Đồ án Thiết kế tổ chức thi công đập chính thủy điện Sơn La

Vùng tuyến Pa Vinh II nằm trong khu vực thung lung sông Đà với các đỉnh dạng vai, các bề mặt sườn với độ cao từ 100 ~ 400 m của các dãy núi trung bình và cao kéo dài chủ yếu theo hương Tây Bác – Đông Nam. Dựa vào nguồn gốc tạo thành có thể chia địa hình vùng tuyến thành các dạng địa hình sau đây: - Bờ trái với địa hình có nguồn gốc là xâm thực bóc mòn là các đỉnh dạng vai mức cao 400 – 500 m với bề mặt sườn có độ dốc trung bình là 25-45o khá dốc đứng - Bờ phải là địa hình có nguồn gốc chủ yếu là bóc mòn , là dải đồi núi thoải hơn dạng vai ở mức 200 -300 m , độ dốc trung bình là 15 -25o - ở hạ lưu tuyến đập nơi lòng sông mở rộng , tích tụ Aluvi sông Đà phát triển khá mạnh tạo nên 1 bãi bồi lòng sông lớn ( Bãi bồi Hủa Non và các bãi bồi ven sông ) - Đáy sông vùng tuyến có cao độ khoảng 108 – 111 m , Khoảng cách giữa hai mép bờ sông dao động từ 120 – 270 m

doc109 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2346 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thiết kế tổ chức thi công đập chính thủy điện Sơn La, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chương 1: GIỚI THIỆU CHUNG Vị trí địa lý Công trình thủy điện Sơn La được xây dựng trên địa phận xã Ít Ong huyện Mường La và xã Liệp Tè huyện Thuận Châu tỉnh Sơn La. Vị trí tuyến đập thuộc phương án tuyến Pa Vinh II trên sông Đà. Hình 1.1 - Vị trí xây dưng thuỷ điện Sơn La Nhiệm vụ công trình. Cung cấp nguồn điện năng để phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước Góp phần chống lũ về mùa mưa và cung cấp nước về mùa kiệt cho đồng băng bắc bộ Góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội cho vùng Tây Bắc. Quy mô công trình. - Cấp công trình: cấp đặc biệt. - Dung tích chống lũ cho hạ lưu là 7 tỷ m3 , trong đó 4 tỷ m3 ở hồ Sơn La, và 3 tỷ m3 ở hồ Hoà Bình. Bảng 1.1. Bảng thông số chỉ tiêu chính thuỷ điện Sơn La TT Thông số và chỉ tiêu Đơn vị  1 Hồ chứa  Cấp đặc biệt  - chế độ điều tiết  Năm  - Mực nước dâng binh thường m 215  -Mực nước dâng gia cường( Ứng với lũ P = 0,01% ) m 217,83  - Mục nước kiểm tra m 228,07  - Mục nước chết m 175  - Dung tích toàn bộ 106m3 9260  - Dung tích hữu ích 106m3 6504  - Dung tích phòng lũ 106m3 4000  - Diện tích mặt hồ( MNDBT ) km2 224  2 Thuỷ văn   - Diện tích lưu vực km2 43.760  - Lưu lượng trung bình nhiều năm m3/s 1532  - Tổng lượng dòng chảy năm tỷ m3 48,32  - Lưu lượng lũ m3/s   Với P = 0,01% m3/s 47.700  P = 0,1% m3/s 28.600  P = 1% m3/s 19.600  P = 5% m3/s 14.600  P = 10% m3/s 12.700  Lũ lớn nhất có thể xảy ra m3/s 60.000  3 Công trình chính  Cấp đặc biệt  1. Đập dâng   - Loại đập  Bê tông  - Chiều cao lớn nhất m 138,1  2. Công trình xả lũ   - Yêu cầu lớn nhất m3/s 34.780  - Tần suất thiết kế % 0,01  * Xả sâu   + Số lỗ xả ( b x h ) lỗ 12( 6 x 10 )  + Cao trình ngưỡng xả m 145  * Xả mặt   + Số khoang xả Khoang 6( 15 x 13)  + Cao trình ngưỡng xả m 197,8  4 Nhà máy thuỷ điện  Cấp đặc biệt  1. Thông số chính   - Lưu lượng max m3/s 3642  - Cột nước max m 101,6  - Cột nước min m 56,4  - Cột nước tính toán m 78  - Công suất bảo đảm MW 639  - Công suất lắp máy MW 2400  - Năng lương trung binh nhiều năm 106kW/h 10.227  2. Loại nhà máy  Sau đập  3. Số tổ máy Tổ 6  Điều kiện tự nhiên khu vục xây dựng Điều kiện địa hình. Vùng tuyến Pa Vinh II nằm trong khu vực thung lung sông Đà với các đỉnh dạng vai, các bề mặt sườn với độ cao từ 100 ~ 400 m của các dãy núi trung bình và cao kéo dài chủ yếu theo hương Tây Bác – Đông Nam. Dựa vào nguồn gốc tạo thành có thể chia địa hình vùng tuyến thành các dạng địa hình sau đây: Bờ trái với địa hình có nguồn gốc là xâm thực bóc mòn là các đỉnh dạng vai mức cao 400 – 500 m với bề mặt sườn có độ dốc trung bình là 25-45o khá dốc đứng Bờ phải là địa hình có nguồn gốc chủ yếu là bóc mòn , là dải đồi núi thoải hơn dạng vai ở mức 200 -300 m , độ dốc trung bình là 15 -25o ở hạ lưu tuyến đập nơi lòng sông mở rộng , tích tụ Aluvi sông Đà phát triển khá mạnh tạo nên 1 bãi bồi lòng sông lớn ( Bãi bồi Hủa Non và các bãi bồi ven sông ) Đáy sông vùng tuyến có cao độ khoảng 108 – 111 m , Khoảng cách giữa hai mép bờ sông dao động từ 120 – 270 m Điều kiện địa chất. 1.4.2.1. Tầng lớp phủ : 1. Phủ nhóm đất rời : gồm có 2 lớp chính 1a chiều dày trung bình 3 - 5 m và 1b Chiều dày trung bình 4 - 5 m có thành phần chính là cát hạt nhỏ hạt trung lẫn cuội sỏi hệ số thấm K = 40- 180 m/ngđ 2. Phủ nhóm đất dính : gồm 2 lớp 2a Chiều dày trung bình 2 - 4 m và 2b Chiều dày trung bình 2 - 3 m ( edQ ) có thành phần á sét , sét lẫn dăm sạn có hệ số thấm nước K = 0,15 m/ngđ Nói chung khi thi công hoàn toàn bóc bỏ lớp phủ , để đặt đập bê tông trên nền đá gốc , đảm bảo ổn định cho đập bê tông trọng lực 1.4.2.2.Tầng đá gốc : Nền đập vai bờ trái : Nền đập vai bờ trái nằm trong phạm vi phân bố đá bazan - điaba , cấu tạo đá có nguồn gốc phun trào - á phun trào được bóc lộ sâu . Mặt cắt địa chất vùng tuyến : IA1 chiều sâu trung bình 10 – 15 m IA2 chiều sâu trung bình 18 – 20 m IB chiều sâu trung bình 30 – 35 m IIA chiều sâu trung bình 55 – 60 m Đới đá IIA bên vai trái tuyến đập là đá bazan - điaba cứng nhắc , nứt nẻ trung bình, tính thấm nước trung bình. Có các chỉ tiêu như sau : Cường độ kháng nén trung binh : 756 KG/cm2 Lưu lượng ép nước đơn vị : q = 0,06 l/ph Mô đun biến dạng trung bình : Eo = 11.000 M(a Chỉ tiêu độ bền kháng cắt của khối + góc ma sát trong :tg( = 0,80 + lực dính C = 2,5 KG/cm2 ở phía dưới là đới đá IIB có tính thấm nước yếu và không thấm nước Có lưu lượng ép nước đơn vị : q = 0,015 l/ph Do đó với phương án đập bê tông trọng lực nền đập đặt trên nền đới đá IIA với bề dày đào bóc trung bình 20 -30 m, hoàn toàn an toàn về mặt cường độ ,nhưng phải xử lý thấm với màn chống thấm phải xử lý qua khối đá IIA có tính thấm nước yếu (q = 0,06 l/ph ) sâu vào đới đá IIB tính thấm nước yếu và không thấm nước (q = 0,015 l/ph ) từ 5 -10 m .Như vậy chiều sâu màn chống thấm 40- 45 m Nền đập và nhà máy phần lòng sông : Nền đập giữa sông đặt trên khối đá bazan - điaba Lớp bồi tích lòng sông (1a) thành phần cát cuội tảng chiều dày thay đổi từ 1-8m có tính thấm lớn phủ trực tiếp trên đới đá Bazan - điaba phong hoá yếu nứt nẻ mạnh (IIA ). Đới đá tương đối nguyên khối (IIB) nằm ở sâu 65 – 70 m Các chỉ tiêu của đới đá IIA như sau : Môđun biến dạng trung bình : Eo = 8000 M(a Chỉ tiêu độ bền kháng cắt : - Góc masat trong : tg( = 0,7 - Lực dính C = 2,0 KG/cm2 Ta thấy do bề mặt đá gốc phân cắt không đều và tại những vị trí đứt gãy phá huỷ kiến tạo cắt qua , đá gốc bị nứt nẻ mạnh nên khi đào hố móng chúng ta bóc bỏ thêm 5 – 10 m sau khi bóc bỏ lớp bồi tích 1a Mặt khác để tránh khả năng thấm tập trung tại nền đập ở lòng sông cần khoan phun xi măng tạo màn chống thấm tới 65 - 70 m qua đới đá IIA nứt nẻ mạnh và sâu vào đới IIB khoảng 5 -10 m Đập dâng giữa sông và công trình tràn bờ phải : Đập dâng giữa sông và tràn bờ phải được bố trí trên khu vực địa hình thấp và tương đối thoải của vai đập bờ phải . Phần lớn năm trong phạm vi phân bố của đá Bazan - điaba có cấu tạo khối, đôi chỗ có cấu tạo phiến Nền công trình chủ yếu được đặt sâu dưới dới đá IIA có đặc trưng độ bền cơ học cao biến dạng thấp ( chỉ tiêu cơ lý tương tự như bờ trái ) Với cường độ cao thì nền đập hoàn toàn đáp ứng được ổn định với đập bê tông trọng lực , và chúng ta cần phải xử lý chống thấm tương tự như phần đập bê tông nối tiếp bờ trái tức khoan phun qua lớp đá IIA cắm vào IIB 5 - 10 m Tại khu vực hố móng đập tràn đá bazan - điaba bị ép mạnh nên kém cứng chắc. Vai đập bờ phải : Đá bazan - điaba vai phải tuyến đập có chiều sâu bị phong hoá lớn hơn vai trái. chiều sâu phát triển trung bình các đới như sau : Đới IA1 sâu trung bình 5 – 10 m Đới IA2 sâu trung bình 15 – 20 m Đới IB sâu trung bình 45 – 50 m Đới IIA sâu trung bình 80 – 85 m Một phần phạm vi nền đập nằm trong phạm vi phân bô của diện lộ đá trầm tích và 1 phần trong phạm vi phân bố của khối đá bazan - điaba được bóc lộ. Trong phạm vi đới tiếp xúc với các thấu kính đá trầm tích bazan - điaba bị nứt nẻ mạnh , cấu tạo phiến hoá , đá kém rắn chắc. Ngoài đới tiếp xúc xuống sâu đá bazan - điaba có cấu tạo khối đá chắc hơn . Điều kiện địa chất thuỷ văn Ở vùng công trình chính đã phát hiện hai hệ thống nước ngầm : + Tầng nước ngầm Aluvi + Hệ thống nước khe nứt và nước mặt Tầng aluvi chứa nước phát triển phát triển vùng Aluvi lòng sông Đà và tầng cát giáp bờ nơi chỉ có nước ngầm lộ ra vào mùa kiệt, thấm ra từ lòng sông Đà và nước từ các khe nứt giảm tải Nước của tầng này có tính ăn mòn HCO3 đối với bê tông. Nước khe nứt có ở các khối đá phun trào và thâm nhập. Tầng chứa nước không áp có nguồn từ nước mưa thấm xuống , nước thoát thoát ra sông Đà qua các suối , khe , Trong mùa kiệt thì qua tầng Aluvi ven bờ . Vào cuối mùa kiệt mực nước ngầm hạ thấp gần tới mái đới đá không thấm và còn dày không quá vài mét Trong mùa mưa , mực nước ngầm nâng cao thêm 10 - 20 m . Nước của tầng này chứa ít khoáng chất và không ăn mòn bê tông Điều kiện khí tượng, thuỷ văn lưu vực dòng chảy. Điều kiện khí tượng. Lưu vực sông Hồng nói chung Và sông Đà nói riêng nằm trong miền khí hậu nhiệt đới gió mùa, mùa đông lạnh và khô, mùa hè nóng và mưa nhiều Nhiệt độ không khí : Nhiệt độ không khí trung bình nhiều năm sông Đà dao động từ 21 - 23o Địa hình càng lên cao thì nhiệt độ càng giảm có thể hạ thấp tới 18oC. Theo tài liệu quan trắc thì nhiệt độ lớn nhất tại trạm khí tượng Lai Châu là 40,6o và nhỏ nhất tuyệt đối tại trạm khí tượng Sơn La là 0,5 oC Độ ẩm không khí : Độ ẩm tuyệt đối không khí trung bình nhiều năm , theo trạm khí tượng thuỷ văn Lai Châu và Sơn La được xác định vào khoảng 20 - 30 Mb . Độ ẩm tương đối giao động từ 81 - 83 % Lượng bốc hơi : Theo tài liệu quan trắc trên sông Đà cho thấy lượng bốc hơi trong điều kiện khí hậu ẩm không lớn , theo tài liệu quan trắc của trạm Sơn La : - Tổng lượng bốc hơi năm đạt khoảng 936 mm - Lượng bốc hơi lớn nhất vào tháng III là 123 mm - Lượng bốc hơi nhỏ nhất vào tháng VIII là 55,4 mm c. Chế độ gió : Tốc độ gió trung bình hàng năm trên lưu vực sông đà theo tài liệu khí tượng của trạm khí tượng Sơn La và Lai Châu là 1 - 2 m/s Chế độ gió mùa lưu vực sông Đà chia 2 mùa rõ rệt : - Mùa đông trùng với gió mùa đông bắc, kéo dài từ tháng X đến tháng III năm sau với thời tiết lạnh , khô và ít mưa do ảnh hưởng gió mùa châu á chuyển động từ phía Bắc xuống - Mùa hè trùng với gió Tây Nam kéo dài từ tháng V đến tháng IX với thời tiết nóng, ẩm và mưa nhiều. đây là thời kỳ gió mùa châu á áp thấp thịnh hành d. Chế độ mưa : Mưa trên lưu vực sông Đà phân bố không đều , phụ thuộc vào nhiều yếu tố tác động trong đó đặc biệt là độ cao địa hình và hướng núi Theo lài liệu quan trắc nhiều năm cho thấy lượng mưa ngày lớn nhất tại Sơn La đạt 198 mm , Lượng mưa trong 5 tháng mùa mưa chiếm đến 88% tổng lượng mưa cả năm. mưa lớn thường tập trung vào 3 tháng VI , VII, VIII với tổng lượng mưa trung bình mỗi tháng đều vượt quá 150 mm Thời kỳ mùa lũ số ngày mưa có thể đạt trên 100 – 140 ngày và chủ yếu tập trung vào 2 tháng VII, VIII trung bình mỗi tháng đạt khoảng 18 -20 ngày mưa , có thể đạt tới 29 ngày trong 1 tháng -Tổng lượng mưa năm tại Sơn La 1483 mm -Tổng lượng mưa mùa lũ là 1126 mm -Tổng lượng mưa mùa kiệt là 312 mm 1.4.4. 2 Các đặc trưng yếu tố thuỷ văn. Chế độ gió mùa trên sông Đà đã định ra trong năm hai mùa nước rõ rệt : Mùa lũ tương ứng với mùa hè và mùa kiệt tương ứng với mùa đông . Do ảnh hưởng của địa hình và khí hậu sự phân bố dòng chảy sông Đà là không đều. Các sông suối bên bờ trái có lượng nước lớn hơn bờ phải , môdun dòng chảy trung bình nhiều năm biến đổi từ 40 l/s km2 - 70 l/s km2. Một đặc điểm quan trọng của sông Đà là hình thành dòng chảy lũ lớn vào tháng VII, VIII do ảnh hưởng của áp thấp ấn Miên Lưu lượng lũ ứng với tần suất thiết kế tại tuyến phương án Vinh II Bảng 1.3 : Tần suất thiết kế P( % ) Lưu lượng lũ Q (m/s3 )  0,01 % 47.200  0,1 % 28.200  1 % 19.400  3% 16044  5 % 14.500  10 % 12.600  Lũ lớn nhất có thể xảy ra ( lũ PMF ) có lưu lượng Q = 60.000 m3/s Bảng quan hệ lưu lượng và mực nước hạ lưu tuyến PA Vinh II Bảng 1.4 : TT Q(m/s2) Z(m) TT Q(m/s2) Z(m) TT Q(m/s2) Z(m)  1 0 111,13 31 4250 118,95 61 20113 129,18  2 17 111,50 32 4500 119,21 62 21128 129,67  3 57 112,00 33 4750 119,44 63 22164 130,16  4 110 112,5 34 5000 119,68 64 23043 130,58  5 140 112,75 35 5250 119,9 65 24117 131,07  6 183 113 36 5500 120,12 66 25029 131,48  7 237 113,25 37 5750 120,32 67 26141 131,98  8 340 113,6 38 6000 120,53 68 27083 132,39  9 395 113,75 39 6250 120,73 69 28040 132,8  10 440 113,85 40 6500 120,94 70 29010 133,21  11 500 113,97 41 6750 121,13 71 30194 133,71  12 523 114 42 7000 121,33 72 31195 134,12  13 536 114,02 43 7250 121,51 73 32006 134,45  14 680 114,25 44 7500 121,71 74 33033 134,86  15 750 114,36 45 7750 121,9 75 34073 135,27  16 792 114,43 46 8000 122,08 76 35126 135,68  17 1000 114,75 47 8250 122,26 77 36193 136,1  18 1065 114,84 48 8500 122,44 78 37057 136,43  19 1250 115,12 49 8750 122,61 79 38149 136,84  20 1500 115,49 50 9000 122,78 80 39032 137,17  21 1750 115,85 51 10030 123,49 81 40147 137,58  22 2000 116,22 52 11270 124,31 82 41050 137,91  23 2250 116,56 53 12600 125,14 83 42189 138,32  24 2500 116,9 54 13300 125,55 84 43111 138,65  25 2750 117,22 55 14790 126,37 85 44041 138,98  26 3000 117,54 56 15620 126,79 86 45215 138,39  27 3250 117,84 57 16116 127,12   28 3500 118,14 58 17041 127,61   29 3750 118,41 59 17988 128,1   30 4000 118,69 60 19120 128,68   Đường quan hệ lưu lượng và mực nước: Hình 1.2 - Đường quan hệ lưu lượng và mực nước trong sông Bảng 1.5: Bảng xác định lưu lương lũ thiết kế tại tuyến Pa Vinh II Tuyến Qomax Cv Cs Qmax , P% ( m3/s )    0,01 (Có gia tăng) 001 0,05 0,1 1 5 10  Pa Vinh 8930 0,34 6.Cv 47200 39800 31500 28200 19400 14500 12600  Bảng 1.6: Bảng tính toán lưu lương lũ thiết 12 tháng tại tuyến Pa Vinh II. Tháng QP%( m3/s )  0,5% 1% 3% 5% 10% 20%  I 2066 1803 1418 1261 1063 877  II 1896 1630 1237 1090 897 728  III 2781 2291 1624 1359 1049 767  IV 1962 1780 1497 1363 1174 976  V 8807 7866 6345 5621 4608 3550  VI 12515 11434 9753 8913 7782 6562  VII 18165 16719 14295 13138 11580 9990  VIII 20828 18836 15676 14244 12236 10196  IX 12473 11160 9138 8203 7003 5780  X 9329 8196 6498 7582 4828 3904  XI 9150 7870 6008 5206 4141 3124  XII 3912 3355 2563 2227 1796 1380  I - IV 3110 2734 2141 1886 1565 1262  X I - V 9641 8680 7159 6464 5470 4450  XI I - IV 3992 3537 2833 2521 2110 1719  Bảng 1.7 : Quan hệ Z ~ F ~ W của hồ chứa TT Z (m ) F ( km2) W ( 106.m3 ) TT Z (m ) F ( km2) W ( 106.m3 )  1 111 0,00 0,00 10 200 176,87 6264,68  2 120 6,86 18,81 11 210 206,45 8192,73  3 130 15,61 112,50 12 220 242,11 10458,75  4 140 30,60 292,99 13 230 276,95 13087,10  5 150 53,44 670,75 14 240 316,57 16094,12  6 160 75,07 1319,25 15 250 365,97 19519,81  7 170 95,28 2193,70 16 260 420,19 23380,86  8 180 118,24 3288,40 17 270 460,67 27687,80  9 190 144,56 4637,01    Hình 1.3 - Đường quan hệ giữa cao trình mực nước ( Z , m) và diện tích mặt thoáng ( F , km2)của hồ chứa Sơn La Hình 1. 4 - Đường quan hệ giữa cao trình mực nước ( Z , m ) và dung tích hồ chứa ( W , 106.m3 ) của hồ chứa Sơn La Bảng 1.8 Đương quá trình lũ đến. T(h) Q(m3/s) T(h) Q(m3/s) T(h) Q(m3/s)  0 2500 252 5100.00 504 13000  12 2400 264 6500.00 416 12000  24 2300 276 8500.00 528 11500  36 2400 288 10000.00 540 11000  48 2800 300 10100.00 552 10000  60 4090 312 10000.00 564 9500  72 4140 324 9500.00 576 9000  84 4610 336 10000.00 588 8000  96 5000 348 11000.00 600 6000  108 5330 360 12000.00 612 5500  120 5850 372 15000.00 624 5000  132 6210 384 19400.00 636 4900  144 5640 396 15000.00 648 4800  156 5000 408 14000.00 660 4700  168 4900 420 14500.00 672 4000  180 4800 432 14700.00 684 3000  192 4700 444 15000.00 696 2800  204 4900 456 16000.00 708 2700  216 4950 468 17000.00 720 2600  228 5000 480 15340.00   240 5050 492 14000.00   Hình 1.5. Biểu đồ đường quá trình lũ đến. Nhận xét: Qua tài liệu về thuỷ văn và dòng chảy ta thấy , lưu lượng mùa lũ và mùa kiệt trên Sông Đà chênh lệch nhau rất lớn, nếu lấy cùng tần suất là P = 5% ( Qlũ5% = 14500m3/s và Qkiệt5% = 2550m3/s ) thì lưu lương mùa lũ và mùa kiệt chênh nhau đến 6 lần, vì thế khi chọn thời đoạn dẫn dòng thi công thì nên chọn theo mùa. Mặt khác ta thấy lưu lượng thiết kế mùa lũ là rất lớn vì vậy nếu sử dụng công trình tạm để dẫn dong thi công thì quy mô và kích thước phải rất lớn dẫn đến chi phí xây dưng tăng cao, tốt nhất ở đây công trình của ta là bê tông nên có thể tận dụng công trình chính kết hợp làm công trình dẫn dòng bằng cách cho tràn qua đập xây dở hoặc sử dụng các lỗ trong thân đập sau đó lấp dần khi đập lên cao. Điều kiện kinh tế xây dựng. Điều kiện cung cấp vật liệu xây dựng Vật liệu xây dựng được sản xuất tại Việt Nam bao gồm: - Xi măng, clanhke, tro bay, - Gạch, cát thiên nhiên, cát nghiền và đá dăm - Gỗ tròn và gỗ xẻ - Vật liệu và kết cấu cho khu phụ trợ và khu nhà ở. Với cát thiên nhiên, trong công trường không có mỏ cát sỏi, do đó lấy giải pháp chế tạo hỗn hợp bê tông từ vật liệu sản xuất nhân tạo như dăm, cát nghiền. Mặt khác khai thác đá thiên nhiên tại khu vực Bản Pậu - Bản Tả cách công trương 15 – 20 km, hoặc khai thác mỏ cát Kỳ Sơn – Hoà Bình, mỏ cát Việt Trì – Phú Thọ. Đá xây dựng: Qua khảo sát và nghiên cứu kĩ đã chọn mỏ đá bản pênh là mỏ đá cung cấp làm cốt liệu đá dăm, cát cho công trình chính. Đất đắp: Đã nghiên cứu ở các mỏ (á sét) về tính chất dùng được để làm lớp chống thấm cho đê quai đắp khô hay đắp ướt và giống như á sét ở các hố móng đào đợt một của công trình chính. Từ đó kiến nghị sử dụng đất đắp phần chống thấm của đê quai từ lớp edQ và 1A1 của các hố móng công trình như kênh, đập tràn. Với nguồn cung cấp tro bay: Nguồn cung cấp chính là nhà máy nhiệt điện Phả Lại 2, trong trường hợp không đủ thì ta sẽ nhập khẩu từ nước ngoài như Trung Quốc, Nhật Bản. Các vật liệu khác trong nước có khả nang cung cấp đầy đủ nhu cầu. Điều kiện cung cấp thiết bị công nghệ. Các thiết bị công nghệ trên công trư

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • docwort.doc
 • xlstinhkllopduong.xls
 • dwgtien do.dwg
 • xlstien do dap be tong- hieu chinh.xls
 • dwgPHAN KHOANH BE TONG.dwg
 • dwgMAT BANG TONG THE.dwg
 • xlsKenh dan dong-Duong.xls
 • dwgHo mong vai trai.dwg
 • xlsdutoanduong.xls
 • dwgDdong-Ban chinh.dwg
Luận văn liên quan