưu, qua tính toán tìm ra các biện pháp phòng chống lũ thích hợp và có hiệu quả nhất, như xác định quy mô và kích thước của công trình xả.... 1.2. Chọn phương pháp phòng lũ và biện pháp tháo lũ 1.2.1. Các phương pháp phòng lũ của kho nước (hồ chứa) Có 3 phương pháp chính để phòng lũ cho hồ chứa đó là: - Phòng lũ bằng dung tích kết hợp. - Phòng lũ bằng dung tích siêu cao. - Kết hợp 2 phương pháp trên. =>Do tình hình cụ thể của công trình: địa hình dốc, hồ chứa nhỏ dung tích hữu ích nhỏ. Vì vậy trong đồ án thiết kế sơ bộ em chọn phương pháp phòng lũ bằng dung tích siêu cao. 1.2.2. Chọn phương pháp tháo lũ - Có rất nhiều phương pháp tháo lũ như tháo lũ qua tràn tự do, xả lũ qua tràn có cửa van hay xả lũ qua tràn dọc hoặc xả qua xipông. Từ tuyến đã chọn, mực nước thiết kế, phương án bố trí công trình và giải pháp kết cấu chính, em chọn hình thức xả lũ là xả mặt với tràn không có cửa van vì công trình của em nhỏ, kích thước công trình xả lũ không lớn nên không cần thiết dùng đến van. CHƯƠNG II : TÍNH TOÁN ĐIỀU TIẾT LŨ 2.1.Tính toán với lưu lượng thiết kế: - Có rất nhiều phương pháp tính toán khác nhau như phương pháp tính đúng dần (phương pháp giải tích), phương pháp Pôtapốp, Kôtrêrin…Tuy nhiên trong giai đoạn thiết kế sơ bộ em chọn phương pháp tính toán điều tiết lũ đơn giản của Kôtrêrin để tính. Lưu lượng xả lớn nhất được tính theo công thức Trong đó : + Lưu lượng lũ thiết kế, = 2198 ( m3/s). + Vsc: Dung tích phòng lũ của hồ (dung tích siêu cao). + WL: Tổng lượng lũ thiết kế - Do hồ chứa của công trình Nậm Pông có dung tích hữu ích nhỏ, hồ chỉ điều tiết ngày đêm nên ta bỏ qua dung tích phòng lũ, coi Vsc = 0. Nên qxả = = 2198 (m3/s). Từ đó ta xác định Qxả theo công thức: Qxả = Qmax - (t .QTđmax Với (t là hệ số lợi dụng và (t =0,7 – 0,8 Do lưu lượng QTđmax nhỏ hơn nhiều so với lưu lượng xa qua tràn nên ta có thể tạm thời lấy Qxả = =2198 m3/s để tính toán xác định cột nước tràn để tính toán xác định cột nước tràn. 2.2.Tính toán với lưu lượng kiểm tra: - Cũng dùng phương pháp tương tự như trên em tính toán ra lưu lượng xả lớn nhất ứng với mức 0,2% là: Qxả = =2960 m3/s PHẦN III:TÍNH TOÁN THỦY NĂNG CHƯƠNG I : BỐ TRÍ SƠ BỘ CÔNG TRÌNH 1.1.Bố trí các công trình đầu mối: a). Tuyến đập chính. - Vị trí: Khi khảo sát địa hình tại khu vực các kỹ sư đã đưa ra 2 phương án chọn vị trí xây dựng tuyến đập.Trong đồ án này em chọn vị trí xây dựng tuyến đập theo phương án 2. Vị trí của tuyến đập được xác định trên bình đồ bởi hai điểm: D1 có tọa độ: X = 2158968,0468 Y = 503649,7685 D4 có tọa độ: X = 2158803,3877 Y = 503954,6937 - Tuyến đập gồm có đập dâng nước và đập tràn nối liền với nhau: b). Đập dâng nước: - Vị trí của đập dâng dược xác định dựa vào vị trí của tuyến đập. Đập dâng được bố trí ở hai bên của tuyến đập. Với chiều cao đập thảo mãn các điều kiện không cho nước tràn qua trong bất kì trường hợp nào. - Loại đập: Có thể thiết kế đập theo các loại sau đây: + Đập đất. + Đập bê tông trọng lực. + Đập đá đổ. - Việc lựa chọn loại đập phải dựa trên sự khảo sát, phân tích địa hình địa chất vật liệu để chọn ra loại đập thích hợp với công trình và đem lại hiệu quả cao nhất. Nhưng do đồ án có hạn em không làm được hết. Lên em chọn theo kinh nghiện với các công trình thủy điện đã được xây dựng gầm khu vực công trình và dựa vào tài liệu của các anh chị kỹ sư cũng như địa hình ở đây rất dốc, hẹp. Em quyết định xây dựng đập là loại đập bê tông trọng lực. - Hình dạng mặt cắt: Dạng tam giác c). Đập tràn: - Vị trí xây dựng đập tràn cũng giống như đập không tràn đều phụ thuộc vào vị trí tuyến đập. Được xác định bởi 2 điểm D1, D4. Được xây dựng kẹp giữa 2 đoạn của đập không tràn. - Đập tràn có mặt cắt dạng ôphixêrốp tràn tự do với cao trình đỉnh tràn ứng với MNDBT = 258(m). Chỉ có 1 khoang tràn không bố trí cầu công tác cũng như thiết bị nào trên tràn. Chiều rộng của tràn vào khoảng 60(m). - Lưu lượng lớn nhất qua tràn sẽ là lưu lượng ứng với tần suất là 0,2% tức là mực nước lũ kiểm tra. Hình thức tiêu năng qua tràn sẽ là tiêu năng mặt với hình thức tiêu năng phóng xa, tiêu năng bằng mũi phun. Với cao trình mũi phun đảm bảo cho quá trình tiêu năng được tốt nhất. 1.2. Cách bố trí các công trình trên tuyến năng lượng: a). Cửa lấy nước: - Vị trí cửa lấy nước được bố trí ngay dưới đập không tràn phía góc phải. - Vì trạm thủy điện là kiểu đập kết hợp đường dẫn và do địa hình tương đối dốc lên cửa lấy nước là cửa lấy nước có áp. - Hình dạng cửa lấy nước: Cửa lấy nước có mặt cắt là hình chữ nhật. Nhưng phía trên được thiết kế có vòm để tăng khả năng chịu áp lực và cũng để thuận dòng chảy vào. - Cửa lấy nước có bố trí lưới chắn rác và các van sự cố và sửa chữa… - Ngưỡng của cửa lấy nước được bố

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docNội dung chính LV.doc
 • xlschuyen de tinh thap dieu ap.xls
 • dwgmat bang.dwg
 • dwgmat cat.dwg
 • dwgMB Nam pong hoan thien.dwg
 • dwgnm.dwg
 • xlst+¡nh to+ín thß+ºy n-âng voi P=1%.xls
 • xlst+¡nh vß+¢i Qtk = 21.87.xls
 • dwgtong the ct.dwg
 • dwgtuyen + cua lay nuoc.dwg