Đồ án Ứng dụng Asp xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng

Thương mại điện tử (TMĐT), theo nghĩa phổ biến và rộng rãi, là việc sử dụng các phương pháp điện tử để làm thương mại. Nói rõ hơn thương mại điện tử là trao đổi thông tin thương mại thông qua các phương tiện điện tử, không cần sử dụng các giấy tờ trong các giai đoạn giao dịch. Theo nghĩa hẹp là kinh doanh thông qua mạng internet.

ppt26 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 2244 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Ứng dụng Asp xây dựng cửa hàng bán máy tính trên mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Luận văn liên quan