Đồ án Ứng dụng thiết kế khuôn trong phần mềm pro/engineer

Ngày nay sự phát triển c ủa khoa học kỹ thu ật đã thúc đ ẩy công nghệ thiết kế và s ản xuất tự động trong lĩnh vực phát triển theo. Cùng với sự phát triển c ủa công nghệ thông tin, hiện nay nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế và l ập kế ho ạch sản xuất ra đ ời, với các tính năng nổi trội có thể giúp con ngư ời khắc phục nhiều khó khăn trong quá trình ho ạt đ ộng sản xuất. Một trong những phần mềm hỗ trợ cho lĩnh vực kỹ thu ật được ứng dụng rộng rãi đó là Pro/Engineer, phần mề m này hỗ trợ cho chúng ta các công c ụ thiết kế, lập trình gia công, l ắp ráp và bên c ạnh đó Pro/Engineer còn có ứng dụng m ạnh mẽ trong lĩnh v ực và thiết kế khuôn mẫu.

pdf131 trang | Chia sẻ: lvbuiluyen | Lượt xem: 2720 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Ứng dụng thiết kế khuôn trong phần mềm pro/engineer, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỒ ÁN " ỨNG DỤNG THIẾT KẾ KHUÔN TRONG PHẦN MỀM PRO/ENGINEER (CREO PARAMETRIC 1.0) " 1 Lời giới thiệu ---o0o--- Ngày nay sự phát triển của khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy công nghệ thiết kế và sản xuất tự động trong lĩnh vực phát triển theo. Cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, hiện nay nhiều phần mềm hỗ trợ cho việc thiết kế và lập kế hoạch sản xuất ra đời, với các tính năng nổi trội có thể giúp con người khắc phục nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động sản xuất. Một trong những phần mềm hỗ trợ cho lĩnh vực kỹ thuật được ứng dụng rộng rãi đó là Pro/Engineer, phần mềm này hỗ trợ cho chúng ta các công cụ thiết kế, lập trình gia công, lắp ráp… và bên cạnh đó Pro/Engineer còn có ứng dụng mạnh mẽ trong lĩnh vực và thiết kế khuôn mẫu. Đồ án này xin được giới thiệu các ứng dụng thiết kế khuôn trong phần mềm Pro/Engineer (Creo Parametric 1.0) mà cụ thể là modul Manufacturing/ Mold Cavity. Modul này phục vụ chủ yếu cho ngành thiết kế khuôn nhựa. Trong quá trình nghiên cứu đề tài này, nhóm đã có những thuận lợi là được sự giúp đỡ của thầy và các bạn, nhóm đã hoàn thành đề tài và bên cạnh đó vẫn còn tồn tại một số khó khăn nên không tránh khỏi những sai sót. Vậy rất mong sự đóng góp của thầy đề đề tài này được hoàn thiện hơn. Nhóm chúng em chân thành cảm ơn thầy Trần Chí Thiên đã giúp đỡ hưóng dẫn nhóm em hoàn thành đề tài này, và nhóm em đã học thêm rất nhiều kiến thức trong quá trình nghiên cứu đề tài. Và nhóm cũng xin chân thành cảm ơn những tác giả, và các bạn thân mến đã giúp đỡ và cung cấp tài liệu để nhóm hoàn thành để tài này. Xin chân thành cảm ơn ! 2 MỤC LỤC MỤC LỤC .........................................................................................................................2 DANH SÁCH HÌNH .......................................................................................................5 1. GIỚI THIỆU CHUNG ........................................................................................ 12 1.1 Tổng quan về Pro Engineer (Creo Parametric 1.0) ..................................... 12 1.2 Giới thiệu tổng quan về modul Manufacturing/Mold Cavity .................... 13 2. ỨNG DỤNG MODUL MANUFACTURING/ MOLD CAVITY TRONG THIẾT KẾ KHUÔN CĂN BẢN ...................................................................................... 18 2.1 Tạo Mold Model .............................................................................................. 18 2.1.1 Chèn chi tiết mẫu để tạo khuôn . ............................................................... 18 2.1.2 Bài trí các chi tiết tham chiếu..................................................................... 20 2.1.3 Tạo phôi (Workpiece). ................................................................................ 22 2.2 Kiểm tra góc thoát khuôn ............................................................................... 26 2.3 Kiểm tra chiều dày chi tiết ............................................................................. 27 2.4 Tạo hệ số co rút phôi....................................................................................... 27 2.4.1 Áp dụng hệ số co rút theo kích thước ....................................................... 29 2.4.2 Áp dụng hệ số co rút theo tỉ lệ ................................................................... 31 2.5 Tạo đường Silhouette Curve .......................................................................... 32 2.6 Tạo mặt phân khuôn........................................................................................ 34 2.7 Tạo Mold Volume ........................................................................................... 36 2.8 Tạo các tấm khuôn ( Mold Component ) ..................................................... 42 2.9 Mold Opening .................................................................................................. 43 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TẠO MẶT PHÂN KHUÔN TỰ ĐỘNG .............. 47 3.1 Những lời khuyên khi thiết kế khuôn với Pro/E (Creo Parametric) ......... 47 3.1.1 Chuẩn bị mô hình tham chiếu .................................................................... 47 3 3.1.2 Mặt phân khuôn và thể tích khuôn ............................................................ 48 3.1.3 Tiến trình tách khuôn .................................................................................. 49 3.1.4 Tạo nhiều lồng khuôn ................................................................................. 49 3.2 Tạo mặt phân khuôn bằng lệnh Skirt ............................................................ 50 3.2.1 Tạo mặt Skirt thông thường ....................................................................... 51 3.2.2 Tạo mặt Skirt với tùy chọn Extention ....................................................... 60 3.2.3 Tạo mặt phân khuôn Skirt với tùy chọn Loop Closure ........................... 64 3.2.4 Tạo mặt phân khuôn Skirt với tùy chọn ShutOff Ext, Draft Angle và ShutOff Plane ................................................................................................................. 67 3.3 Tạo mặt phân khuôn bằng lệnh Shadow....................................................... 72 4. CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN KHUÔN NÂNG CAO................................. 77 4.1 Tạo mặt phân khuôn bằng lệnh Variable Section Sweep ........................... 77 4.1.1 Tạo Mold Model .......................................................................................... 77 4.1.2 Tạo mặt phân khuôn thứ nhất..................................................................... 78 4.1.3 Tạo mặt phân khuôn thứ hai....................................................................... 81 4.1.4 Tách khuôn : Tạo Mold Volume, Mold Component, Mold Opening và Molding………. ............................................................................................................. 84 4.2 Tạo mặt phân khuôn bằng lệnh Copy/ Fill................................................... 87 5. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MODUL MANUFACTURING/ MOLD CAVITY .................................................................................................................................. 95 5.1 Tạo môi trường Manufacturing/ Mold Cavity ............................................. 95 5.2 Tạo Mold Model .............................................................................................. 97 5.3 Tạo phôi .......................................................................................................... 101 5.4 Tính lại kích thước lòng khuôn theo hệ số co rút...................................... 104 5.5 Tạo lỗ phun nhựa vào khuôn. ...................................................................... 105 5.6 Tạo Runner (đường dẫn nhựa)..................................................................... 106 4 5.6.1 Tạo Runner thứ nhất.................................................................................. 106 5.6.2 Tạo Runner thứ 2 ....................................................................................... 108 5.6.3 Tạo 4 cổng vô keo ..................................................................................... 109 5.7 Tạo mặt phân khuôn...................................................................................... 110 5.7.1 Tạo mặt phân khuôn thứ nhất................................................................... 111 5.7.2 Tạo mặt phân khuôn thứ 2 ........................................................................ 116 5.7.3 Tạo mặt phân khuôn thứ 3 ........................................................................ 116 5.8 Tạo Mold Volume ......................................................................................... 117 5.8.1 Tạo Mold Volume thứ nhất ...................................................................... 117 5.8.2 Tạo Mold Volume khuôn thứ 2 .............................................................. 118 5.8.3 Tạo Mold Volume thứ 3 ........................................................................... 120 5.9 Tạo Mold Components ................................................................................. 121 5.10 Create Molding ................................................................................................ 122 5.11 Mold Opening ................................................................................................... 123 5.12 Ẩn hiện các thiết bị không cần thiết............................................................ 125 6. TỔNG KẾT.......................................................................................................... 128 TÀI LIỆU THAM KHẢO......................................................................................... 130 5 DANH SÁCH HÌNH Hình 1.1 Hình1.2 .................................................................................................................. 15 Hình 1.3 .................................................................................................................................. 16 Hình 2.1 .................................................................................................................................. 18 Hình 2.2 .................................................................................................................................. 19 Hình 2.3 Hinh 2.4 ................................................................................................................. 20 Hình 2.5 Hình 2.6 ................................................................................................................. 21 Hình 2.7 Hình 2.8 ................................................................................................................. 21 Hình 2.9 Hình 2.10............................................................................................................... 22 Hình 2.11 ................................................................................................................................ 22 Hình 2.12 Hình 2.13.............................................................................................................. 23 Hình 2.14 Hình 2.15.............................................................................................................. 24 Hình 2.16 ................................................................................................................................ 25 Hình 2.17 ................................................................................................................................ 26 Hình 2.18 Hình 2.19.............................................................................................................. 27 Hình 2.20 Hình 2.21.............................................................................................................. 29 Hình 2.22 Hình 2.23.............................................................................................................. 31 Hình 2.24 Hình 2.25.............................................................................................................. 32 Hình 2.26 Hình 2.27.............................................................................................................. 33 Hình 2.28 ................................................................................................................................ 34 Hình 2.29 ................................................................................................................................ 35 Hình 2.30 ................................................................................................................................ 35 Hình 2.31 ................................................................................................................................ 36 Hình 2.32 ................................................................................................................................ 37 Hình 2.33 ................................................................................................................................ 38 6 Hình 2.34 Hình 2.35.............................................................................................................. 38 Hình 2.36 Hình 2.37.............................................................................................................. 39 Hình 2.38 Hình 2.39.............................................................................................................. 39 Hình 2.40 Hình 2.41.............................................................................................................. 40 Hình 2.42 Hình 2.43.............................................................................................................. 40 Hình 2.44 Hình 2.45.............................................................................................................. 41 Hình 2.46 Hình 2.47.............................................................................................................. 42 Hình 2.48 ................................................................................................................................ 42 Hình 2.49 Hình 2.50.............................................................................................................. 43 Hình 2.51 Hình 2.52.............................................................................................................. 43 Hình 2.53 ................................................................................................................................ 44 Hình 2.54 ................................................................................................................................ 44 Hình 2.55 ................................................................................................................................ 45 Hình 2.56 ................................................................................................................................ 46 Hình 3.1 Hình 3.2 ................................................................................................................. 51 Hình 3.3 .................................................................................................................................. 52 Hình 3.4 Hình 3.5 ................................................................................................................. 52 Hình 3.6 .................................................................................................................................. 53 Hình 3.7 Hinh 3.8 ................................................................................................................. 53 Hình 3.9 .................................................................................................................................. 54 Hình 3.10 Hình 3.11.............................................................................................................. 54 Hình 3.12 Hình 3.13.............................................................................................................. 55 Hình 3.14 ................................................................................................................................ 55 Hình 3.15 Hình 3.16.............................................................................................................. 56 Hình 3.17 ................................................................................................................................ 56 7 Hình 3.18 ................................................................................................................................ 57 Hình 3.19 ................................................................................................................................ 59 Hình 3.20 ................................................................................................................................ 60 Hình 3.21 ................................................................................................................................ 61 Hình 3.22 ................................................................................................................................ 61 Hình 3.23 ................................................................................................................................ 62 Hình 3.24 ................................................................................................................................ 62 Hình 3.25 Hình 3.26.............................................................................................................. 62 Hình 3.27 ................................................................................................................................ 63 Hình 3.28 ................................................................................................................................ 63 Hình 3.29 ................................................................................................................................ 64 Hình 3.30 Hình 3.31.............................................................................................................. 64 Hình 3.32…………….. ........................................................................................................ 65 Hình 3.33 Hình 3.34.............................................................................................................. 66 Hình 3.35 ................................................................................................................................ 66 Hình 3.36 ................................................................................................................................ 67 Hình 3.37 ................................................................................................................................ 68 Hình 3.38 ................................................................................................................................ 68 Hình 3.39 Hình 3.40.............................................................................................................. 69 Hình 3.41 Hình 3.42.............................................................................................................. 69 Hình 3.43 Hình 3.44.............................................................................................................. 70 Hình 3.45 ................................................................................................................................ 71 Hình 3.46 ................................................................................................................................ 72 Hình 3.47 ................................................................................................................................ 73 Hình 3.48 ................................................................................................................................ 73 8 Hình 3.49 ................................................................................................................................ 74 Hình 3.50 ................................................................................................................................ 75 Hình 4.1 .................................................................................................................................. 77 Hình 4.2 .................................................................................................................................. 78 Hình 4.3 .................................................................................................................................. 78 Hình 4.4 ........................
Luận văn liên quan