Dự án Xử lý Nước thải trong Hồ sinh học

vận hành hồsinh vật kỵkhí • lắng các chất rắn cóthểlắng đ-ợc và • phân huỷkỵkhímạnh (>15o C) vàl-ợng khísinh học(CH4& CO2 ) sinh ra lớn • Hiệusuấtloại bỏBOD & SS cao • Hoạt độngt-ơng tựmột bểphốt hở

pdf55 trang | Chia sẻ: ngtr9097 | Lượt xem: 1899 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Dự án Xử lý Nước thải trong Hồ sinh học, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên