Đồ án Thoát nước thải thành phố Pleyku

- Nước thải là tổ hợp vật chất vô cơ và hữu cơ dưới dạng không hoà tan, dạng keo và dạng hoà tan. Thành phần và tính chất nhiễm bẩn phụ thuộc vào mức độ hoàn thiện của trang thiết bị và cơ sở hạ tầng của đô thị. - Theo quan điểm xử lý nước thải, nguồn nước có thể coi là một công trình làm sạch sinh học, cần hết sức lợi dụng chúng. Tuy nhiên, nguồn nước cũng như bất cứ công trình xử lý nào cũng chỉ làm sạch đến mức độ giới hạn mà thôi.

doc108 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1726 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Thoát nước thải thành phố Pleyku, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChuong 4 - xu li.doc
  • rarBan ve.rar
  • docChuong 1,2,3A.doc
  • docChuong 3B.doc
  • docchuong 5 - Tram bom.doc
  • docchuong 6- CTCT.doc
  • docPhan 2 - Dien TB.doc
  • rarPhu luc.rar
Luận văn liên quan