Đồ án Thiết kế nôi thất - Bar - Cafe

Đầu đề Đồ án tốt nghiệp: CASINO BAR-CAFE 2. Nhiệm vụ (yêu cầu về nội dung và số liệu ban đầu): Thiết kế BAR-CAFECASINO Cụ thể thiếtkế 4 khu vực: _ Khu giao lưu (khu bar) _Vòng quay Roulette (khu thưởng thức) _ Khu Poker (khu đánh bạc) _ Khu Billiards (khu bi - a)

pdf49 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3439 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế nôi thất - Bar - Cafe, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên