Lập trình ứng dụng mạng - Xây dựng game cờ ca rô

Người chơi nào thắng sẽ hiện lên thông điệp chúc mừng chiến thắng và số lượt tháng sẽ tăng lên them 1 trong bảng thông tin khi đó màn hình chơi sẽ xuất hiện chữ chơi lại nếu muốn. Không muốn tiếp tục người chơi có thể thoát và màn hình đóng lại. - Muốn chơi theo kiểu đếm ngược thời gian thì người chơi sẽ click và ô chơi theo thời gian và đồng hồ đếm ngược xuất hiện khi đó trò chơi kêt thúc khi hết giòe hoặc có thắng thua

pdf5 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 3495 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình ứng dụng mạng - Xây dựng game cờ ca rô, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÁO CÁO ĐỒ ÁN LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG MẠNG TÊN ĐỒ ÁN: XÂY DỰNG GAME CỜ CA RÔ. THÀNH VIÊN NHÓM: Nguyễn Thế Long – Mã SV: 0751150026 Nguyễn Hoàng Lực – Mã SV: 0751150027 Phạm Thị Xuyến – Mã SV: 0751150064 1. MÔ TẢ GIAO DIỆN CÁC TRANG WEB CỦA ĐỒ ÁN Vị trí – Nội dung: - vị trí 1: nếu người dùng đăng nhập với tài khoản guest thì ở vị trí này sẽ hiện lên chữ đăng ký tài khoản. Nếu người chơi đăng nhập với tài khoản của chính người chơi thì hiện lên dòng chữ thoát (hay đăng nhập lại) - vị trí 2: khi người chơi chọn mũi tên sổ xuống thì hiện lên bảng thông báo sửa thông tin cá nhân của tài khoản.(nếu là guest thì sẽ hiện ra giao diện đăng ký tài khoản) - vị trí 3: hiển thị friendlist. - Vị trí 4: khi chọn vào mũi tên thì sẽ hiện lên danh sách các bạn chơi đang online ta sẽ click vào “kết bạn” thì ngay lập tức bạn đó sẽ được và friendlist. - Vị trí 5: khi click vào mũi tên thì màn hình chơi chính xuất hiện và có thể chơi. Tên của project: “trò chơi cờ caro” 2. CÁC PHÂN HỆ – VAI TRÒ MỤC DÍCH VÀ CHỨC NĂNG. - có 2 phân hệ chính: + user: là người có tài khoản đưuọc phép đăng nhập, được mời bạn chơi, được lưu danh sách bạn bè, và được lưu lại cấp độ … + Guest: là người chưa có tài khoản đăng nhập chỉ vào và đưuọc phép chơi không có friendlist và không được lưu cấp độ hay kết quả chơi khi thoát ra. 3. GIAO DIỆN CỦA CÁC CHỨC NĂNG giao diện đăng nhập - giao diện hiện ra đầu tiên ngay khi người dùng truy cập vào địa chỉ này. + nếu người chơi đã có tài khoản thì đăng nhập bằng tài khoản. + nếu người chơi chưa có thì sẽ được dược đăng ký tài khoản khi kích vào đường link “đăng ký tài khoản” khi đó một form đăng ký tài khoản được hiện ra như hình bên dưới để người dùng đăng ký. + nếu chưa có tài khoản nhưng chửa muốn đăng ký ngay thì người dùng có thể vào chơi thử với tài khoản mặc định là “guest”. Giao diện đăng ký tài khoản - để đang ký tài khoản người chơi. giao diện chính của trò chơi - hai người chơi sẽ lần lượt chơi theo luật của trò chơi. - Người chơi nào thắng sẽ hiện lên thông điệp chúc mừng chiến thắng và số lượt tháng sẽ tăng lên them 1 trong bảng thông tin khi đó màn hình chơi sẽ xuất hiện chữ chơi lại nếu muốn. Không muốn tiếp tục người chơi có thể thoát và màn hình đóng lại. - Muốn chơi theo kiểu đếm ngược thời gian thì người chơi sẽ click và ô chơi theo thời gian và đồng hồ đếm ngược xuất hiện khi đó trò chơi kêt thúc khi hết giòe hoặc có thắng thua… 4. CÔNG CỤ THỰC HIỆN - Ngôn ngữ : c# - Cơ sở dữ liệu: SQL server