Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước thị xã Đồng Xoài

Bảo vệ môi trường hiện nay là vấn đề bức xúc trên toàn cầu nhất là tại các nước đang phát triển . Nước ta đang trên đường hội nhập với thế giới nên việc quan tâm đến môi trường là điều tất yếu.Vấn đề bảo vệ sức khỏe cho con người, bảo vệ môi trường sống trong đó bảo vệ nguồn nước khỏi bị ô nhiễm đã và đang được Đảng và nhà nước, các tổ chức và mọi người dân đều quan tâm. Đó không chỉ là trách nhiệm của mỗi cá nhân mà còn là trách nhiệm của toàn xã hội. Một trong các biện pháp tích cực để bảo vệ môi trường sống, bảo vệ nguồn nước thiên nhiên tránh không bị ô nhiễm bởi các chất thải do hoạt động sống và làm việc của con người gây ra là việc xử lý nước thải trước khi xả ra nguồn đáp ứng được các tiêu chuẩn môi trường hiện hành. Thị xã Đồng Xoài là một thị xã mới thành lập sau khi được tách ra từ tỉnh Sông Bé cũ. Hiện nay thị xã đang được đầu tư phát triển, có nhiều tiềm năng về kinh tế xã hội và phát triển du lịch. Sự phát triển của thị xã mới này có ý nghĩa rất quan trọng trong khu vực và quốc gia. Sự phát triển của khu vực đòi hỏi phải có một cơ sở hạ tầng đồng bộ và đáp ứng được các yêu cầu trong việc bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, hệ thống kỹ thuật hạ tầng của thị xã mới này còn thiếu đồng bộ, đặc biệt là hệ thống thoát nước còn chưa xây dựng. Vì vậy việc xây dựng hệ thống thoát nước cho thị xã Đồng Xoài này mang tính cấp bách và cần thiết.

doc143 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2333 | Lượt tải: 10download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế hệ thống thoát nước thị xã Đồng Xoài, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docTM.doc
 • dwgAeroten.dwg
 • dwgBiophin.dwg
 • dwgChuyen De.dwg
 • dwgDuong DT Bom.dwg
 • dwgLang Ly tam I.dwg
 • dwgMat Bang HTTN.DWG
 • dwgMat Bang Quy Hoach.DWG
 • dwgMBTXL-PAI.dwg
 • dwgMBTXL-PAII.dwg
 • dwgMTD - TXL.dwg
 • dwgSDCN chuyen de.dwg
 • dwgTrac Doc 2 PA - Sua D.dwg
 • dwgTrac Doc NM.dwg
 • dwgTram Bom.dwg
 • xlsDac tinh ong.xls
 • xlsNuoc Mua.xls
 • xlsSua D cua MA_PA II.xls
 • xlsSua D cua MA_PA I.xls
 • xlsThong Ke LL Thanh Pho.xls
 • docBia.doc
 • docC I -Gioi thieu chung.doc
 • docC II -He Thong TN SH.doc
 • docC III -H T T N Mua .doc
 • docC IV1 -Tram XLNT.doc
 • docC IV2 -Khai toan TXL.doc
 • docC V -TBNT.doc
 • docC VI -Thiet Ke Ky thuat .doc
 • docC VII -Nha may may.doc
 • docC VIII -Quan ly TXL.doc
 • docLoi noi dau.doc
 • docTai Lieu Tham Khao.doc