Đồ án Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk

Sự phát triển của mạng Internet là một bước ngoặt lớn mang đậm tính lịch sử trong lĩnh vực truyền thông. Nó có những tác động to lớn và tích cực không chỉ riêng trong lĩnh vực công nghệ thông tin mà còn cả trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội. Nó làm thay đổi tư duy, khả năng nhận thức, tăng cường mở rộng khả năng hiểu biết về thế giới quan, thúc đẩy xã hội phát triển một cách nhanh chóng. Sự bùng nổ của Internet không chỉ là sự gia tăng số lượng các nhà cung cấp dịch vụ, số người tham gia mà còn gia tăng về số lượng dịch vụ và chất lượng dịch vụ. Nếu trước đây chúng ta biết đến Internet như là một nguồn để tìm kiếm thông tin, giải trí thì ngày nay, Internet còn đưa thêm rất nhiều dịch vụ mới và đa phần những dịch vụ này rất gần gũi thân thiết với con người như dịch vụ thư điện tử, dịch vụ đa phương tiện, dịch vụ thương mại điện tử Và gần đây nhất là dịch vụ điện thoại Internet (VoIP). Bắt đầu từ năm 1994, truyền thông Internet đã bắt đầu được thử nghiệm và phát triển mạnh mẽ từ năm 1995. Hiện nay truyền thông qua mạng Internet đã phát triển rất mạnh và với rất nhiều ứng dụng như điện thoại, thư thoại, fax, hội nghị video, chia sẻ tài liệu Điện thoại IP sẽ là một xu thế tất yếu, sẽ dần dần thay thế điện thoại truyền thống. Việc tìm hiểu và xây dựng các ứng dụng dựa trên công nghệ VoIP là điều cần thiết và sẽ mang lại những lợi ích to lớn.

pdf128 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 2176 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang i Đồ Án Tốt Nghiệp  QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI Họ và tên sinh viên : Lý Tấn Hân MSSV: 06117024 Nguyễn Thanh Tùng MSSV: 06117094 Ngành : Công Nghệ Điện Tử Viễn Thông Tên đề tài: Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk 1) Cơ sở ban đầu: - Sự kết hợp của viễn thông và công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay - Ứng dụng và xu thế phát triển của công nghệ VOIP - Lĩnh vực dịch vụ chăm sóc khách hàng đang phát triễn mạnh mẽ. 2) Nội dung các phần thuyết minh và tính toán: - TỔNG QUAN VỀ VOIP - MẠNG THẾ HỆ MỚI NGN - TÌM HIỂU VỀ ASTERISK - XÂY DỰNG TRUNG TÂM QUÀ TẶNG ÂM NHẠC TRÊN NỀN ASTERISK 3) Giáo viên hướng dẫn: Trƣơng Ngọc Thành 4) Ngày giao nhiệm vụ : 27 / 09 / 2010 5) Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 10/1/2011 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Giáo viên hƣớng dẫn Ngày ....... tháng....năm 2011 Chủ nhiệm bộ môn Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang ii Đồ Án Tốt Nghiệp NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƯỚNG DẨN .................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................................................................................................... ... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. .......................................................................................................................... ... Điểm : …..(Bằng chữ : ………) Tphcm ngày …. Tháng …. Năm 2011 Giáo viên hƣớng dẩn Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM Khoa Điện-Điện Tử Bộ Môn Điện Tử Viễn Thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang iii Đồ Án Tốt Nghiệp NHẬN XÉT GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Điểm : …(Bằng chữ : ………) Tphcm ngày …. Tháng …. Năm 2011 Giáo viên phản biện Trƣờng Đại Học Sƣ Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM Khoa Điện-Điện Tử Bộ Môn Điện Tử Viễn Thông CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang iv Đồ Án Tốt Nghiệp MỤC LỤC QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI ........................................................................... i1) NHẬN XÉT GIÁO VIÊN HƢỚNG DẨN ............................................................ ii NHẬN XÉT GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN .............................................................. iii MỤC LỤC ...........................................................................................................iv DANH MỤC HÌNH VẼ .................................................................................... viii LỜI MỞ ĐẦU ......................................................................................................xi LỜI CẢM ƠN .................................................................................................... xii GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI VÀ HƢỚNG GIẢI QUYẾT ĐỀ TÀI ............................. xiii Chƣơng I ............................................................................................................... 1 TÌM HIỂU VỀ ASTERISK ................................................................................... 1 1.1 Giới thiệu.................................................................................................... 1 1.2 Kiến trúc Asterisk ....................................................................................... 2 1.3 Một số tính năng cơ bản .............................................................................. 4 Chƣơng II .............................................................................................................. 7 TỔNG QUAN VỀ VOIP VÀ MẠNG NGN .......................................................... 7 2.1 Giới thiệu.................................................................................................... 7 2.2 Cấu trúc mạng VoIP ................................................................................... 7 2.3 Đặc điểm dịch vụ VoIP ............................................................................... 9 2.4 Chất lƣợng dịch vụ trong mạng VoIP ........................................................ 10 2.5 Các giao thức ............................................................................................ 13 2.5.1 Streaming ................................................................................................. 13 2.5.1.1 Giao thức RTP .......................................................................................... 13 2.5.1.2 Giao thức RTCP ....................................................................................... 14 Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang v Đồ Án Tốt Nghiệp 2.5.2 Signaling .................................................................................................. 16 2.5.2.1 Giao thức H323 ........................................................................................ 16 2.5.2.1.1Giới thiệu. .............................................................................................. 16 2.5.2.1.2Các thành phần cơ bản của hệ thống H323 ............................................ 17 2.5.2.1.3Tập giao thức H323 ............................................................................... 20 2.5.2.1.4Quá trình thiết lập cuộc gọi H323 .......................................................... 22 2.5.2.2 Giao thức khởi tạo phiên SIP .................................................................... 23 2.5.2.2.1Giới thiệu ............................................................................................... 23 2.5.2.2.2Tính năng của SIP .................................................................................. 23 2.5.2.2.3Các thành phần trong hệ thống SIP ........................................................ 24 2.5.2.2.4Các bản tin của SIP ................................................................................ 25 2.5.2.2.5Quá trình thiết lập cuộc gọi .................................................................... 27 2.5.3 So sánh với H.323..................................................................................... 31 2.6 Mạng thế hệ mới NGN ............................................................................. 32 2.6.1 Sự hình thành mạng NGN ......................................................................... 32 2.6.2 Các đặc điểm của NGN............................................................................. 33 2.6.3 Những vấn đề mà mạng thế hệ mới cần giải quyết .................................... 33 2.6.4 Công nghệ chuyển mạch mềm – Softswitch .............................................. 34 2.6.4.1 Những hạn chế của tổng đài chuyển mạch kênh ........................................ 34 2.6.4.2 Định nghĩa chuyển mạch mềm (Softswitch) .............................................. 35 2.6.4.3 Những lợi ích của Softswitch .................................................................... 36 2.6.5 Kiến trúc của mạng NGN.......................................................................... 37 2.6.5.1 Lớp truyền tải ........................................................................................... 38 2.6.5.2 Lớp điều khiển và báo hiệu cuộc gọi ......................................................... 39 Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang vi Đồ Án Tốt Nghiệp 2.6.5.3 Lớp ứng dụng và dịch vụ .......................................................................... 39 2.6.5.4 Lớp quản lý .............................................................................................. 39 2.6.6 Các phần tử trong mạng NGN................................................................... 40 2.6.7 Các dịch vụ chính trong mạng NGN ......................................................... 41 Chƣơng III CÁC MÔ HÌNH ỨNG DỤNG VÀ CẤU HÌNH HOẠT ĐỘNG CHO ASTERISK ......................................................................................................... 42 3.1 Tổng đài voip IP PBX ............................................................................... 42 3.2 Kết nối IP PBX với PBX .......................................................................... 42 3.3 Kết nối giữa các server Asterisk................................................................ 43 3.4 Các ứng dụng IVR, VoiceMail, Điện Thoại Hội Nghị............................... 44 3.5 Chức năng Phân phối cuộc gọi tự động ACD ............................................ 45 3.6 Tổ chức thƣ mục của Asterisk ................................................................... 46 3.7 Một số lệnh thao tác trên hệ thống asterisk................................................ 48 3.8 Cách thức cấu hình trên các tập tin cơ bản ................................................ 49 3.9 Cách thức hoạt động của tập tin cấu hình .................................................. 50 3.10 Tập tin cấu hình ........................................................................................ 51 3.10.1 Giới thiệu dialplan .................................................................................... 51 3.10.2 Giao diện SIP............................................................................................ 56 3.10.3 Hộp thƣ thoại (Voicemail) ........................................................................ 59 3.10.4 Nhạc chờ (Music On Hold) ....................................................................... 60 3.10.5 Hàng đợi (Queue) ..................................................................................... 62 Chƣơng IV. XÂY DỰNG TRUNG TÂM QUÀ TẶNG ÂM NHẠC TRÊN NỀN ASTERISK ............................................................................................... 64 4.1 Giới thiệu.................................................................................................. 64 Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang vii Đồ Án Tốt Nghiệp 4.2 Mục đích Yêu cầu .................................................................................... 64 4.3 Phân tích thiết kế ...................................................................................... 65 4.3.1 Kịch bản cho hệ thống .............................................................................. 65 4.3.2 Biểu đồ phân rã chức năng ........................................................................ 69 4.3.3 Biểu đồ ngữ cảnh ...................................................................................... 70 4.3.4 Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh ................................................................ 70 4.3.5 Giới thiệu về tiện ích Auto dial out ........................................................... 71 4.3.6 Cơ sở dữ liệu ............................................................................................ 73 4.4 Triển khai hệ thống ................................................................................... 73 4.4.1 Mô hình hệ thống ...................................................................................... 73 4.4.2 Cài đặt các gói phần mềm. ........................................................................ 74 4.4.2.1 Hệ Điều Hành Ubuntu 8.04 ....................................................................... 74 4.4.3 Cấu hình hệ thống Asterisk ....................................................................... 84 4.4.4 Giới thiệu AGI .......................................................................................... 87 4.5 Kết quả thực nghiệm ............................................................................... 106 KẾT LUẬN .......................................................... Error! Bookmark not defined. Xây dựng trung tâm quà tặng âm nhạc trên nền Asterisk Trang viii Đồ Án Tốt Nghiệp DANH MỤC HÌNH VẼ Hình 1.1 : Sơ đồ tổng quan Asterisk ........................................................................ 2 Hình 1.2 : Kiến trúc Asterisk ................................................................................... 2 Hình 2.1 : Cấu trúc mạng VoIP................................................................................ 8 Hình 2.2 Một số chuẩn mã hóa tín hiệu ................................................................. 11 Hình 2.3 Gói RTP .................................................................................................. 12 Hình 2.4 Cấu trúc gói tin RTP ............................................................................... 13 Hình 2.5 Cấu trúc gói tin RTCP ............................................................................. 16 Hình 2.6: Các thành phần mạng H323 ................................................................... 17 Hình 2.7: Tập giao thức H323 ............................................................................... 20 Hình 2.8 Quá trình thiết lập cuộc gọi trong H323 .................................................. 22 Hình 2.9 :Các thành phần hệ thống SIP 29............................................................. 24 Hình 2.10 Một số trƣờng header đơn giản.............................................................. 26 Hình 2.11 : Hoạt động của Proxy server ................................................................ 28 Hình 2.12 : Hoạt động của Redirect Server đƣợc trình bày nhƣ hình ..................... 29 Hình 2.13 Quá trình thiết lập và hủy một phiên kết nối của SIP ............................. 30 Hình 2.14 : Topo mạng NGN ................................................................................ 33 Hình 2.15 : Cấu trúc mạng và báo hiệu PSTN ....................................................... 34 Hình 2.16 So sánh chuyển mạch kênh và chuyển mạch mềm ................................. 37 Hình 2.17 : Kiến trúc NGN .................................................................................... 38 Hình 2.18 : Mô hình mạng NGN ...................................................