Đồ án Xây dựng hệ thống đấu giá trực tuyến cho công ty AHT

Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống con người, biến thế giới thành ngôi nhà chung. Tất cả các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới liên kết với nhau thông qua mạng Internet. Internet phát triển nhanh chóng và trở thành phương tiện giao tiếp với tốc độ nhanh, hiệu quả với giá thành rẻ. Internet đã làm cuộc sống của con người được cải thiện rất nhiều, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Hiện nay, Internet không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, giải trí mà còn thực sự trở thành phương tiện giúp con người trao đổi, mua bán hàng hóa. Điều này thực sự có ý nghĩa, nógiúp giảm bớt các chi phí trong kinh doanh như giảm chi phí vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch và đặt biệt giúp là giúp tiết kiệm thời gian để con người đầu tư vào các hoạt động khác. Do đó, lợi nhuận con người kiếm được gia tăng gấp bội. Giờ đây, con người có thể ngồi ở nhà để mua sắm mọi thứ theo ý muốn. Hơn thế, mỗi người còn có thể tham gia đấu giá các mặt hàng mà mình ưa thích qua các hệ thống đấu giá trực tuyến. Internet và Web đã làm cho việc đấu giá trở nên phổ biến và đi vào cuộc sống của số đông. Web khiến đấu giá trở nên rộng rãi hơn, khán giả trên toàn thế giới có thể tham gia. Điều này khiến hàng hoá có thể được sắp đặt trước cho cuộc đấu giá mà cho đến nay vẫn là quá lãng phí. Những nhà kinh tế lớn đã nảy ra sáng kiến đấu giá trực tuyến và Ebay là một ví dụ điển hình nhất. Một trong những lý do khiến đấu giá trực tuyến trở nên ngày càng phổ biến là việc đơn giản trong giao dịch. Điều đó có nghĩa là thật dễ dàng để tham gia đấu giá, điều này tạo nên một khởi đầu tốt, tạo điều kiện để những người tham gia tiến đến một thoả thuận chung. Dù đơn giản nhưng đấu giá đưa ra vô số những vấn đề để nghiên cứu và là một công cụ mạnh mẽ cho những người tham gia có thể tự động mua hàng hoá, chủ động với công việc và khai thác tài nguyên. Trong khuônkhổ của đồ ántốt nghiệp với đề tài “ Xây dựng hệ thống đấu giá trực tuyến cho công ty AHT ” mục tiêu đề ra đối với đồ áncủa em bao gồm các vấn đề sau:  Tìm hiểu và trình bày các khái niệm, các vấn đề liên quan đến đấu giá và đấu giá điện tử; các kiểu đấu giá phổ biến được sử dụng trong đấu giá nói chung và trong đấu giá điện tử nói riêng.  Đưa ra được bản phân tích thiết kế hệ thống chi tiết và chính xác. Trên cơ sở đó, khóa luận được chia thành 5chương: Chương 1: Giới thiệu mô hình đấu giá, đấu giáđiện tử. Trong chương này đưa ra các khái niệm cơ bản về các kiểu đấu giá phổ biến đang được sử dụng, các vấn đề liên quan trong đấu giá điện tử như các thành phần tham gia đấu giá điện tử, quy trình hoạt động chung, các luật trong đấu giá điện tử, thanh toán Chương 2: Phân tích thiết hệ thống. Chương 3: Triển khai hệ thống.

pdf89 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2393 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng hệ thống đấu giá trực tuyến cho công ty AHT, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN .......................................................................................................4 LỜI NÓI ĐẦU ......................................................................................................5 DANH MỤC HÌNH VẼ ........................................................................................7 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT ................................................................................9 CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÁC HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ ĐIỆN TỬ..............11 1.1. Tổng quan về đấu giá................................................................................ 11 1.2. Các hình thức đấu giá trên thế giới ........................................................... 12 1.2.1. Đấu giá kiểu Anh (English auctions) .................................................. 12 1.2.2. Đấu giá kiểu Hà Lan (Dutch auctions) ............................................... 13 1.2.3. Đấu giá kín và chọn giá cao nhất (First-price sealed-bid) ................... 14 1.2.4. Đấu giá Vickrey (Vickrey auctions) ................................................... 14 1.3. Bán đấu giá kiểu nào là lợi nhất? .............................................................. 16 1.4. Một số vấn đề liên quan đến đấu giá ......................................................... 17 1.5. Đấu giá điện tử ......................................................................................... 19 1.5.1. Một số vấn đề trong đấu giá điện tử ................................................... 22 1.5.2. Các ưu điểm của mô hình đấu giá điện tử...........................................23 1.5.3. Các thành phần tham gia đấu giá điện tử ............................................25 1.5.4. Quy trình hoạt động chung.................................................................25 1.5.5. Các luật trong đấu giá điện tử ............................................................ 26 1.5.6. Thanh toán......................................................................................... 27 1.6. Các hình thức đấu giá trực tuyến có thể áp dụng vào Việt Nam ................ 31 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG...........................................33 2.1. Khảo sát yêu cầu để triển khai hệ thống đấu giá điện tử trực tuyến ở Việt Nam ................................................................................................................ 33 2.1.1. Yêu cầu về phần cứng và cơ sở vật chất ............................................34 2.1.2. Yêu cầu về phần mềm, nhân lực........................................................ 34 2.1.3. Các yêu cầu cần thiết khác cần có để hệ thống hoạt động .................. 34 2 2.2. Xác định yêu cầu bài toán.........................................................................37 2.2.1. Xác định danh sách tác nhân và các ca sử dụng..................................38 2.2.2. Các mô hình UC ................................................................................ 41 2.3. Đặc tả chi tiết các UC ............................................................................... 44 2.3.1. UC DangKy....................................................................................... 44 2.3.2. UC DangNhap ................................................................................... 45 2.3.3. UC CungCapThongTinSP..................................................................46 2.3.4. UC QlyThongTinSP ..........................................................................47 2.3.5. UC GuiThongTinPhanHoi .................................................................48 2.3.6. UC DuyetCacSP ................................................................................ 48 2.3.7. UC DauGia ........................................................................................ 49 2.3.8. UC QlyThongTinCaNhan ..................................................................50 2.3.9. UC QlySanPham................................................................................ 51 2.3.10. UC QlyThanhVien...........................................................................52 2.3.11. UC QlyDauGia ................................................................................ 53 2.3.12. UC TimKiem ................................................................................... 54 2.3.13. UC ThucHienDauGia.......................................................................55 2.4. Phân tích hệ thống .................................................................................... 56 2.4.1. Phân tích UC DangKy .......................................................................56 2.4.2. Phân tích UC DangNhap....................................................................57 2.4.3. Phân tích UC DauGia.........................................................................58 2.4.4. Phân tích UC ThanhToan...................................................................59 2.4.5. Phân tích UC QlyDauGia...................................................................60 2.4.6. Phân tích UC TimKiem......................................................................61 2.5. Lược đồ cơ sở dữ liệu ............................................................................... 62 2.6. Chi tiết các bảng dữ liệu của hệ thống...................................................... 63 CHƯƠNG 3: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ........................................................... 65 3.1. Miêu tả các chức năng chính của hệ thống ................................................ 65 3.2. Phần người dùng....................................................................................... 76 3 3.3. Phần quản trị ............................................................................................ 84 3.3. Đánh giá hệ thống.................................................................................... 87 3.3.1. Yêu cầu đã đạt được..........................................................................87 3.3.2. Yêu cầu chưa đạt được......................................................................87 KẾT LUẬN.........................................................................................................88 TÀI LIỆU THAM KHẢO ................................................................................... 89 4 LỜI CẢM ƠN Trước tiên, Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy giáo ThS Lê Khánh Dương. Người thầy tận tụy hướng dẫn, bảo ban, giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đồ án này. Em xin gửi lời cảm ơn đến các thầy, cô trong Bộ môn Mạng & Truyền thông - Khoa Công Nghệ Thông Tin - Đại Học Thái Nguyên đã trang bị kiến thức và tạo điều kiện hết sức thuận lợi để em có thể hoàn thành đồ án này một cách tốt nhất. Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Công ty Cổ phần Dịch vụ và Phát Triển Công nghệ AHT đã tạo điều kiện cho tôi về cơ sở vật chất cũng như kĩ thuật. Với những kiến thức thực tế có được, nó đã giúp ích tôi rất nhiều trong việc phân tích thiết kế hệ thống và hoàn thành tốt đồ án này. Thái Nguyên, tháng 06 năm 2009. Sinh viên Bàng Tiến Mạnh 5 LỜI NÓI ĐẦU Trong thời đại ngày nay, sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghệ thông tin đang diễn ra nhanh chóng trên phạm vi toàn cầu. Công nghệ thông tin đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống con người, biến thế giới thành ngôi nhà chung. Tất cả các nước và các vùng lãnh thổ trên thế giới liên kết với nhau thông qua mạng Internet. Internet phát triển nhanh chóng và trở thành phương tiện giao tiếp với tốc độ nhanh, hiệu quả với giá thành rẻ. Internet đã làm cuộc sống của con người được cải thiện rất nhiều, nhanh hơn và thuận tiện hơn. Hiện nay, Internet không chỉ đáp ứng nhu cầu tìm kiếm thông tin, giải trí… mà còn thực sự trở thành phương tiện giúp con người trao đổi, mua bán hàng hóa. Điều này thực sự có ý nghĩa, nó giúp giảm bớt các chi phí trong kinh doanh như giảm chi phí vận chuyển trung gian, chi phí giao dịch… và đặt biệt giúp là giúp tiết kiệm thời gian để con người đầu tư vào các hoạt động khác. Do đó, lợi nhuận con người kiếm được gia tăng gấp bội. Giờ đây, con người có thể ngồi ở nhà để mua sắm mọi thứ theo ý muốn. Hơn thế, mỗi người còn có thể tham gia đấu giá các mặt hàng mà mình ưa thích qua các hệ thống đấu giá trực tuyến. Internet và Web đã làm cho việc đấu giá trở nên phổ biến và đi vào cuộc sống của số đông. Web khiến đấu giá trở nên rộng rãi hơn, khán giả trên toàn thế giới có thể tham gia. Điều này khiến hàng hoá có thể được sắp đặt trước cho cuộc đấu giá mà cho đến nay vẫn là quá lãng phí. Những nhà kinh tế lớn đã nảy ra sáng kiến đấu giá trực tuyến và Ebay là một ví dụ điển hình nhất. Một trong những lý do khiến đấu giá trực tuyến trở nên ngày càng phổ biến là việc đơn giản trong giao dịch. Điều đó có nghĩa là thật dễ dàng để tham gia đấu giá, điều này tạo nên một khởi đầu tốt, tạo điều kiện để những người tham gia tiến đến một thoả thuận chung. Dù đơn giản nhưng đấu giá đưa ra vô số những vấn đề để nghiên cứu và là một công cụ mạnh mẽ cho những người tham gia có thể tự động mua hàng hoá, chủ động với công việc và khai thác tài nguyên. 6 Trong khuôn khổ của đồ án tốt nghiệp với đề tài “ Xây dựng hệ thống đấu giá trực tuyến cho công ty AHT ” mục tiêu đề ra đối với đồ án của em bao gồm các vấn đề sau:  Tìm hiểu và trình bày các khái niệm, các vấn đề liên quan đến đấu giá và đấu giá điện tử; các kiểu đấu giá phổ biến được sử dụng trong đấu giá nói chung và trong đấu giá điện tử nói riêng.  Đưa ra được bản phân tích thiết kế hệ thống chi tiết và chính xác. Trên cơ sở đó, khóa luận được chia thành 5 chương: Chương 1: Giới thiệu mô hình đấu giá, đấu giá điện tử. Trong chương này đưa ra các khái niệm cơ bản về các kiểu đấu giá phổ biến đang được sử dụng, các vấn đề liên quan trong đấu giá điện tử như các thành phần tham gia đấu giá điện tử, quy trình hoạt động chung, các luật trong đấu giá điện tử, thanh toán… Chương 2: Phân tích thiết hệ thống. Chương 3: Triển khai hệ thống. 7 DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.5.1: Đấu giá điện tử ................................................................................. 22 Hình 1.5.6.1 Mô hình phỏng séc (Cheque-like Payment System) ........................ 30 Hình 1.5.6.2: Mô hình phỏng tiền mặt (Cash-like Payment System).................... 31 Hình 2.2.2.1: tác nhân người bán.........................................................................41 Hình 2.2.2.2: tác nhân người mua........................................................................42 Hình 2.2.2.3: tác nhân quản trị đấu giá ................................................................ 42 Hình 2.2.2.4: tác nhân quản trị khách hàng.......................................................... 43 Hình 2.2.2.5: tác nhân người quản trị (Admin) .................................................... 43 Hình 2.4.1.1: biểu đồ trình tự UC đăng ký ........................................................... 56 Hình 2.4.2.1: biểu đồ trình tự UC đăng nhập ....................................................... 57 Hình 2.4.3.1: biểu đồ trình tự UC đấu giá ............................................................ 58 Hình 2.4.4.1: biểu đồ trình tự UC thanh toán ....................................................... 59 Hình 2.4.5.1: biểu đồ trình tự UC quản lý đấu giá ............................................... 60 Hình 2.4.6.1: biểu đồ trình tự UC tìm kiếm ......................................................... 61 Hình 2.5.1: Lược đồ quan hệ ............................................................................... 62 Hình 3.1.1: Tổng quan hệ thống ..........................................................................65 Hình 3.1.2: các mối quan hệ ................................................................................ 66 Hình 3.1.3: nguồn hàng ....................................................................................... 67 Hình 3.1.4: tài chính............................................................................................ 68 Hình 3.1.5: dịch vụ.............................................................................................. 68 Hình 3.1.6: website ............................................................................................. 69 Hình 3.1.7: các thành phần website .....................................................................70 8 Hình 3.1.8: nhân viên .......................................................................................... 71 Hình 3.1.9: đăng ký tài khoản..............................................................................72 Hình 3.1.10: khách hàng...................................................................................... 73 Hình 3.1.11: tìm kiếm ......................................................................................... 74 Hình 3.1.12: trợ giúp ........................................................................................... 75 Hình 3.2.1: trang chủ........................................................................................... 76 Hình 3.2.2: đặt giá ............................................................................................... 77 Hình 3.2.3: đăng nhập ......................................................................................... 78 Hình 3.2.4: đăng kí .............................................................................................. 79 Hình 3.2.5: gian hàng .......................................................................................... 80 Hình 3.2.6: chọn phương thức đấu giá .................................................................81 Hình 3.2.7: chọn danh mục.................................................................................. 81 Hình 3.2.8: nhập thông tin ................................................................................... 82 Hình 3.2.9: chọn phương thức thanh toán ............................................................ 83 Hình 3.3.10: trang chủ quản trị ............................................................................84 Hình 3.3.11: quản trị thành viên ..........................................................................85 Hình 3.3.12: quản trị đấu giá ............................................................................... 86 Hình 3.3.13: quản trị danh tiếng thành viên ......................................................... 86 9 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Tên viết tắt Tên tiếng anh Tên tiếng việt UC Usercase Ca sử dụng DangNhap Login Đăng nhập hệ thống CungCapThongTinSP Cung cấp thông tin sản phẩm QlyThongTinSP Quản lý thông tin sản phẩm GuiThongTinPhanHoi Gửi thông tin phản hồi TimKiem search Tìm kiếm DuyetCacSP Duyệt các sản phẩm DauGia Đấu giá ThanhToan Thanh toán QlyThongTinCaNhan Quản lý thông tin cá nhân DangKy Đăng ký tài khoản Nguoi_mua Buyer Người mua Nguoi_ban Seller Người bán QuanTri_DauGia Quản trị đấu giá QuanTri_KhachHang Quản trị khách hàng QuanTriChung Admin Người quản trị ThucHienDauGia Thực hiện đấu giá QlyThanhToan Quản lý thanh toán 10 QlyThongTinCaNhan Quản lý thông tin cá nhân QlyThongTinKH Quản lý thông tin khách hàng (mua và bán) QlyTruyNhap Quản lý truy nhập QlyCacLienKet Quản lý các liên kết QlyThongTinTinTuc Quản lý thông tin tin tức QlyThongTinNguoiQuanTri: Quản lý thông tin người quản trị QlySanPham Quản lý sản phẩm QlyThanhVien Quản lý thành viên 11 CHƯƠNG 1: TÌM HIỂU VỀ CÁC HÌNH THỨC ĐẤU GIÁ ĐIỆN TỬ 1.1. Tổng quan về đấu giá Đấu giá là một cơ chế thị trường trong đó một vật hữu hình hay vô hình (bằng sáng chế…), một hay một tập hợp sản phẩm hay dịch vụ, (gọi chung là vật đấu giá) được trao đổi, mua bán trên cơ sở giá chào những người tham gia đấu giá hay người trả giá (bidder), những thành viên tham gia thị trường. Đấu giá cung cấp một hệ quy tắc điều chỉnh qua đó quyết định mua từ hay bán cho người trả giá thích hợp nhất. Đấu giá được tổ chức vào thời điểm xác định với số người tham gia hạn chế. Ngày nay, cùng với sự phát triển của thương mại điện tử, đấu giá được mở rộng hơn rất nhiều và phát triển lên một bước mới. Là một tiêu điểm của các nhà khoa học về lý thuyết trò chơi, trọng tâm nghiên cứu về đấu giá thường xoay quanh vấn đề lựa chọn phương thức và chiến lược đấu giá. Quy trình đấu giá thường bao gồm một người bán đấu giá (auctionneer) sở hữu vật đấu giá hoặc được uỷ nhiệm điều khiển cuộc bán đấu giá và người tham gia. Người này thông báo về vật đấu giá cũng như phương thức đấu giá tới các đối tượng xác định (trừ trường hợp đấu giá rộng rãi). Người quan tâm tới vật đấu giá sẽ đăng ký tham gia đấu giá. Người bán muốn bán với giá cao nhất có thể, còn người mua muốn mua với giá thấp nhất có thể. Tuỳ theo cơ chế đấu giá, người ta có thể chào giá một hoặc nhiều lần. Đôi khi, người bán đấu giá có thể đưa ra một mức giá chấp nhận tối thiểu, gọi là giá hạn chế (reservation price). Một trong những đặc điểm của đấu giá là vật chào bán có giá trị chung hay riêng đối với những người tham gia. Một vật có thể chỉ có giá trị (riêng) nếu nó rơi vào tay một người (hay một nhóm thiểu số người) nhất định, sưu tầm đồ cổ chẳng hạn. Một chiếc xe đạp sản xuất từ cách đây 50 năm đối với nhiều người thì không khác gì cục sắt rỉ nhưng đối với nhà sưu tầm thì nó lại là cả một gia tài. Vật mang giá trị chung nếu nó có cùng giá trị tương đương đối với tất cả mọi người tham gia đấu giá. Chẳng hạn như bán đấu giá một liều thuốc trường sinh. 12 Một đặc trưng khác của đấu giá là phương thức thực hiện. Người thắng cuộc có thể trả (hoặc được trả) theo giá mà người đó chào (đấu giá mức thứ nhất) hoặc theo mức giá liền kế tiếp (đấu giá mức thứ hai). Việc đấu giá có thể được tổ chức công khai (open cry) hoặc theo hồ sơ niêm phong (sealed bid). 1.2. Các hình thức đấu giá trên thế giới Nếu bạn định bán một vật gia bảo, làm thế nào để đảm bảo rằng bạn sẽ được giá hời nhất? Lựa chọn một kiểu đấu giá phù hợp cho món hàng của bạn là một điều quan trọng quyết định điều đó. Chúng ta sẽ tìm hiểu qua một số kiểu đấu giá phổ biến thường được dùng trong đấu giá cũng như trong đấu giá điện tử và xem trong các kiểu đấu giá đó, kiểu nào là lợi nhất cho bạn. 1.2.1. Đấu giá kiểu Anh (English auctions) Đây là kiểu đấu giá phổ biến nhất, gồm những kiểu đấu giá first-price, open- cry, ascending. Người điều khiển cuộc đấu giá sẽ đưa ra giá khởi điểm chấp nhận được cho món hàng (có thể là 0). Nếu không một người nào sẵn sàng trả giá cao hơn thì người điều khiển cuộc đấu sẽ giữ lại món hàng đó. Những người tham gia được mời trả giá nhưng phải trả giá cao hơn giá hiện thời. Tất cả những người tham gia cuộc đấu đều có thể biết được giá đang được trả là bao nhiêu và có thể tham gia trả giá nếu họ muốn. Khi không có ai trả giá cao hơn thì món hàng sẽ được bán cho người đang trả giá cao nhất. Vậy chiến lược người mua nên sử dụng trong đấu giá kiểu Anh là gì? Nó trở thành chiến lược tốt dành một người tham gia đấu giá đặt giá một số tiền nhỏ hơn nhiều so giá cao nhất của hàng hóa cho đến khi giá đặt đạt đến giá trị thỏa đáng thì kết thúc đấu giá. 13 Đấu giá kiểu Anh đơn giản là thế nhưng nó cũng có một vào đặc điểm đáng chú ý. Đó là việc giá trị thực của món hàng đem đấu giá có thể thay đối. Giả sử người điều khiển cuộc đấu giá đang rao bán vài vùng đất mà người mua muốn khai thác khoáng vật từ nó. Sẽ có một vài thông tin địa chất sẵn có về mảnh đất này, nhưng không ai biết được những mảnh đất đó đáng giá bao nhiêu. Giả sử bây giờ những người muốn mua tiến hành đấu giá kiểu Anh để giành được mảnh đất, mỗi người đều sử dụng chiến lược đã miêu tả ở trên. Khi cuộc đấu giá kết thúc người thắng cuộc có nên thấy vui mừng vì đã mua được nhữn