Đồ án Xu hướng phát triển của mạng di động dùng mạng NGN

Mạng thông tin di động đã phát triển mạnh mẽ và rộng khắp trên toàn thế giới trong mười năm vừa qua với khả năng cung cấp đa dạng các loại hình dịch vụ. Hiện nay, nhu cầu sử dụng dịch vụ dữ liệu ngày càng tăng cao, các dịch vụ dữ liệu chiếm một tỉ trọng đáng kể trong tổng doanh thu của nhà khai thác mạng thông tin di động. Trong vài năm tới các dịch vụ thông tin đa phương tiện dựa trên nền IP, sẽ là nguồn doanh thu chính khi doanh thu từ các dịch vụ thoại đang trở nên bão hoà. Xu hướng này đòi hỏi mạng thông tin di động phải phát triển theo một cấu trúc mới tiên tiến hơn, cấu trúc dựa trên nguyên tắc của mạng NGN (Next Generation Network), với các tiêu chí cơ bản: Sự hội tụ dịch vụ thoại và dịch vụ dữ liệu; Sự phân tách lớp điều khiển khỏi lớp truyền tải. Với mong muốn tìm hiểu về sự tích hợp giữa mạng di động thế hệ 3 và mạng NGN đang được triển khai em đã chọn đề tài: “Xu hướng phát triển của mạng di động dùng mạng NGN” làm đồ án tốt nghiệp. Nội dung của đề tài gồm 4 chương Chương 1: Tổng quan về mạng thế hệ sau (NGN) Chương 2: Kiến trúc mạng di động 3GPP Chương 3: Mạng di động tích hợp trong mạng NGN Chương 4: Tình hình triển khai các dịch vụ NGN ở Việt Nam

doc120 trang | Chia sẻ: tuandn | Lượt xem: 1633 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Đồ án Xu hướng phát triển của mạng di động dùng mạng NGN, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MỤC LỤC MỤC LỤC i CÁC TỪ VIẾT TẮT iv DANH MỤC HÌNH VẼ xix LỜI NÓI ĐẦU 1 CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ MẠNG THẾ HỆ SAU (NGN) 2 1.1. giới thiệu chung 2 1.1.1. Mạng thế hệ sau là mạng tích hợp đa dịch vụ 3 1.1.2. Mạng thế hệ sau là sự chuyển dần từ mạng chuyển mạch kênh sang mạng chuyển mạch gói 4 1.1.2.1. Mạng chuyển mạch kênh 4 1.1.2.2. Mạng chuyển mạch gói 5 1.1.2.3. Sự chuyển dần từ chuyển mạch kênh sang chuyển mạch gói 6 1.1.3. Các thành phần mạng thế hệ sau 8 1.2. khái quát về chuyển mạch mềm 10 1.2.1. Định nghĩa chuyển mạch mềm 10 1.2.2. Các lợi ích khi sử dụng chuyển mạch mềm 11 1.2.2.1. Khả năng giảm giá thành 12 1.2.2.2. Khả năng cung cấp dịch vụ đa dạng 12 1.3. kiến trúc của chuyển mạch mềm 13 1.3.1. Media Gateway và Media Gateway Controller 13 1.3.1.1. Media Gateway 15 1.3.1.2. Media Gateway Controller 16 1.3.2. Signaling Gateway 16 1.3.3. Media Server và Feature Server 17 1.3.4. Các ứng dụng của chuyển mạch mềm 20 1.3.4.1. Ứng dụng cho tổng đài nội hạt 21 1.3.4.2. Ứng dụng cho tổng đài chuyển tiếp 23 1.4.1. Tổng quan về giao thức điều khiển Media Gateway 25 1.4.2. Các giao thức trong mạng NGN 26 1.4.2.1. Giao thức MGCP 27 1.4.2.2. Giao thức SIP 27 1.4.2.3. Tổng quan về SIGTRAN 28 CHƯƠNG 2: KIẾN TRÚC MẠNG DI ĐỘNG 3GPP 29 2.1. lộ trình phát triển từ GSM lên UMTS WCDMA 29 2.1.1. WCDMA hay UMTS/FDD 29 2.1.1.1. 3GPP R99 31 2.1.1.2. 3GPP R4 31 2.1.1.3. 3GPP R5 (IMS) 32 2.1.1.4. 3GPP R6 33 2.2. kiến trúc mạng 3GPP 34 2.2.1. Các thiết bị di động, các thuê bao, và các đặc điểm của chúng. 36 2.2.2. Vùng chuyển mạch kênh trong mạng lõi 39 2.2.3. Vùng chuyển mạch gói trong mạng lõi (PS CN Domain ) 41 2.3. phân hệ đa phương tiện IMS (ip multimedia subsystem) 43 2.3.1. Kiến trúc IMS 44 2.4. kiến trúc dịch vụ. 48 2.4.1. Đăng ký với IMS 50 2.4.2. Sự giải phóng khỏi IMS 54 2.4.3. Các bộ phục vụ thông tin. 57 2.5. module giao thức chuẩn 58 CHƯƠNG 3: MẠNG DI ĐỘNG TÍCH HỢP TRONG MẠNG NGN 64 3.1. lý do sử dụng NGN 64 3.1.1. Sự đơn giản hoá mạng vận chuyển 67 3.1.1.1. Backbone CS/PS chung 67 3.1.1.2 Không cần lớp trung gian 68 3.1.1.3. Mạng Signalling/Packet Backbone chung 68 3.1.1.4. Mạng backbone CN/RAN chung 69 3.1.2. Tiết kiệm dải thông. 70 3.1.2.1. Cuộc gọi đầu cuối (3G/3G) 70 3.1.2.2. Trong cuộc gọi 3G đến PSTN/2G PLMN 70 3.1.3. Các dịch vụ được hợp nhất qua các giao diện chuẩn độc lập với kiểu lớp truy nhập 71 3.2. các vấn đề gặp phải khi triển khai mạng ngn 72 CHƯƠNG 4: TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÁC DỊCH VỤ TRÊN MẠNG NGN Ở VIỆT NAM 74 4.1. các dịch vụ trên nền ngn đang được triển khai trên mạng viễn thông của VNPT 74 4.1.1. Dịch vụ thoại VoIP trả trước 1719 (Prepaid Cards) 74 4.1.1.1. Giới thiệu 75 4.1.1.2. Các thành phần mạng của dịch vụ 76 4.1.1.3. Đối tượng sử dụng 77 4.1.1.4. Lợi ích của dịch vụ 77 4.1.1.5. Cách sử dụng dịch vụ: 77 4.1.2. Dịch vụ thông tin giải trí 1900 (1900 Premium Rate Service) 79 4.1.2.1. Giới thiệu: 79 4.1.2.2. Lợi ích của dịch vụ: 79 4.1.2.3. Đối tượng sử dụng dịch vụ 1900 80 4.1.2.4. Cách sử dụng dịch vụ 81 4.1.3. Dịch vụ thoại miễn phí 1800 (Freen phí 1800 (Free Call) 81 4.1.3.1. Giới thiệu: 83 4.1.3.2. Lợi ích của dịch vụ: 83 4.1.3.3. Đối tượng sử dụng dịch vụ 1800 83 4.1.3.4. Cách sử dụng dịch vụ 84 4.1.4. Dịch vụ mạng riêng ảo (Vitural Private Network – VPN) 85 4.1.4.1. Giới thiệu 86 4.1.4.2. Lợi ích của dịch vụ 90 4.1.4.3. Đặc điểm dịch vụ 90 4.1.4.4. Đối tượng và phạm vi cung cấp dịch vụ 91 4.1.4.5. Thiết lập dịch vụ 91 4.1.5. Dịch vụ truyền hình hội nghị trên nền mạng NGN 91 4.1.5.1. Giới thiệu 91 4.1.5.2. Lợi ích của dịch vụ 91 4.1.5.3 Đặc điểm dịch vụ: 92 4.2 phân loại gói dịch vụ 93 4.3. đối tượng khách hàng 93 4.4. tổng quan vấn đề phát triển dịch vụ mới trong mạng NGN-VNPT 93 4.5. phân tích lựa chọn các dịch vụ mới triển khai trên mạng di động theo hiện trạng mạng sẽ và đang triển khai NGN của TCT 94 4.5.1. Thực tế nhu cầu các dịch vụ NGN của Việt nam và tiềm năng. 94 4.5.1.1. Đối tượng nhắm đến của các dịch vụ NGN 94 4.5.1.2. Cạnh tranh trong môi trường NGN mới ở Việt Nam 95 KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI 98 TÀI LIỆU THAM KHẢO 99 CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Tiếng Anh Tiếng Việt  A  1G First Generation Thế hệ thứ nhất  2G Second Generation Thế hệ thứ hai  3G Third Generation Thế hệ thứ ba  3GPP Third-Generation Partnership Project Đề án xây dựng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba  3GPP2 Third-Generation Partnership Project 2 Đề án 2 xây dựng hệ thống thông tin di động thế hệ thứ ba  AAA Authentication, Authorization, Accounting Xác thực, cấp phép và tính cước  AAAF AAA Foreign AAA ngoại lai  AAAH AAA Home AAA thường trú  AAAL AAA Local AAA cục bộ  AAL ATM Adaptation Layer Lớp thích ứng ATM  AMPS Advanced Mobile Phone Systems Hệ thống điện thoại di động tiện ích  API Application Programming Interface Giao diện chương trình ứng dụng  APN Access Point Name Tên điểm truy nhập  ATM Asynchronous Tranfer Mode Phương thức truyền không đồng bộ  AuC Authentication Center Trung tâm nhận thực  B  BGCF Breakout Gateway Control Function Chức năng điều khiển cổng ngắt  BICC Bear Independent Call Control Protocol Giao thức điều khiển cuộc gọi độc lập vật mang  BRAN Broadband Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến băng rộng  BS Base Station Bearer Service Trạm gốc Dịch vụ tải tin  BSC Base Station Controller Bộ điều khiển trạm gốc  BSS Base Station Subsystem Phân hệ trạm gốc  BTS Base Transceiver Station Base Transceiver System Trạm thu phát gốc Hệ thống thu phát gốc  C  CAMEL Customized Applications for Mobile Enhanced Logic Logic cao cấp của những ứng dụng theo yêu cầu khách hàng mạng di động  CAP CAMEL Application Part Phần ứng dụng CAMEL  CDMA Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã  CDR Call Detail Record Báo cáo sơ lược cuộc gọi  CM Connection Management Quản lý kết nối  CN Core Network Mạng lõi  CRC Cyclic Redundance Check Kiểm tra vòng dư  CS Circuit Switched Chuyển mạch kênh  CSCF Call State Control Function Call Session Control Function Chức năng điều khiển trạng thái cuộc gọi Chức năng điều khiển phiên cuộc gọi  CSE CAMEL Service Environment Môi trường dịch vụ CAMEL  CS-MGW Circuit Switched Media Gateway Cổng phương tiện chuyển mạch kênh  D  DB Database Cấu trúc dữ liệu cơ bản  DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Giao thức thiết lập host tự động  DNS Domain Name System Hệ thống tên vùng  DS-CDMA Direct Sequence Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã chuỗi trực tiếp  DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Kỹ thuật trải phổ chuỗi trực tiếp  E  EDGE Enhanced Data Rates for Global GSM Evolution Tốc độ số liệu tăng cường phát triển GSM  EIR Equipment Identity Register Thanh ghi nhận dạng thiết bị  ESA Enhanced Subscriber Authentication Nhận thực thuê bao tăng cường  ETSI European Telecommunication Standards Institute Viện tiêu chuẩn viễn thông Châu Âu  F  FA Foreign Agent Tác tử ngoại lai  FDD Frequency Division Duplex Ghép song công phân chia theo tần số  FDMA Frequency Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo tần số  G  GERAN GSM EDGE Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến GSM EDGE  GFA Gateway Foreign Agent Tác tử ngoại lai cổng  GGSN Gateway GPRS Support Node Nút hỗ trợ GPRS cổng  GMSC Gateway Mobile Switching Centre Trung tâm chuyển mạch di động cổng  GPRS General Packet Radio Service Dịch vụ vô tuyến gói chung  GRE General Routing Encapsulation Sự bao bọc định tuyến chung  GSCF GPRS Service Control Function Chức năng điều khiển dịch vụ GPRS  GSM Global System for Mobile Communication Hệ thống thông tin di động toàn cầu  GSN GPRS Support Node Nút hỗ trợ GPRS  GTP GPRS Tunneling Protocol Giao thức đường hầm GPRS  H  HA Home Agent Tác tử thường trú  HAAA Home AAA AAA thường trú  HDB Home Database Cấu trúc dữ liệu thường trú  HDR High Data Rate Tốc độ dữ liệu cao  HLR Home Location Register Thanh ghi định vị thường trú  HSS Home Subscriber Server Bộ phục vụ thuê bao thường trú  HSCSD High Speed Circuit Switched Data Số liệu chuyển mạch kênh tốc độ cao  I  I-CSCF Interrogating Call State Control Function Chức năng điều khiển trạng thái cuộc gọi thẩm vấn  IETF Internet Engineering Steering Group Nhóm đặc trách kỹ thuật Internet  IM Instant Message Bản tin tức thời  IMEI International Mobile Station Equipment Identity Bộ nhận dạng thiết bị trạm di động quốc tế  IM-MGW IP Multimedia Media Gateway Cồng đa phương tiện IP  IMT-2000 International Mobile Telecommunication - 2000 Tiêu chuẩn thông tin di động toàn cầu 2000  IMS IP Multimedia Subsystem Phân hệ đa phương tiện IP  IMSI International Mobile Subscriber Identity Nhận dạng thuê bao di động quốc tế  IM-SSF IP Multimedia Service Switching Function Chức năng chuyển mạch dịch vụ đa phương tiện IP  IN Intelligent Network Mạng thông minh  IP Internet Protocol Giao thức Internet  IPOA IP Over ATM IP trên ATM  IPOS IP Over SONET IP trên SONET  IPv4 Internet Protocol version 4 Giao thức Internet phiên bản 4  IPv6 Internet Protocol version 6 Giao thức Internet phiên bản 6  IS-54 Interim Standard-54 Tiêu chuẩn thông tin di động TDMA của Mỹ (do AT &T đề xuất)  IS-136 Interim Standard-136 Tiêu chuẩn thông tin di động TDMA cải tiến của Mỹ (do AT&T đề xuất)  IS-95A Interim Standard-95A Tiêu chuẩn thông tin di động CDMA của Mỹ (do Qualcom đề xuất)  ISC IMS Service Control Điều khiển dịch vụ IMS  ISDN Integrated Services Digital Network Mạng tích hợp dịch vụ số  ISP Internet Service Provider Nhà cung cấp dịch vụ Internet  ISUP ISDN User Part Phần đối tượng sử dụng ISDN  ITU International Telecommunication Union Liên đoàn viễn thông quốc tế  ITU-T ITU Telecommunication Standardization Sector Vùng chuẩn viễn thông ITU  IWF Interworking Function Chức năng kết nối mạng  L  LA Location Area Vùng định vị  LAC L2TP Access Concentrator Link Access Control Location Area Code Bộ tập trung truy nhập L2TP Điều khiển truy nhập đường truyền Mã vùng định vị  LAI Location Area Identifier Bộ nhận dạng vùng định vị  LAN Local Area Network Mạng cục bộ  LSP Label Switched Parth Tuyến đường sử dụng phương thức chuyển mạch nhãn  LSR Label Switching Router Thiết bị định tuyến chuyển mạch nhãn  M  MAC Media Access Control Message Authentication Code Điều khiển truy nhập mức phương tiện truyền thông Mã nhận thực tin nhắn  MAP Mobile Application Part Phần ứng dụng di động  MCC Mobile Country Code Mã quốc gia của di động  MC-CDMA Multi-Carrier Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã đa sóng mang  ME Mobile Equipment Thiết bị di động  MG Media Gateway Cổng phương tiện  MGC Media Gateway Controller Bộ điều khiển cổng phương tiện  MGCF Media Gateway Control Function Chức năng điều khiển cổng phương tiện  MIP Mobile IP IP của di động  MMD Multimedia Domain Vùng đa phương tiện  MMS Multimedia Messaging Service Dịch vụ nhắn tin đa phương tiện  MN Mobile Node Nút di động  MNC Mobile Network Code Mã mạng của di động  MRC Multimedia Resource Controller Bộ điều khiển nguồn tài nguyên đa phương tiện  MRF Multimedia Resource Function Chức năng dự trữ tài nguyên đa phương tiện  MPLS Multiprotocol Label Switching Chuyển mạch nhãn đa giao thức  MPOA Multiprotocol over ATM Đa giao thức qua ATM  MRFC Multimedia Resource Function Controller Bộ điều khiển chức năng dự trữ tài nguyên đa phương tiện  MRFP Multimedia Resource Function Processor Bộ xử lý chức năng dự trữ tài nguyên đa phương tiện  MS Mobile Station Trạm di động  MSC Mobile-services Switching Center Mobile Switching Center Trung tâm chuyển mạch dịch vụ di động Trung tâm chuyển mạch di động  MSF MultiService Switching Forum Diễn đàn chuyển mạch đa dịch vụ  MSIN Mobile Subscriber Identification Number Số nhận dạng thuê bao di động  MSIDN Mobile Subscriber ISDN Number Số ISDN của thuê bao di động  MSS MultiService Switching Systems Hệ thống chuyển mạch đa dịch vụ  MT Mobile Termination Mobile Terminal Kết cuối ở MS Đầu cuối di động  N  NAI Network Access Identifier Bộ nhận dạng truy nhập mạng  NAS Network Access Server Bộ phục vụ truy nhập mạng  NAT Network Address Translator Bộ chuyển (dịch) địa chỉ mạng  NGN Next Generation Network Mạng thế hệ sau  N-ISDN Narrowband-ISDN Mạng ISDN băng hẹp  NID Network ID ID của mạng  NMSI National Mobile Subscriber Identity Nhận dạng thuê bao di động quốc gia  NMT Nordic Mobile Telephone Điện thoại di động bắc âu  Node B Node B Nút B  NSAPI Network-Layer Service Access Point Identifier Bộ nhận dạng điểm truy nhập dịch vụ lớp mạng  O  OAM&P Operation, Administration, Maintenance, and Provisioning Vận hành, khai thác, bảo dưỡng, va cung cấp  OSA Open Service Access Truy nhập dịch vụ mở  OSI Open Systems Interconnection Các liên kết hệ thống mở  P  PCF Packet Control Function Policy Control Function Chức năng điều khiển gói Chức năng điều khiển chính sách  PCH Paging Channel Kênh tìm gọi  PCU Packet Control Unit Đơn vị điều khiển gói  P-CSCF Proxy Call State Control Function Chức năng điều khiển trạng thái cuộc gọi dự trữ  PDF Policy Decision Function  PDP Packet Data Protocol Policy Decision Point Giao thức dữ liệu gói  PDS Packet Data Subsystem Phân hệ dữ liệu gói  PDSN Packet Data Serving Node Nút dịch vụ dữ liệu gói  PDU Packet Data Unit Đơn vị dữ liệu gói  PLMN Public Land Mobile Network Mạng di động mặt đất công cộng  P-MIP Paging in Mobile IP Tìm gọi trong Mobile IP  PMM Packet Mobility Management Quản lý di động gói  POST Plain Old Telephone Service Dịch vụ thoại truyền thống  PPP Point-to-Point Protocol Giao thức điểm-điểm  PS Packet Switched Chuyển mạch gói  PSTN Public Switched Telephone Network Mạng chuyển mạch thoại công cộng  P-TMSI Packet TMSI TMSI gói  Q  QoS Quality of Service Chất lượng dịch vụ  QPSK Quadrature Phase Shift Keying Khoá chuyển pha vuông góc  R  RAB Radio Access Bearer Dịch vụ mang truy nhập vô tuyến  RAN Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến  RANAP Radio Access Network Application Part Phần ứng dụng mạng truy nhập vô tuyến  RAB ID RAB Identifier Bộ nhận dạng RAB  RB Radio Bearer Định vị vô tuyến  RLC Radio Link Control Điều khiển kết nối vô tuyến  RIP Realtime Internet Protocol Giao thức báo hiệu IP cho các ứng dụng thời gian thực  RN Radio Network Mạng vô tuyến  RNC Radio Network Controller Bộ điều khiển mạng vô tuyến  RNS Radio Network Subsystem Phân hệ mạng vô tuyến  RRC Radio Resource Control Điều khiển tài nguyên vô tuyến  RTP Realtime Transport Protocol Giao thức truyền tải thời gian thực  RTT Radio Transmission Technology Kỹ thuật truyền dẫn vô tuyến  S  SAP Service Access Point Điểm truy nhập dịch vụ  SCCP Signalling Connection Control Part Phần điều khiển kết nối báo hiệu  SCP Service Control Point Điểm điều khiển dịch vụ  SCS Service Capability Server Bộ phục vụ dung lượng dịch vụ  S-CSCF Serving Call State Control Function Chức năng điều khiển trạng thái cuộc gọi đang phục vụ  SDH Synchronous Digital Hierarchy Hệ thống phân cấp số đồng bộ  SDU Selection and Distribution Unit Service Data Unit Đơn vị phân phối và lựa chọn Đơn vị dữ liệu dịch vụ  SG Signalling Gateway Cổng báo hiệu  SGSN Serving GPRS Support Node Nút hỗ trợ GPRS đang phục vụ  SIM Subscriber Identity Module Cấu trúc nhận dạng thuê bao  SIP Session Initiation Protocol Giao thức khởi động phiên  SMS Short Message Service Dịch vụ bản tin ngắn  SN Service Node Serving Network Nút dịch vụ Mạng đang phục vụ  SONET Synchronous Optical Network Mạng truyền dẫn quang đồng bộ  SRNS Serving Radio Network Subsystem Phân hệ mạng vô tuyến phục vụ  SS7 Signalling System No.7 Mạng báo hiệu số 7  STP Signalling Transfer Point Điểm chuyển tiếp báo hiệu  T  TA Terminal Adapter Bộ thích ứng đầu cuối  TACS Total Access Communication Services Dịch vụ viễn thông truy nhập tổng  TCP Transmission Control Protocol Giao thức điều khiển truyền dẫn  TDD Time Division Duplex Ghép song công phân chia theo thời gian  TDMA Time Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo thời gian  TE Terminal Equipment Thiết bị đầu cuối  TEID Tunnel Endpoint Identifier Bộ nhận dạng điểm kết thúc đường hầm  TMSI Temporary Mobile Subscriber Identity Bộ nhận dạng thuê bao di động tạm thời  TTL Time to Live Thời gian tồn tại  U   UA User Agent Tác nhân người sử dụng  UAC User Agent Client UA khách  UDP User DatagramProtocol Giao thức dữ liệu người dùng  UE User Equipment Thiết bị người dùng  UIM User Identity Module Cấu trúc nhận dạng người dùng  UMTS Universal Mobile Telecommunication System Hệ thống viễn thông di động toàn cầu 3G  URA UTRAN Registration Area Vùng đăng ký UTRAN  USIM UMTS Subscriber Identity Module Universal Subscriber Identity Module Cấu trúc nhận dạng thuê bao UMTS Cấu trúc nhận dạng thuê bao toàn cầu  UTRAN UMTS Terrestrial Radio Access Network Universal Terrestrial Radio Access Network Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất UMTS Mạng truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu  V  VAAA Visited AAA AAA tạm trú  VAS Value-Added Service Dịch vụ giá trị gia tăng  VLR Visitor Location Register Thanh ghi định vị tạm trú  VMS Voice Message System Hệ thống bản tin thoại  VoIP Voice over IP Thoại trên IP  VPN Virtual Private Network Mạng riêng ảo  W  WCDMA Wideband Code Division Multiple Access Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng  WLAN Wireless Local Area Network Mạng cục
Luận văn liên quan