Đồ án Tối ưu hóa mạng UMTS

Trong cuộc sống hàng ngày thông tin liên lạc đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được. Nó quyết định nhiều mặt hoạt động của xã hội, giúp con người nắm bắt nhanh chóng các thông tin có giá trị văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật rất đa dạng và phong phú. Ngày nay với những nhu cầu cả về số lượng và chất lượng của khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông ngày càng cao, đòi hỏi phải có những phương tiện thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng “mọi lúc, mọi nơi” mà họ cần. Thông tin di động ngày nay đã trở thành một dịch vụ kinh doanh không thể thiếu được của tất cả các nhà khai thác viễn thông trên thế giới. Đối với các khách hàng viễn thông, nhất là các nhà doanh nghiệp thì thông tin di động trở thành phương tiện liên lạc quen thuộc và không thể thiếu được. Dịch vụ thông tin di động ngày nay không chỉ hạn chế cho các khách hàng giầu có nữa mà nó đang dần trở thành dịch vụ phổ cập cho mọi đối tượng viễn thông. Trong những năm gần đây, lĩnh vực thông tin di động trong nước đã có những bước phát triển vượt bậc cả về cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng phục vụ. Với sự hình thành nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mới đã tạo ra sự cạnh tranh để thu hút thị phần thuê bao giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ liên tục đưa ra các chính sách khuyến mại, giảm giá và đã thu hút được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ. Cùng với đó, mức sống chung của toàn xã hội ngày càng được nâng cao đã khiến cho số lượng các thuê bao sử dụng dịch vụ di động tăng đột biến trong các năm gần đây. Năm 2009 là năm thông tin di động thế hệ thứ 3 chính thức đưa vào phục vụ tại Việt Nam. Với công nghệ WCDMA có khả năng cung cấp dung lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao đem đến cho người sử dụng những tiện ích đa phương tiện, cũng như những ứng dụng hoàn toàn mới mẻ mà công nghệ 2G chưa có được. Mặt khác sự ra đời của hệ thống thông tin di động thế hệ 3 ở Việt Nam cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động, đặc biệt là ba nhà mạng viễn thông hàng đầu hiện nay : MobiFone, Vinaphone, Viettel. Cạnh tranh không chỉ về cơ sở hạ tầng, số lượng thuê bao, mà quan trọng còn là chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy việc tối ưu hóa mạng di động 3G UMTS là việc làm rất cần thiết và mang một ý nghĩa thực tế cao.

doc106 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2281 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Tối ưu hóa mạng UMTS, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC Trang MỤC LỤC i DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU viii DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ viii LỜI NÓI ĐẦU xi CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1 1.1. Thông tin di động và sơ lược sự phát triển 1 1.2. Hệ thống thông tin di động 3G theo 2 nhánh công nghệ chính 4 1.2.1. Hướng phát triển lên 3G sử dụng công nghệ WCDMA 4 1.2.2. Hướng phát triển lên 3G sử dụng công nghệ CDMA 2000 5 1.3. Mạng UMTS 3G và định hướng công nghệ mạng 3G của MOBIFONE 7 1.3.1. Định hướng công nghệ & dịch vụ theo tiêu chuẩn châu Âu do 3GPP qui định áp dụng cho mạng MobiFone 7 1.3.2. Nội dung chủ yếu các phiên bản tiêu chuẩn 3GPP 7 1.3.2.1. GPP R99 8 1.3.2.2. 3GPP R4 10 1.3.2.3. 3GPP R5 11 1.3.2.4. 3GPP R6 13 1.4. Kết luận chương 14 CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TRUY NHẬP VÔ TUYẾN UMTS 15 2.1. Nguyên lý CDMA 15 2.1.1. Kỹ thuật trải phổ và giải trải phổ 15 2.1.2. Kỹ thuật đa truy nhập CDMA 15 2.2. Một số đặc trưng lớp vật lý trong mạng truy nhập WCDMA 17 2.2.1. Phương thức song công 17 2.2.2. Dung lượng mạng 17 2.2.3. Các kênh giao diện vô tuyến UTRA FDD 18 2.2.4. Cấu trúc Cell 19 2.3. Hệ thống vô tuyến UMTS 20 2.3.1. Dịch vụ của hệ thống UMTS 20 2.3.2. Cấu trúc của hệ thống UMTS 21 2.3.2.1. Node-B 23 2.3.2.2. RNC 23 2.3.3. Mạng lõi CN 24 2.3.4. Các giao diện mở cơ bản của UMTS 25 2.3.5. Thiết bị người sử dụng UE 26 2.4. Kết luận chương 26 CHƯƠNG 3: QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN MẠNG UMTS 27 3.1. Các chức năng trong quản lý tài nguyên vô tuyến 27 3.1.1. Mục đích chung của quản lý tài nguyên vô tuyến 27 3.1.2. Các chức năng của quản lý tài nguyên vô tuyến RRM 27 3.1.3. Điều khiển công suất 30 3.1.4. Điều khiển chuyển giao 32 3.1.5. Điều khiển thu nạp 36 3.1.6. Điều khiển tải (điểu khiển nghẽn) 37 3.2. Các thủ tục lớp vật lý 38 3.2.1. Thủ tục tìm ô 38 3.2.2. Đo lường trong mạng UMTS 39 3.2.3. Thiết lập cuộc gọi 41 3.2.4. Thiết lập kết nối 43 3.3. Kết luận chương 45 CHƯƠNG 4: TỐI ƯU HÓA MẠNG UMTS 47 4.1. Khái quát về lý thuyết tối ưu hóa 47 4.1.1. Mục đích tối ưu hóa 47 4.1.2. Những điều cần biết trong việc tối ưu hoá hệ thống 47 4.1.3. Đo kiểm các chỉ số KPI trong mạng UMTS 48 4.1.3.1. Cảm nhận của khách hàng và tham số đo kiểm năng lực KPI theo 3GPP 50 4.1.3.2. Phần truy nhập vô tuyến UMTS 51 4.1.3.3. Phần lõi 51 4.1.3.4. Phần mạng ngoài 52 4.2. Các tham số đo kiểm năng lực KPI mạng lưới 4.2.1. Vùng phủ 53 4.2.2. Chất lượng dịch vụ 54 4.2.2.1. Tỷ lệ kết nối báo hiệu RRC thành công 54 4.2.2.2. Tỷ lệ thiết lập thành công kênh mạng vô tuyến RAB 55 4.2.2.3. Tỷ lệ thiết lập cuộc gọi thành công 57 4.2.2.4. Tỷ lệ rớt cuộc gọi 58 4.2.3. Di chuyển 59 4.2.3.1. Tỷ lệ chuyển giao mềm thành công của RNC 59 4.2.3.2. Tỷ lệ chuyển giao cứng thành công giữa các tần số 61 4.2.3.3. Tỷ lệ chuyển giao giữa các hệ thống CS 63 4.2.3.4. Tỷ lệ chuyển giao giữa các hệ thống PS thành công 64 4.2.3.5. Tỷ lệ chuyển giao giữa các hệ thống PS thành công 66 4.2.4. Dung lượng 67 4.2.4.1. Thời gian truy nhập dịch vụ CS 12.2K 67 4.2.4.2. Thời gian truy nhập dịch vụ CS 64K 68 4.2.4.3. Tốc độ download dữ liệu PS trung bình 69 4.2.4.4. Lưu lượng Erlang dịch vụ CS 69 4.2.4.5. Lưu lượng dịch vụ PS 70 4.2.4.6. Chỉ số nhiễu của tải đường lên 71 4.2.4.7. Chỉ số tải đường xuống 71 4.2.5. Sử dụng tài nguyên 71 4.2.5.1. Tỷ lệ Cell bị sự cố 71 4.2.5.2. Tỷ lệ Cell bận 72 4.2.5.3. Tỷ lệ cell ở trạng thái chờ 72 4.3. Kết luận chương 72 CHƯƠNG 5: MỘT SỐ MINH HỌA CÔNG TÁC TỐI ƯU HÓA MẠNG UMTS CỦA VMS_MOBIFONE KV III 74 5.1. Các chỉ tiêu chất lượng thực tế mạng UMTS của VMS MOBIFONE KV III 74 5.1.1. Các chỉ tiêu thực tế mạng UMTS 74 5.1.2. Số liệu thống kê chất lượng mạng hiện tại 78 5.1.3. Số liệu thống kê chất lượng mạng hiện tại ở TP Đà Nẵng 79 5.2. Công cụ tối ưu mạng 80 5.2.1. Sơ đồ tổng quan cấu trúc của hệ thống Nemo Outdoor 80 5.2.2. Sơ đồ tổng quan cấu trúc của hệ thống Nemo Outdoor với tùy chọn đo kiểm chất lượng thoại 80 5.2.3. Các thành phần thiết bị trong hệ thống Nemo Outdoor Multi 81 5.2.4. Mô hình nguyên lý đo kiểm chất lượng thoại với hệ thống Nemo Outdoor 82 5.2.4.1. Cấu trúc hệ thống đo kiểm chất lượng thoại 82 5.2.4.2. Hệ thống đo kiểm chất lượng thoại Mobile tới Mobile 83 5.2.4.3. Hệ thống đo kiểm chất lượng thoại Mobile tới Fixed 85 5.3. Minh họa công tác tối ưu hóa mạng UMTS 88 5.3.1. Xử lý vấn đề Handover lỗi từ vùng WCDMA qua GSM 88 5.3.2. Sự tráo đổi sector 89 5.3.3. Điều chỉnh vùng phủ 90 5.4. Kết luận chương 93 KẾT LUẬN 95 TÀI LIỆU THAM KHẢO 96 DANH MỤC KÝ HIỆU, TỪ VIẾT TẮT 1xEV- DO 3G 3GPP 3GPP2 1x Evolution – Data Optimized Third Generation Third Generation Global Partnership Project Third Generation Global Partnership Project 2 Pha 1- Tối ưu dữ liệu Thế hệ 3 Dự án hội nhập toàn cầu thế hệ 3  A. AGC AMR AMPS Automatic Gain Control Adaptive Multi-Rate codec Advanced Mobile Phone System Bộ điều khiển tăng ích tự động Bộ mã hoá và giải mã đa tốc độ thích nghi Hệ thống điện thoại di động tiên tiến (Mỹ)  B. BHCA BER BLER BPSK BSIC BTS Busy Hour Call Attempts Bit Error Rate Block Error Rate Binary Phase Shift Keying Base station identity code Base Tranceiver Station Số cuộc gọi trong giờ bận Tốc độ lỗi bit Tốc độ lỗi Block Khoá dịch pha nhị phân Mã nhận dạng trạm gốc Trạm gốc  C. CDG CDMA CN CRC The CDMA Development Group Code Division Multiple Access Core Network Cylic Redundancy Check Nhóm phát triển CDMA Truy nhập phân chia theo mã Mạng lõi Mã vòng kiểm tra dư thừa  D. DL DSSS Downlink Direct Sequence Spread Spectrum Đường xuống Hệ thống trải phổ chuỗi trực tiếp  E. EDGE EIRP ETSI Enhanced Data Rates for Evolution Equivalent Isotropic Radiated Power European Telecommunication Standard Institute Các tốc độ dữ liệu tăng cường cho sự tiến hoá Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương Viện chuẩn hoá viễn thông Châu Âu  F. FDD FDMA FER Frequency Division Duplex Frequency Division Multiple Access Frame Error Rate Phương thức song công phân chia theo tần số Đa truy nhập phân chia theo tần số Tỷ số lỗi khung  G. GGSN GPRS GP GPS GSM Gateway GPRS Support Node General Packet Radio Service Gain Processer Global Positioning System Global System for Mobile Telecommunication Nút hỗ trợ cổng GPRS Dịch vụ vô tuyến gói chung Độ lợi xử lý Hệ thống định vị toàn cầu Hệ thống viễn thông di động toàn cầu  H. HLR HSDPA HSUPA HO Home Location Registor High Speed Downlink Packet Access High Speed Uplink Packet Access Handover Bộ đăng ký thường trú Truy nhập gói đường xuống tốc độ cao Truy nhập gói lên xuống tốc độ cao Chuyển giao  I. IMT-2000 IMT- MC IP ITU Iub Iur International Mobile Telecommunication 2000 IMT- Multicarrier Internet Protocol International Telecommunication Union Thông tin di động toàn cầu 2000 IMT đa sóng mang Giao thức Internet Liên hợp viễn thông quốc tế Giao diện giữa RNC và nút B Giao diện giữa 2 RNC  K. KPI Key performace Indicator Bộ chỉ thị hiệu năng chính.  L. LOS Line of sight Tầm nhìn thẳng  M. ME MMS MGW MPLS MIMO MSC MSS Mobile Equipment Multimedia Messaging Service Media Gateway Multiprotocol Label Switching Multi input multi output Mobile Service Switching Centre MSC server Thiết bị di động Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện Nút cổng của Softswitch Chuyển mạch nhãn đa giao thức Đa phân tập Anten In/Out Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động Nút chuyển mạch của Softswitch  O. OFDM OMC Orthogonal frequency-division multiplexing Operation Mainternance Center Ghép kênh phân chia theo tần số trực giao Trung tâm điều hành quản lý khai thác  P. PCU PN PPS-IN Packet Control Unit Pseudo Noise Prepaid System - Interligent Network Đơn vị điều khiển gói Giả tạp âm Hệ thống điều khiển thuê bao trả trước IN  Q. QPSK Quardrature Phase Phase Shift Keying Khoá dịch pha cầu phương  R. RAM RAT RNC RNS RRC RRM Radio Access Mode Radio Access Technology Radio Network Controller Radio Network subsystem Radio Resoure Control protocol Radio Resouse Management Chế độ truy nhập vô tuyến Công nghệ truy nhập vô tuyến Bộ điều khiển mạng vô tuyến Phân hệ mạng vô tuyến Giao thức điều khiển tài nguyên vô tuyến Thuật toán quản lý tài nguyên vô tuyến  S. SFN SCP SDP SGSN SHO SIP SIR SMS SNR STP System Frame Number Service Control Point Service Data Point Serving GPRS Support Node. Soft Handover Session Initiation Protocol Signal to Interference Ratio Short Messaging Service Signal to Noise Ratio Signaling Transfer Point Số hiệu khung hệ thống Nút hỗ trợ điều khiển dịch vụ trong PPS-IN Nút hỗ trợ điều khiển dữ liệu trong PPS-IN Nút hỗ trợ GPRS phục vụ Chuyển giao mềm Giao thức khởi tạo phiên Tỷ số tín hiệu trên nhiễu Dịch vụ nhắn tin ngắn Tỷ số tín hiệu trên tạp âm Điểm chuyển tiếp báo hiệu  T. TDD TDMA TPC TSC Time Division Duplex Time Division Multiple Access Transmission Power Control Trantsit/Gateway Center Phương thức song công phân chia theo thời gian Đa truy nhập phân chia theo thời gian Điều khiển công suất phát Trung tâm chuyển tiếp cuộc gọi  U. UE UL UMTS  USIM UTRAN User Equipment Uplink Universal Mobile Telecommunication System UMTS Subscriber Identify Module UMTS Terrestrial Radio Access Network Thiết bị người sử dụng Đường xuống Hệ thống viễn thông di động toàn cầu Modul nhận dạng thuê bao UMTS Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS  V. VLR VOIP Visitor Location Registor Voice Over Internet Protocol Bộ đăng ký tạm trú Truyền thoại qua giao thức Internet  W. WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng  DANH MỤC BẢNG BIỂU Số hiệu bảng Tên bảng Trang  1.1 Các loại QoS của hệ thống UMTS 21  4.1 Tham số đánh giá năng lực mạng IP cho các loại dịch vụ khác nhau 52  5.1 Bảng phân bố SITE VMS MOBIFONE khu vực III 74  5.2 Các chỉ tiêu KPI thực tế VMS III 77  5.3 Kết quả đo kiểm tại KVIII tháng 3/ 2010 78  5.4 Số liệu thống kê chất lượng mạng hiện tại ở TP Đà Nẵng 79  DANH MỤC HÌNH VẼ ĐỒ THỊ Số hiệu hình vẽ Tên hình vẽ Trang  1.1 Các giải pháp nâng cấp hệ thống 2G lên 3G 4  1.2 Quá trình phát triển lên 3G theo nhánh sử dụng công nghệ WCDMA 4  1.3 Quá trình phát triển lên 3G theo nhánh CDMA 2000 6  1.4 Cấu trúc mạng 3G theo tiêu chuẩn 3GPP R99 9  1.5 Cấu trúc mạng 3G theo tiêu chuẩn 3GPP R4 11  1.6 Cấu trúc mạng 3G theo tiêu chuẩn 3GPP R5 12  1.7 Mô hình cung cấp dịch vụ sử dụng giao thức SIP trên IMS 13  2.1 Quá trình trải phổ và giải trải phổ 15  2.2 Các công nghệ đa truy nhập 16  2.3 Nguyên lý của đa truy nhập trải phổ 16  2.4 Phân bố phổ tần cho UMTS châu Âu 17  2.5 Sơ đồ ánh xạ giữa các kênh khác nhau 18  2.6 Cấu trúc cell UMTS 19  2.7 Cấu trúc tổng thể hệ thống UMTS/GSM 21  2.8 Cấu trúc của UTRAN 22  3.1 Các vị trí điển hình của các chức năng RRM trong mạng WCDMA 28  3.2 Sự so sánh giữa chuyển giao cứng và chuyển giao mềm 33  3.3 Chuyển giao giữa các hệ thống GSM và WCDMA. 34  3.4 Thủ tục chuyển giao giữa các hệ thống 34  3.5 Nhu cầu chuyển giao giữa các tần số sóng mang WCDMA 35  3.6 Thủ tục chuyển giao giữa các tần số. 35  3.7 Đường cong tải 37  3.8 Đo lường trong mạng UMTS 40  3.9 Thiết lập cuộc gọi 42  3.10 Thiết lập kết nối 44  4.1 Quy trình quản lý chất lượng mạng 51  4.2 Phân loại các lớp KPI 53  4.3 Sơ đồ tín hiệu báo hiệu RRC 54  4.4 Sơ đồ tín hiệu kênh mang vô tuyến RAB 56  4.5 Sơ đồ tín hiêu kết nối cuộc gọi 57  4.6 Sơ đồ yêu cầu giải phóng kênh RAB từ RNC đến CN 59  4.7 Sơ đồ tín hiệu yêu cầu chuyển giao 60  4.8 Sơ đồ chuyển giao giữa các hệ thống trong RNC 61  4.9 Sơ đồ chuyển giao giữa các hệ thống của các RNC 62  4.10 Sơ đồ chuyển giao giữa các hệ thống CS 63  4.11 Sơ đồ chuyển giao giữa các hệ thống PS 65  4.12 Sơ đồ chuyển giao giữa các hệ thống khác nhau (GPRS -> WCDMA) 67  4.13 Sơ đồ truy nhập dich vụ CS 12.2K 68  4.14 Sơ đồ truy nhập dich vụ CS 64K 69  5.1 Phân bố SITE tại Thành phố Đà Nẵng 75  5.2 Phân bố SITE tại khu vực trung tâm Thành phố Đà Nẵng 76  5.3 Sơ đồ tổng quan cấu trúc của hệ thống Nemo Outdoor 80  5.4 Sơ đồ tổng quan cấu trúc của hệ thống Nemo Outdoor với tùy chọn đo kiểm chất lượng thoại 80  5.5 Các thành phần thiêt bị trong hệ thống Nemo Outdoor Multi 81  5.6 Cấu trúc hệ thống đo kiểm chất lượng thoại 82  5.7 Hệ thống đo kiểm chất lượng thoại Mobile tới Mobile 83  5.8 Giá trị MOS kiểm tra được cho 2 đường downlink của 2 MS 84  5.9 Hệ thống đo kiểm chất lượng thoại Mobile tới Fixed 85  5.10 Thông tin về đường Line điện thoại 86  5.11 Giá trị MOS kiểm tra được cho đường downlink của MS và Server 87  5.12 Chuyến giao giữa các hệ thống ( từ drivetest) 88  5.13 Tín hiệu chuyển giao bị lỗi ở RNC Quảng Bình 89  5.14 Tín hiệu chuyển giao thành công sau khi khắc phục lỗi 89  5.15 Sector bị tráo đổi và khắc phục 90  5.16 Vùng phủ ở mức không đạt yêu cầu 90  5.17 Vùng phủ sau khi điều chỉnh 92  5.18 Tín hiệu bị che lấp bởi công trình mới xây dựng và sau khi khắc phục 93  LỜI NÓI ĐẦU *** Trong cuộc sống hàng ngày thông tin liên lạc đóng một vai trò rất quan trọng và không thể thiếu được. Nó quyết định nhiều mặt hoạt động của xã hội, giúp con người nắm bắt nhanh chóng các thông tin có giá trị văn hoá, kinh tế, khoa học kỹ thuật rất đa dạng và phong phú. Ngày nay với những nhu cầu cả về số lượng và chất lượng của khách hàng sử dụng các dịch vụ viễn thông ngày càng cao, đòi hỏi phải có những phương tiện thông tin hiện đại nhằm đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng “mọi lúc, mọi nơi” mà họ cần. Thông tin di động ngày nay đã trở thành một dịch vụ kinh doanh không thể thiếu được của tất cả các nhà khai thác viễn thông trên thế giới. Đối với các khách hàng viễn thông, nhất là các nhà doanh nghiệp thì thông tin di động trở thành phương tiện liên lạc quen thuộc và không thể thiếu được. Dịch vụ thông tin di động ngày nay không chỉ hạn chế cho các khách hàng giầu có nữa mà nó đang dần trở thành dịch vụ phổ cập cho mọi đối tượng viễn thông. Trong những năm gần đây, lĩnh vực thông tin di động trong nước đã có những bước phát triển vượt bậc cả về cơ sở hạ tầng lẫn chất lượng phục vụ. Với sự hình thành nhiều nhà cung cấp dịch vụ viễn thông mới đã tạo ra sự cạnh tranh để thu hút thị phần thuê bao giữa các nhà cung cấp dịch vụ. Các nhà cung cấp dịch vụ liên tục đưa ra các chính sách khuyến mại, giảm giá và đã thu hút được rất nhiều khách hàng sử dụng dịch vụ. Cùng với đó, mức sống chung của toàn xã hội ngày càng được nâng cao đã khiến cho số lượng các thuê bao sử dụng dịch vụ di động tăng đột biến trong các năm gần đây. Năm 2009 là năm thông tin di động thế hệ thứ 3 chính thức đưa vào phục vụ tại Việt Nam. Với công nghệ WCDMA có khả năng cung cấp dung lượng dữ liệu lớn, tốc độ cao đem đến cho người sử dụng những tiện ích đa phương tiện, cũng như những ứng dụng hoàn toàn mới mẻ mà công nghệ 2G chưa có được. Mặt khác sự ra đời của hệ thống thông tin di động thế hệ 3 ở Việt Nam cũng tạo ra sự cạnh tranh giữa các nhà cung cấp dịch vụ thông tin di động, đặc biệt là ba nhà mạng viễn thông hàng đầu hiện nay : MobiFone, Vinaphone, Viettel. Cạnh tranh không chỉ về cơ sở hạ tầng, số lượng thuê bao, mà quan trọng còn là chất lượng dịch vụ. Chính vì vậy việc tối ưu hóa mạng di động 3G UMTS là việc làm rất cần thiết và mang một ý nghĩa thực tế cao. Trên cơ sở những kiến thức tích luỹ trong những năm học tập chuyên ngành Điện Tử - Viễn Thông tại trường đại học Quy Nhơn và sau thời gian thực tập tại phòng Kỹ thuật_Khai thác thuộc Trung tâm di động KVIII công ty VMS-MobiFone cùng với sự hướng dẫn của Cô Lê Thị Cẩm Hà, em đã tìm hiểu, nghiên cứu và hoàn thành đồ án tốt nghiệp với đề tài “Tối ưu hóa mạng UMTS”. Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cô Lê Thị Cẩm Hà và các thầy cô Khoa Kỹ thuật và công nghệ đã nhiệt tình giảng dạy, quan tâm giúp đỡ em trong suốt 5 năm em học tập tại trường, đặc biệt là trong quá trình thực tập và làm đồ án tốt nghiệp cuối khóa. Em xin chân thành cảm ơn Trưởng phòng Cao Văn Tuấn_ Phòng Kỹ thuật Khai thác, đồng thời cùng với tổ trưởng tổ tối ưu hóa anh Trần Việt Dũng và các cán bộ phòng Kỹ thuật_Khai thác thuộc công ty thông tin di động VMS_MobiFone khu vực III đã trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ em hoàn thành đồ án tốt nghiệp này. Quy Nhơn, ngày 10 tháng 6 năm 2010 Sinh viên thực hiện Phan Thị Hạnh Dung CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA MẠNG THÔNG TIN DI ĐỘNG 1.1. Thông tin di động và sơ lược sự phát triển Trong những năm gần đây, công nghệ không dây là chủ đề được nhiều chuyên gia quan tâm trong lĩnh vực máy tính và truyền thông. Trong thời gian này công nghệ này được rất nhiều người sử dụng và đã trải qua rất nhiều thay đổi. Quá trình thay đổi thể hiện qua các thế hệ : * Thế hệ thứ nhất (1G) Hệ thống thông tin di động thế hệ 1 chỉ hổ trợ các dịch vụ thoại tương tự và sử dụng kỹ thuật điều chế tương tự để mang dữ liệu thoại của mỗi người, và sử dụng phương pháp đa truy cập phân chia theo tần số (FDMA). Với FDMA, khách hàng được cấp phát một kênh trong tập hợp có trật tự các kênh trong lĩnh vực tần số. Sơ đồ báo hiệu của hệ thống FDMA khá phức tạp, khi MS bật nguồn để hoạt động thì nó dò sóng tìm đến kênh điều khiển dành riêng cho nó. Nhờ kênh này, MS nhận được dữ liệu báo hiệu gồm các lệnh về kênh tần số dành riêng cho lưu lượng người dùng. Trong trường hợp số thuê bao nhiều hơn số lượng kênh tần số có thể, thì một số người bị chặn lại không được truy cập. Đặc điểm: Mỗi MS được cấp phát một đôi kênh liên lạc trong suốt thời gian thông tuyến. Nhiễu giao thoa do các kênh lân cận là đáng kể. BTS phải có bộ thu phát riêng làm việc với mỗi MS. Hệ thống FDMA điển hình là hệ thống điện thoại di động AMPS (Advanced Mobile Phone System). Hệ thống di động này sử dụng phương pháp đa truy cập đơn giản. Tuy nhiên, hệ thống không thoả mãn nhu cầu ngày càng tăng của người dùng về cả dung lượng và tốc độ. Vì thế, hệ thống di động thứ 2 ra đời được cải thiện về cả dung lượng và tốc độ. * Thế hệ thứ hai (2G) Với sự phát triển nhanh chóng của thuê bao, hệ thống thông tin di động thế hệ 2 được đưa ra để đáp ứng kịp thời số lượng lớn các thuê bao di động dựa trên công nghệ số. Tất cả hệ thống thông tin di động thế hệ 2 sử dụng phương pháp điều chế số và 2 phương pháp đa truy cập : Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA Đa truy cập phân chia theo mã CDMA Đa truy cập phân chia theo thời gian TDMA Phổ quy định cho liên lạc di động được chia thành các dải tần liên lạc, mỗi dải tần liên lạc này được dùng cho N kênh liên lạc, mỗi kênh liên lạc là một khe thời gian trong chu kì một khung. Các thuê bao khác nhau dùng chung kênh nhờ cài xen khe thời gian, mỗi thuê bao được cấp phát một khe thời gian trong cấu trúc khung. Đặc điểm: Tí