Đồ án Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý khí thải ở nhà máy thép

Để xác định nồng độ cực đại trên mắt đất ta dùng mô hình Gause Mô hình Gause dùng tính toán ô nhiễm không khí cho nguồn điểm và là ngồn cao . Để áp dụng được mô hình Gause ta phải sử dụng các giả thiết sau +Giả thiết 1:Các điều kiện ổn định nghĩa là vận tốc gió, chế độ rối cuả khí quyển không thay đổi theo thời gian +Giả thiết 2: Dòng chẩy phải đồng nhất nghĩa là vận tốc gió và chế độ rối của khí quyển không đổi theo thời gian +Giả thiết 3: Chất ô nhiễm có tính trơ ,không xẩy ra phản ứng hoá học không lắng đọng do trọng lượng +Giả thiết 4: Sự phản xạ tuyệt đối của bề mặt đất đối với luồng khói nghĩa là không có hiện tượng mặt đất hấp thụ chất ô nhiễm +Giả thiết 5: Sự phân bố nồng độ trên mặt cắt trực giao với trục gió theo phương ngang , phương thẳng đứng tuân theo luật phân bố của Gause +Giả thiết 6: Vận tốc gió không bằng không Khi đã thoả mãn cả 6 giả thiết trên thì ta có thể tính toán nồng độ chất ô nhiễm theo mô hình Gauss.

doc17 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2742 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Đồ án Tính toán, thiết kế hệ thống xử lý khí thải ở nhà máy thép, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên