Đồ án Thiết kế mạng không dây cho doanh nghiệp (trên thiết bị Cisco )

WLAN là mạng LAN không dây, sử dụng sóng radio để truyền tin Tính linh hoạt, di động cao. Không thay thế cho mạng LAN thông thường Đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng của doanh nghiệp ở những nơi mà việc đặt cáp là không thực tế và hiệu quả

pptx26 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 4462 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế mạng không dây cho doanh nghiệp (trên thiết bị Cisco ), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style 1/9/2012 THIẾT KẾ MẠNG MODEL 10: Designing Enterprise Wireless Networks Sinh viên : Vũ Việt Hùng 08110211 Huỳnh Tấn Phát 08110205 GVHD: Huỳnh Nguyên Chính 1 Nội Dung Báo Cáo 2 Tổng quan về Wireless 3 1 Giải pháp cho Wireless LAN 3 2 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp 3 3 Giải pháp bảo mật cho Wlan 3 4 Tổng Quan Về Wireless WLAN là mạng LAN không dây, sử dụng sóng radio để truyền tin Tính linh hoạt, di động cao. Không thay thế cho mạng LAN thông thường Đáp ứng nhu cầu mở rộng mạng của doanh nghiệp ở những nơi mà việc đặt cáp là không thực tế và hiệu quả 3 Giải pháp cho Wireless LAN Kiến trúc WLAN Access Point Coverage Chuẩn 802.11 Giải pháp không dây của Cisco Các mẫu thiết kế 4 Giải pháp cho Wireless LAN Kiến trúc WLAN 5 Giải pháp cho Wireless LAN Access Point Coverage Các yếu tố ảnh hưởng phạm vi phủ sóng : Data rate ( 1, 2, 5.5, 11 Mbps ) Power level ( 100mW, 50mW,… tùy thuộc quy địnhstừng quốc gia ) Ăng-ten (dipole, omni, wall mount) 6 Giải pháp cho Wireless LAN Chuẩn 802.11 7 Giải pháp cho Wireless LAN Giải pháp không dây của Cisco Access Point: đóng vai trò là điểm truy cập, cầu nối mạng không dây và có dây Client Adapter: là các card thu sóng của các client Workgroup Bridge: nối một nhóm thiết bị tới WLAN 8 Giải pháp cho Wireless LAN Giải pháp không dây của Cisco 9 Giải pháp cho Wireless LAN Giải pháp không dây của Cisco Wireless Bridge: Kết nối giữa các tòa nhà với nhau Hiệu quả chi phí hơn leased line Có khoảng cách lên tới 1 dặm Khoảng cách còn phụ thuộc loại ăng-ten sử dụng 10 Giải pháp cho Wireless LAN Các mẫu thiết kế Mẫu thiết kế cho văn phòng nhỏ 11 Giải pháp cho Wireless LAN Các mẫu thiết kế Mẫu thiết kế cho doanh nghiệp 12 Giải pháp cho Wireless LAN Các mẫu thiết kế Mẫu thiết kế cho Remote Office 13 Giải pháp cho Wireless LAN Các mẫu thiết kế Mẫu thiết kế cho Telecomputer 14 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp Lập kế hoạch và thiết kế tần số radio Thiết kế Access Point Thiết kế cơ sở hạ tầng cho WLAN Tính sẵn sàng của WLAN Tính di động của WLAN Nghiên cứu ip multicast Qos của WLAN 15 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp Lập kế hoạch và thiết kế tần số sóng vô tuyến Tốc độ truyền dữ liệu của WLAN Mật độ client và băng thông Phạm vi phủ sóng của WLAN Môi trường RF (Radio Frequency) Lựa chọn kênh truyền 16 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp 2. Thiết kế Access Point 17 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp Thiết kế cơ sở hạ tầng cho wlan Inline power Vlan IP address Sercurity Considerations 18 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp Tính khả dụng của WLAN Infrastructure Availability Back end sytem availability AP hot standby redundancy 19 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp Tính di động của WLAN Layer 2 mobility Layer 3 mobility 20 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp Nghiên cứu ip multicast WLAN sercurity extension Bit rate Spooning Application performance 21 Thiết kế Wireless LANs cho doanh nghiệp Qos của wlan Ip telephony Access point filters Proprietary QoS for 802.11 phone 22 Giải pháp bảo mật cho Wlan EAP - Extensible Authentication Protocol IPSec - IP Securit Wep - WLAN Static WEP 23 Giải pháp bảo mật cho Wlan EAP - Extensible Authentication Protocol EAP là giao thức mở rộng trên nền tảng của 802.1x Những ưu điểm của EAP như: cung cấp chứng thực giữa các bên, lọc các yêu cầu, có thể kết hợp nhiều giao thức khác nhau Kết hợp nhiều giao thức : EAP- TSL, EAP-OPT 24 Giải pháp bảo mật cho Wlan IPSec - IP Security Được dùng cho các kết nối VPN Client. Có các đặc điểm nổi bật như: sử dụng thuật toán 3DES, lọc gói tin TCP/IP, chức thực user thông qua VPN Client 25 Giải pháp bảo mật cho Wlan 3. WEP - WLAN Static WEP WEP key được gán tĩnh cho các điểm truy cập Khả năng bảo mật không cao 26 THIẾT KẾ MẠNG THANK YOU ! 27

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptx8.Designing Enterpries Wireless Networks .pptx
  • pdfTKM.pdf
  • docxTrangBia.docx