Đồ án Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư Phú Xuân (bản vẽ + tính toán)

Tiêu chuẩn dùng nước là lượng nước trung bình tính cho một đơn vị tiêu thụ nước trong một đơn vị thời gian (ngày đêm) hay cho một đơn vị sản phẩm (lít/người, lít/đơn vị sản phẩm). Đây là thông số cơ bản khi thiết kế hệ thống cấp nước, dùng để xác định quy mô hay công suất cấp nước cho khu vực. Các tiêu chuẩn dùng nước để tính toán cấp nước trong khu dân cư được tra theo TC 33-85 : - Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư :Tiêu chuẩn dùng nước cho nhu cầu sinh hoạt của khu dân cư xác định theo mức độ trang thiết bị vệ sinh cho các khu nhà. + Khu nhà ở hỗn phố : có hệ thống cấp thoát nước, dụng cụ vệ sinh và thiết bị tắm nước nóng cục bộ, chọn qnp = 200 lít/người.ngàyđêm. + Khu chung cư : có hệ thống cấp thoát nước, dụng cụ vệ sinh và thiết bị tắm thông thường, chọn qcc = 180 lít/người.ngàyđêm. + Khu biệt thự : có hệ thống cấp thoát nước, dụng cụ vệ sinh và thiết bị tắm nước nóng cục bộ, chọn qbt = 250 lít/người.ngàyđêm. - Tiêu chuẩn dùng nước cho bệnh viện : qbv = 250 lít/người.ngàyđêm. - Tiêu chuẩn dùng nước cho trường học : qth = 20 lít/họcsinh.ngàyđêm. - Tiêu chuẩn dùng nước cho trung tâm thương mại, qtm = 12 lít/m2.ngàyđêm - Tiêu chuẩn dùng nước cho khu hành chính văn phòng : qhc = 10 lít/m2.ngàyđêm. - Tiêu chuẩn nước tưới rửa đường : qtd = 1 lít/m2.lần tưới. - Tiêu chuẩn nước tưới cây xanh, công viên : tiêu chuẩn này phụ thuộc vào cách tưới, loại cây và các điều kiện địa phương khác: qcv = 5 lít/m2.lần tưới. - Tiêu chuẩn dùng nước cho chữa cháy : Tiêu chuẩn này phụ thuộc vào quy mô dân số của khu vực, số tầng cao, bậc chịu lửa và mạng lưới đường ống chữa cháy. Tiêu chuẩn dùng cho chữa cháy để tính toán cho khu dự án : qcc = 20 lít/s và 2 đám cháy theo TC 2622-1995 bảng 12 mục 10.3.

doc41 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 6323 | Lượt tải: 31download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống cấp thoát nước khu dân cư Phú Xuân (bản vẽ + tính toán), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • doc07-c2-mang luoi cap nuoc.doc
 • doc00-trang bia.doc
 • doc01-nhiem vu.doc
 • doc02-loi cam on.doc
 • doc03-loi noi dau.doc
 • doc04-muc luc.doc
 • doc05-danh sach hinh ve.doc
 • doc06-danh sach bang bieu.doc
 • doc07-c1-tong quan khu dan cu Phu Xuan.doc
 • doc07-c3-mang luoi thoat nuoc thai.doc
 • doc07-c4-mang luoi thoat nuoc mua.doc
 • doc07-c5-be chua.doc
 • doc08-ket luan.doc
 • doc09-phu luc.doc
 • doc10-tai lieu tham khao.doc
 • rarCad.rar
 • rarEpanet.rar
 • rarExcel.rar
 • rarSap.rar